Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

KRITISK TIL MANGLENDE ADVARSEL: Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen mener at myndighetene bør sette røykerne tilbake på listen over risikogrupper.

Foto: Kreftforeningen

FHI revurderer røykerisiko – pasientforeninger vil ha endring

Folkehelseinstituttet fjernet røyking fra risikolisten, men vurderer nå om røykerne skal tas inn igjen. – En uheldig måte å forholde seg til røyking og Covid-19 på, mener generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

Publisert: 2020-05-07 — 17.33

Folkehelseinstituttet (FHI) har høstet kritikk etter at de fjernet røykere fra listen over personer med risiko for et alvorlig forløp av Covid-19. Nå revurderer FHI rådene om røyking i lys av ny forskning. Det var Dagbladet som først omtalte revurderingen.

– Vi oppdaterer rådene våre jevnlig, basert på den kunnskapen som foreligger, og de vil bli publisert når de er klare, men det vil ta litt tid for å gå igjennom kunnskapsgrunnlaget som foreligger nå, skriver overlege Siri Feruglio ved Folkehelseinstituttet på e-post til Dagens Mediisn.

Folkehelseinstituttet oppgir at de ikke har noen nærmere tidsangivelse for når foreliggende forskning vil være gjennomgått og en eventuell endring av rådene til risikogrupper og deres pårørende kan ventes.

Vil ha føre-var-prinsipp

Kreftforeningen er blant dem som håper at tiden er moden for å snu. I en fellesuttalelse sammen med LHL, Diabetesforbundet, Rådet for psykisk helse og Astma- og allergiforbundet løfter foreningen sterk bekymring over røyking og Covid-19.

LES OGSÅ
Røykerne fjernet fra risikoliste – mener alder er den viktigste faktoren

– Det er per i dag ingen som har nok kunnskap om sammenhengen mellom røyking og Covid-19. Det faktumet burde i seg selv være nok til at Folkehelseinstituttet benyttet seg av et føre-var-prinsipp og satte røyking tilbake på listen, sier generalsekretær Ingrid Stenstavold Ross i Kreftforeningen til Dagens Medisin.

Hun viser blant annet til at røyking øker risikoen for luftveisinfeksjoner og at røyking er en veletablert risikofaktor for hjertesykdom og KOLS, som er sykdommer som gir risiko for mer alvorlig sykdom ved Covid-19.

– Vi som jobber i foreninger som jobber med alvorlige sykdommer kjenner godt til sammenhengen mellom røyking og sykdom, og det er nok derfor vi reagerer instinktivt på at dette er en lite heldig måte å forholde seg til røyking og Covid-19 på.

– Kan få følger for fremtidig pandemi

Foreningene er bekymret for følgene av at det føres en debatt om røyking og Covid-19.

– Vi er redde for at det skal gis et feilaktig bilde av at røyking ikke er skadelig.

Da FHI tok røykerne bort fra listen, oppga forsker Petter Elstrøm at røyking i seg selv er skadelig, og at FHI fortsatt ville gi råd om skadevirkninger av røyking, men det ikke ville være aktuelt med egne råd knyttet til korona.

LES OGSÅ
Etterlyser grunnlag for «snuoperasjon» om røyking og Covid-19

Det er ikke nok, mener Stenstavold Ross i Kreftforeningen.

– Her bør heller helsemyndighetene gripe muligheten til å be folk stumpe røyken. Dersom det viser seg at røyking har en negativ effekt, så vil dagens røyking også få betydning for hvor godt rustet vi er for en fremtidig pandemi.

– Må legge vekt på reelle data

Dagens Medisin har forelagt Folkehelseinstituttet kritikken fra Kreftforeningen.

– Det var riktig å basere seg på føre var-prinsippet mens vi ennå ikke visste noe særlig om risikofaktorer for covid-19. Nå er vi imidlertid over på et stadium hvor det må legges mest vekt på reelle data og vi baserer rådene våre på evidens som foreligger, svarer overlege Siri Feruglio ved Folkehelseinstituttet på e-post.

Hun viser til at FHI baserer seg på egne vurderinger.

– Mange av enkeltpublikasjoner som kommer er ikke fagfellevurdert og, eller, av en slik kvalitet at de ikke blir brukt i vår rådgivning, skriver Feruglio.

Relaterte saker
Røykerne fjernet fra risikoliste – mener alder er den viktigste faktoren
Etterlyser grunnlag for «snuoperasjon» om røyking og Covid-19

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!