Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Rikshospitalet blir lagt ned

Forstår helseminister Bent Høie at spesialfunksjoner krever konsentrasjon på ett sted for å holde toppnivå? Anser han høyt kvalifisert helsepersonell som tinnsoldater som kan flyttes på kommando? Nye OUS er en katastrofe, men det er ingen skam å snu.

Publisert: 2020-05-22 — 05.33

Hans Erik Heier/


Kronikk: Hans Erik Heier, professor emeritus, dr.med., MHA og leder av foreningen Rikshospitalets venner
Steinar Solberg, dr.med. og thoraxkirurg. Styremedlem i Rikshospitalets venner
Sven Erik Gisvold, professor emeritus ved NTNU, tidligere avdelingssjef ved Anestesiavdelingen ved St. Olavs hospital og styremedlem i Rikshospitalets venner
Lene C. Haug, nestleder i Helsepartiet, og styremedlem i Rikshospitalets venner
Anne-Lise Juul, pensjonist, nestleder i Helsepartiet Oslo og styremedlem i Rikshospitalets venner.

SYKEHUSDEBATTEN I OSLO har for det meste dreid seg om at Ullevål sykehus skal deles opp og flyttes til henholdsvis Aker sykehus og Nye Oslo universitetssykehus (OUS) på Gaustad. Det er i seg selv en tragedie at miljøer på internasjonalt toppnivå blir brutt opp og at kvaliteten på en rekke ytelser blir redusert.

Steinar Solberg

Det som har vært mindre fremme, er at Rikshospitalet (RH), slik vi kjenner det i dag, blir lagt ned.

Les også: Ber Bent Høie avklare om politisk beslutning om Nye OUS

SPESIALSYKEHUS I VERDENSTOPPEN. Rikshospitalet er hele landets spesialsykehus for transplantasjoner og behandling av pasienter med andre sjeldne og spesielle tilstander. Sykehuset har arbeidet seg frem til verdensnivå. Dette har skjedd gjennom innsatsen til generasjoner av helsepersonell, men også fordi de har fått nødvendig, om enn nødtørftig, fysisk og økonomisk armslag.

Én hovedgrunn til at RH ble flyttet til Gaustad, og ikke til de ledige tomteområdene på Ullevål, var nettopp at man skulle få fokusere på spesialfunksjonene uten å bli dominert av allmennsykehusets brede akuttfunksjoner.

Dette betyr ikke at RH ikke har akuttoppgaver. Transplantasjoner foregår for eksempel til alle døgnets tider og krever stort personell og velsmurt logistikk, herunder avansert laboratoriestøtte.

ALTMULIGSYKEHUS. Nye OUS på Gaustad skal ha alle slags oppgaver, fra enkle lokalsykehusfunksjoner til de mest avanserte medisinsk-teknologiske inngrep. Store deler av Ullevål, med lokalsykehusoppgaver for om lag en kvart million mennesker, flyttes dit. Traumevirksomheten forutsettes å videreutvikles slik at den forblir et av verdens fremste sentre for traumebehandling. Man skal også innpasse Ullevåls oppgaver som epidemisykehus. Alt dette skal trenges inn på Rikshospitalets nåværende trange tomt.

Det foreligger ingen virksomhetsplaner for Nye OUS, men ledelsen ønsker blant annet å spare vaktlag. Det er imidlertid vanskelig å forstille seg at samme vaktlag både kan transplantere, behandle traumer og drive annen kirurgi.

I tillegg kommer at ingen ennå har oversikt over hva det vil kreve å opprettholde Ullevåls funksjoner som avansert infeksjons- og epidemisykehus på Gaustad.

Skrivebordsteoretikere tror det er enkelt å få miljøer som jobber med lignende oppgaver, til å jobbe sammen. Forskning og praktisk erfaring viser entydig at det er svært vanskelig å drive spesialfunksjoner integrert i et allmennsykehus med andre svære akuttoppgaver


BEHANDLES SOM TINNSOLDATER.
Planene for Nye OUS er altså stikk i strid med forutsetningene for at Rikshospitalet ble flyttet til Gaustad. Forskning og praktisk erfaring viser entydig at det er svært vanskelig å drive spesialfunksjoner integrert i et allmennsykehus med svære, andre akuttoppgaver. Det blir åpenbart nødvendig å flytte spesialfunksjoner ut fra Nye OUS. Dette betyr at RH blir lagt ned.

Helseminister Bent Høie (H) har sagt at han skal kompensere dette ved å sende spesialister ut i landet. Slik har han vist at han ikke forstår at spesialfunksjonene krever konsentrasjon på ett sted for å holdes på toppnivå. Han har også vist at han betrakter høyt kvalifiserte helsearbeidere som tinnsoldater som kan flyttes på kommando.

Slik hadde man det i gamle DDR, men dette er ugjennomførlig i vårt demokratiske samfunn. Som alle arbeidstakere har helsepersonell krav på stabile og forutsigbare arbeidsforhold.

EN KREVENDE ØVELSE. Nye OUS skal bli til ved å samle mange fagmiljøer. Skrivebordsteoretikere tror gjerne at det er enkelt å få miljøer som jobber med lignende oppgaver, til å jobbe sammen.

Forskning og praktisk erfaring viser at det ikke er riktig. Fusjoner er «et helvete» for de ansatte. Når miljøer har utviklet seg separat over generasjoner, har de utviklet ulike kulturer og kompetanser. Samme ord betyr ikke nødvendigvis samme ting, og samme ting kan ha ulik betegnelse.

Saken blir ikke bedre ved at det skal være omfattende rivnings- og byggearbeider med mye støy og støv gjennom minst 15 år. Vil dyktige fagfolk holde ut dette?

UNNGÅ KATASTROFEN! Det er mange ettertraktede toppfolk både ved Rikshospitalet og Ullevål som kan komme til å synes at nok er nok – og lokkes over til bedre beitemarker.

Nye OUS er ikke et nytt Rikshospitalet. Dette sykehuset, slik vi kjenner det i dag, blir lagt ned, og Ullevål blir splittet.

Nye OUS er en varslet katastrofe. Legg prestisjen til side – det er ingen skam å snu!

Disclaimer: Rikshospitalets venner er en aksjonsgruppe som arbeider for å bevare Rikshospitalet som landets spesialsykehus for transplantasjonerog for behandling av pasienter med andre spesielle og sjeldne tilstander.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!