Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

VIL HA FORTGANG: – Dette skal og må Helsedirektoratet få på plass. Jeg er klar over at de sier det vil bli vanskelig, men vi sier at de må klare dette. Vi må få opp vaksineringsgraden, sier stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) om farmasøytrekvirering av influensavaksine i apotek.

Foto: Vidar Sandnes

Krever farmasøytrekvirering av influensavaksine til høsten

Helsedirektoratet har tidligere uttalt at det kan bli vanskelig å få på plass farmasøytrekvirering av influensavaksine til kommende influensasesong. – Dette må de få på plass, sier Sveinung Stensland (H).

Publisert: 2020-05-05 — 09.59

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) utredet hvilke regelendringer som er nødvendige for at farmasøyter og annet relevant helsepersonell skal kunne rekvirere influensavaksine under 2020-2021-sesongen, som begynner til høsten.

Ifølge oppdraget fra HOD var direktoratets endelige frist for ferdigstillelse av forslag til regelverksendringer satt til 1. mai. Ferdigstillelse av eventuelle faglige anbefalinger, retningslinjer eller veileder er satt til 1. september.

Foreslo å flytte fristen
Men i et brev fra Helsedirektoratet til HOD datert 9. januar i år, skriver direktoratet at fristen er for kort ettersom planleggingen av neste års vaksiner allerede er i gang, og at vaksinebestillingene skal være inne til Folkehelseinstituttet (FHI) innen 1. mai.

«Ved behov for lovendring vil det også ta lenger tid. Vi har derfor foreslått at fristen flyttes til 31.desember 2020. Man vil da fortsatt ha god tid til å planlegge for sesongen 2021-2022», skriver direktoratet.

– Høie har sagt at dette skal på plass
Selv om de regulatoriske godkjenningene for en slik ordning ennå ikke er fastsatt, uttalte stortingsrepresentant og farmasøyt Sveinung Stensland til NTB i forrige uke at det vil bli mulig å få satt influensavaksine uten resept fra lege fra høsten av.

– Kan du bekrefte at farmasøytrekvirering av influensavaksine vil komme på plass til kommende influensasesong?

– Ja, Bent Høie har sagt at dette skal på plass, og da må vi stole på han. Dette har han også bekreftet skriftlig i et notat. I tillegg til å bekrefte at farmasøyter skal få rekvisisjonsrett, har han også bedt Helsedirektoratet og Legemiddelverket om at også andre yrkesgrupper bør få rekvisisjonsrett.

– Hvilke yrkesgrupper?

– Vi har ingen spesielle ønsker. Bent Høie har bedt direktoratet se nærmere på dette. Men det vil være naturlig å se til helsesykepleiere og andre grupper av sykepleiere. Dette må vi nesten komme tilbake til.

Stensland sier det er et uttalt mål at flere skal bli vaksinert, også flere enn de som er i risikogruppene.

– Vi må ha en høyest mulig dekningsgrad for influensavaksinering, og det er spesielt viktig nå, ettersom vi ikke vet når det vil kunne komme en ny koronabølge.

– De må klare dette
– Dere har ennå ikke fått på plass en forordning for farmasøytrekvirering. Helsedirektoratet mener det vil være vanskelig å få dette på plass til høsten. Kan dere da love at dette vil komme på plass denne influensasesongen?

– Dette skal og må Helsedirektoratet få på plass. Jeg er klar over at de sier det vil bli vanskelig, men vi sier at de må klare dette. Vi må få opp vaksineringsgraden, og vi mister tid. Nå har vi hatt to folkehelseministre som ikke gjorde så mye på vaksineområdet, og da er det godt å ha en handlekraftig Bent Høie tilbake for å ordne opp i ting.

– Når forventer dere at en forordning for farmasøytrekvirering er på plass?

– Vi har ikke satt noen dato, men det må skje i løpet av høsten. Dette må direktoratet fikse, og de må innse at det er Stortinget og departementet som bestemmer når dette skal på plass. Hvis vi skulle stoppet opp hver gang man sier noe er vanskelig, så hadde man ikke fått til en dritt, sier Stensland, og legger til:

– Stortinget har sagt det, og Bent Høie har bekreftet det. Nå må Helsedirektoratet gjøre jobben sin.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Geir Bjørsvik 08.05.2020 08.03.52

  Lege

  Sveinung Stensland er stortingsrepresentant for Høyre. Og farmasøyt. Dette utspillet er ikke det første fra vedkommende hvor farmasøyter og apotek fremsnakkes til å overta såvel diagnostisering som behandling av medisinske tilstander. I kommunepolitikken ville han vært erklært inhabil. Men åpenbart ikke på Stortinget.

 • Arild Iversen 05.05.2020 10.30.08

  Lege

  Da det ikke er oppgitt i artikkelen, limer jeg inn noe om Stenslands bakgrunn som er av relevans her: "Sveinung Stensland er en norsk farmasøyt og politiker fra Haugesund. Han har jobbet på apotek fra 1991 til 2011". Bestillinger av influensavaksiner er allerede i stor grad gjennomført ved landets legekontor. Om man nå framskyver apotekrekvisisjon av vaksine, oppretter man en ny konkurransesituasjon hvor legekontorene vil kunne bli sittende igjen med vaksiner. Et spørsmål av mer prinsipiell karakter, er hvorvidt det er fornuftig at legemidler skal selges samme sted de rekvireres. Som lege kunne jeg nok trolig kunne solgt mye håndkjøpsanalgetika til en brøkdel av prisen ved apotekene og samtidig ville pasientene fått solid medisinsk rådgivning sammen med medikamentene. Jeg ønsker ikke en slik situasjon (det er helle ikke lovlig per i dag), men om apotekene fortsetter sin frammarsj inn på rekvisisjonsområdet, vil motreaksjonen kunne komme når grensene utvisket.

 • Arnulf Heimdal 05.05.2020 19.02.33

  Lege

  God ide med medisinsalg direkte fra legekontorene. Det vil være en lettelse for pasientene om de kunne kjøpe de vanligste medisinene når de er hos legen, og slippe ekstratur til apoteket. Også viktig når det er medisiner de bør starte med så snart som mulig, og det er et stykke til nærmeste apotek. For våre litt eldre og skrøpelige pasienter vil dette være et klart fremskritt. Dette burde dermed være et prosjekt midt i blinken for Høie sitt ønske om "pasientens helsetjeneste". Bare å gå i gang.

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!