Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Ekspertutvalget: – Hold nede-strategien er det beste alternativet

Dagens strategi er den beste, selv om det må gjeninnføres tiltak i perioder, mener Holden-utvalget. I den nye rapporten anslår de kostnadene av koronatiltakene framover til å bli rundt halvparten av det de var ved utgangen av mars.

Publisert: 2020-05-27 — 13.33

Ekspertutvalget ledes av Steinar Holden. 

Ekspertgruppen, som ble satt ned i slutten av mars, ser på de samfunnsøkonomiske effektene av smitteverntiltakene i Norge under koronakrisen. Gruppen ledes av sjef for Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, professor Steinar Holden.

Koronautgiftene trolig halvert
I begynnelsen av april leverte de sin første rapport, der det kom frem at de realøkonomiske kostnadene av koronatiltakene ville være cirka 24 milliarder kroner i måneden.

I den nye rapporten anslår de kostnadene av koronatiltakene framover til å bli rundt halvparten av det de var ved utgangen av mars.

Videre vurderer uvalget vurderer at en hold-nede strategi er det klart beste alternativet: 

– En hold nede-strategi er det klart beste valget slik situasjonen er nå, også om det i perioder vil kreve gjeninnføring av tiltak, konkluderer utvalget i «Covid-19 – samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak – andre rapport».

Høye kostnader ved redusert skoletilbud
I den første rapporten forsøkte ekspertgruppen å belyse hvilke smitteverntiltak som eventuelt bør oppheves først og løftet fram stengte barnehager og skoler som et tiltak med «meget store» samfunnsmessige omkostninger.

Gruppen gjentar budskapet fra tidlig april i den nye rapporten: 

– Redusert åpningstid i barnehager og skoler har ingen smittevernseffekt i seg selv, og er et resultat av ressursbegrensninger i gjennomføring av smitteverntiltak. Samtidig er de samfunnsmessige kostnadene høye.

– Dette er derfor den gjenværende restriksjonen som det er viktigst å fjerne.

Åpner for å brems-alternativ
Ekspertgruppen mener altså at de realøkonomiske kostnadene ved et stabilt hold-nede scenario betydelig lavere enn i et brems-scenario - der smitten går gradvis gjennom befolkningen.

Men de tar likevel forbehold om at epidemien kan vise seg å være mer gjenstridig enn man har lagt til grunn i hold-nede scenarioet. 

– Hvis det blir krevende og/eller kostbart å holde smitten nede, kan et aktuelt alternativ være å avvikle de fleste smitteverntiltak og i noe større grad tillate at smitten sprer seg, skriver de.

I et slikt brems-scenario med mindre inngripende smitteverntiltak, forventes de realøkonomiske kostnadene å være betydelig lavere enn i et ustabilt hold-nede scenario.

– Brems-scenarioet kan derfor være å foretrekke, selv om det innebærer et klart høyere antall døde enn det ustabile hold-nede scenarioet.

Påvirkes av vaksine og behandling
Det understrekes også at valg av hovedstrategi også vil påvirkes av den medisinske utvikling.

– Muligheter for en tidlig tilgjengelig vaksine, eller en effektiv behandling av syke, vil gjøre en hold-nede strategi mer attraktiv frem til vaksine eller behandling er tilgjengelig.

Oppdraget
Det er finansministeren og helse- og omsorgsministeren som har samarbeidet om å etablere et ekspertutvalg, og Helsedirektoratet har fått ansvaret. Analysene skal kunne inngå som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for videre tiltak. 

Følgende medlemmer fra ekspertgruppen har deltatt i dette oppdraget: 

• Steinar Holden, leder (Universitetet i Oslo)
• Hilde Bjørnland (Handelshøyskolen BI)
• Thomas von Brasch (Statistisk sentralbyrå)
• Kjersti Næss Torstensen (Norges Bank)
• Jon Magnussen (NTNU)
• Erik Magnus Sæther (Oslo Economics)
• Preben Aavitsland (Folkehelseinstituttet)
• John-Arne Røttingen (Forskningsrådet)
• Katrine Vellesen Løken (Norges Handelshøyskole)

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!