Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

UNDER ETABLERING: – Helseregionene rapporterer nå i mai at infrastruktur for persontilpasset medisin under etablering i alle regioner. Forsinkelsen på grunn av Covid-19 er minimal, opplyser HOD. 

Foto: Vidar Sandnes

Høie om CYP i sykehustalen 2019: – Det haster

I 2018 ga helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) helseregionene i oppdrag å sikre at infrastrukturen for molekylære tester og genpaneler kom på plass. To år etter er arbeidet ennå ikke ferdig. 

Publisert: 2020-06-15 — 06.00

Ved Senter for psykofarmakologi etterlyser de retningslinjer for mer bruk av CYP-tester, en test som kan avdekke om pasienten har en gensammensetning som vil ha betydning for hvordan kroppen tar opp ulike legemidler. 

LES OGSÅ
Etterlyser retningslinjer for bruk av CYP-tester

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) ga i 2018 helseregionene i oppdrag å sikre at infrastrukturen i sykehusene for molekylære tester og genpaneler er på plass, samt å utrede et bedre system for håndtering av persontilpasset medisin i System for nye metoder. Dette gjorde han selv et stort poeng av i sykehustalen i 2019, der han også uttalte at:

Det er behov for utstyr, infrastruktur og kompetanse. Forskere og klinikere må jobbe tett sammen. Og det haster.
Bent Høie (H) i sykehustalen 2019

– Persontilpasset medisin gir oss nye, fantastiske muligheter. Persontilpasset medisin gir mer målrettet behandling, og kan være ressursbesparende, fordi vi begrenser behandlingen til de pasientene som faktisk har nytte av den. Pasienter etterspør allerede behandling tilpasset seg og sin sykdom. Utviklingen stiller nye krav til innretningen av helsetjenesten. Det er behov for utstyr, infrastruktur og kompetanse. Forskere og klinikere må jobbe tett sammen. Og det haster.

«Under etablering»
Helseregionene skulle rapportere om disse oppdragene i mars 2019 og Høie sa at han «forventer at helseregionene får dette på plass». På spørsmål fra Dagens Medisin om hvor dette arbeidet står i 2020, ett år etter at det skulle rapporteres om, svarer departementet:

– Helseregionene rapporterer nå i mai at infrastruktur for persontilpasset medisin under etablering i alle regioner. Forsinkelsen på grunn av Covid-19 er minimal. Når det gjelder arbeidet med videreutvikling av nye metoder melder de regionale helseforetakene at arbeidet i stor grad involverer i klinikere og andre som har roller i håndtering av Covid-19-situasjonen. Arbeidet er derfor forsinket.

Lover å bidra
Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, sendte et skriftlig spørsmål til Høie etter Dagens Medisins artikler om CYP. I spørsmålet ba hun statsråden redegjøre for hva regjeringen vil gjøre for å legge til rette for økt bruk av CYP-testing.  I sitt svar skriver Høie at han har «stor tro på denne typen tester» og lover å bidra til å legge til rette for at rammebetingelsene er på plass.

UTÅLMODIGE: Espen Molden og Tore Haslemo ved Senter for Psykofarmakologi mener det haster å få på plass retningslinger for bruk av CYP-tester.

Foto: Vidar Sandnes

Videre påpeker han at det er tjenesten selv som må vurdere hvilke nye metoder de ønsker å ta i bruk, inkludert nye diagnostiske verktøy.

– Fagmiljøene kan selv melde inn denne testen til vurdering i Nye metoder. Da vil testen få en grundig vurdering medisinsk faglig, men også logistikk, kompetansebehov mv. kan inngå i en metodevurdering. Dersom testen vurderes positivt, vil det bidra til at den tas i bruk bredt i norske sykehus, skriver han.

Dag Kristen Solberg og Espen Molden ved Senter for Psykofarmakologi støtter dette, men presiserer at CYP-genotyping er en analyse som har vært i tilgjengelig i flere år.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!