Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Vi lykkes hvis ulike tekniske plattformer snakker sammen

Videokonferanser muliggjør gode digitale og geografiuavhengige helsetjenester, uten smittefare. Det bør kreves at nye videoløsninger i helsesektoren også kommuniserer via Norsk Helsenetts broløsning.

Publisert: 2020-06-05 — 05.39
Denne artikkelen er over to år gammel.

Sveinung Tornås/Hans Kristian Skara

Innlegg: Sveinung Tornås, innovasjonssjef ved Sunnaas sykehus
Hans Kristian Skara, enhetsleder for teknologi og e-helse, Sunnaas

BRUKEN AV videokonferanse har de siste årene økt betydelig i helsesektoren, med en nærmest eksplosiv utvikling i forbindelse med Covid-19. Pandemien gjør at endringene skjer ekstremt raskt. Kreativitet og vilje til å tenke nytt er stor.

Kort oppsummert: Videokonferanse muliggjør gode digitale og geografiuavhengige helsetjenester, uten smittefare. Også pasientene etterspør flere slike tjenester.

Hans Kristian Skara

GIR GOD SAMHANDLING. Digitale helsetjenester som nå «rulles ut», vil ha nytteverdi også etter pandemien. Anslagsvis 20–40 prosent av alle konsultasjoner i helsetjenesten kan utføres via videokonferanse.

Videokonferanse egner seg også godt som samhandlingshandlingsverktøy mellom sykehus og kommunehelsetjenesten og for samhandling mellom sykehusene. «Spesialister» ved et sykehus kan konsultere utøvende helsepersonell ved et annet sykehus, eller kommune, ved et tastetrykk. Det er også egnet i samhandling med samarbeidspartnere som for eksempel NAV. Videokonferanse kan derfor bli et meget nyttig verktøy for de nye helsefellesskapene.

BRO TIL HELSENETT! Pandemien har utløst raske beslutninger. Dersom vi skal lykkes på sikt, må de ulike tekniske plattformene kunne «snakke sammen». Det foregår nå en utvikling av parallelle, ikke-kompatible tekniske plattformer for videokonferanse. I dag kan verken 2Meet fra Videonor eller Confrere, kommunisere med løsningene fra Norsk helsenett. Dette er uheldig for pasientene, og for effektiv kommunikasjon og samhandling i helsetjenesten.

Det er sunt med konkurranse. Det bør likevel stilles krav til at nye videoløsninger i helsesektoren også kommuniserer via Norsk Helsenetts broløsning. Denne muliggjør kommunikasjon mellom ulike videoløsninger, og det ligger til grunn for omfattende investeringer fra norske sykehus gjennom år.

Det er en risiko for at betydelige investeringer som allerede er gjennomført, ikke kan benyttes. Dersom vi skal lykkes på sikt, må ulike tekniske plattformer snakke sammen

NØDVENDIG OPPFØLGING. I verste fall kan utviklingen fremover bli et steg tilbake: Manglende teknologisk samhandling vanskeliggjør utvikling av nye behandlingstilbud, og betydelige investeringer som allerede er gjennomført, kan ikke benyttes.

Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse bør derfor få i oppdrag å følge opp de anbefalingene som ble gitt i rapport om medisinsk avstandsoppfølging høsten 2019.

 

Ingen oppgitte interessekonflikter

Dagens Medisin 09/2020, fra Kronikk og debatt-seksjonen

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Terje Olsen 10.06.2020 09.25.29

  Head of Collaboration Sales Cisco Systems Norway & Iceland

  ..Multidisiplinære teammøter mellom flere sykehus hvor man i tillegg skal formidle opplysninger om pasienten fra journal og andre kilder i samme møte. Og slik kunne vi fortsatt. Bruksområdene for video og annen elektronisk samhandling vil øke kraftig i årene som kommer. Og man kan jo ikke bruke forskjellige «telenett» til forskjellige scenarioer! Som teknologileverandører må vi tilpasse våre løsninger til denne praktiske virkeligheten de skal fungere i og samarbeide med sektoren for finne standardene og løsningene som sikrer god samhandling. Sikkerheten rundt personopplysninger og data i slike løsninger er en selvfølge og skal være inkludert fra grunnen av og ikke legges som et lag på toppen i ettertid. Arbeidshverdagen er allerede ekstremt komplisert fordi helsearbeiderne må forholde seg til svært mange forskjellige løsninger og applikasjoner for å løse de varierte oppgave i løpet av en arbeidsdag.

 • Terje Olsen 10.06.2020 09.18.32

  Head of Collaboration Sales Cisco Systems Norway & Iceland

  Det er svært prisverdig at artikkelforfatterne setter fokus på de store hindringene som skapes for virtuell samhandling når ulike videoløsninger i helsesektoren ikke snakker sammen. Vi kan ikke overse dette problemet, men må finne gode praktiske løsninger for å sikre en mest mulig effektiv arbeidshverdag for de ansatte i helsevesenet og best mulig tilbud til pasientene. Vi må sikre oss at de løsninger sektoren vil investere tungt i årene fremover faktisk er i stand til å snakke sammen. Det må være et mål at plattformene som benyttes støtter flest mulige brukerscenarier og kommuniserer med de andre plattformene som benyttes. Et brukerscenario det er har vært mye fokus på i disse korona-tider er 1:1 konsultasjon mellom fastlege og pasient. Men hva med når behovet melder seg for å koble inn en ekstra fagperson eller en pårørende. Hva med behovet for tverrfaglige møter på tvers av helseregioner og forvaltningsnivåer. Eller i undervisningsøyemed med flere lokasjoner og deltagere? Og sist..

 • svein@confrere.com 05.06.2020 16.46.50

  Enig med deg at det hadde vært supert om alle videoløsninger snakket sammen, Sveinung. Utfordringene ligger på det teknologisk/praktiske planet: Broløsningen til Norsk Helsenett er basert på en modell som videokonferanseverden er på vei bort fra. Nyere videoløsninger er basert på en annen modell, noe som gjør at de ikke vil være så lett å få til å fungere med broløsningen slik den er implementert i dag. Den nye modellen muliggjør ny funksjonalitet, blant annet nye sikkerhetsfunksjoner. Et eksempel på dette er at videoverden nå er på vei til å ta i bruk ende-til-ende-kryptering, det vil si at audio/video er kryptert hele veien fra avsender til mottaker. Confrere har hatt dette siden starten og nå er også løsninger som f.eks Zoom i ferd med å innføre dette. Slik ende-til-ende-kryptering er ikke mulig å realisere med flerpartssamtaler basert på NHN sin broløsning slik den er realisert i dag. -- Svein Willassen daglig leder, Confrere AS

 • Terje Olsen 10.06.2020 12.41.30

  Head of Collaboration Sales Cisco Systems Norway & Iceland

  Sikkerhet og ende til ende kryptering har vært alltid vært overskriften i Videotjenesten til NHN. Som representant for Cisco, en av flere leverandører i dagens NHN tjeneste, kan jeg forsikre det er fullt mulig for NHN å levere brukervennlige tjenester som i praksis vil gi et høyere sikkerhetsnivå i sektoren enn det bruk av et stort antall parallelle lukkede løsninger vil innebære. NHN har kommet langt i arbeidet med å oppgradere dagens løsning, som har vært god og stabil i mange år, med en mer moderne arkitektur. Gjort på riktig og langsiktig måte åpne for å utvikle en robust plattform som jeg mener passer bedre til alle oppgaver ansatte i helsevesenet har i dag. Man kan ikke anbefale helsevesenet å ta i bruk en rekke unike og lukkede plattformer som ikke snakker med hverandre eller med NHN sin løsning. Tvert imot bør vi bruke mer energi på å få til god samhandling og sikkerhet på tvers og sikre at vi har en nasjonal instans som NHN som får et enda tydeligere mandat for å ivareta dette

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!