Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Vi trenger et globalt sykepleierløft

Vi visste det fra før. Vi trenger flere sykepleiere og flere spesialsykepleiere. Koronakrisen har vist oss at denne kompetansen er enda viktigere enn vi trodde.

Publisert: 2020-04-08 — 12.55 (Oppdatert: 2020-04-08 — 15.12)
Denne artikkelen er over to år gammel.

Bent Høie

Kronikk: Bent Høie (H), helse- og omsorgsminister
Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF)

VI STÅR I en global krise. Knapphet på spesialsykepleiere i intensivavdelinger og knapphet på sykepleiere ved landets sykehjem blir tydeligere. Nå er det enda viktigere enn tidligere å stå sammen om å finne løsninger for fremtiden.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har utropt 2020 til det internasjonale sykepleier- og jordmoråret. Grunnen er at satsingen på disse gruppene er nøkkelen til god universell helsedekning. Vi sto foran markeringer og feiringer både nasjonalt og internasjonalt dette året. Nå byttes festklærne ut med arbeidsklær.

Lill Sverresdatter Larsen

SOLIDARITET I PRAKSIS. Selv vi som i internasjonal sammenheng har en fantastisk helsetjeneste, blir minnet på at livsviktig kompetanse ikke kan tas for gitt. Da kan vi bare tenke oss hvor krevende det er i mange andre land å leve med mangelen på sykepleiere og jordmødre i en såkalt normalsituasjon.

Norsk Sykepleierforbund bistår søsterorganisasjoner blant annet i Rwanda og Malawi med kompetanse og økonomisk støtte. Derfra hører vi om barnesykepleiere med ansvar for hundre syke barn. Vi hører om jordmora som tok imot 60 barn på 14 timer. Det er vanskelig å ta inn over seg konsekvensene av at pandemien sprer seg under slike forhold.

Det er nå vi alle viser hva solidaritet betyr i praksis. Vi har sett følgene i Italia, der krisen er på topp. 4. april sendte regjeringen et godt rustet medisinsk team for å avhjelpe situasjonen. Dette var et riktig tidspunkt for oss å bistå et land som står overfor enorme utfordringer.

Skal vi klare å håndtere utfordringene som koronapandemien fører med seg, må vi ha nok helsepersonell med riktig kompetanse, også i Norge

FREMTIDSANSVARET. Ifølge WHO vil det mangle ni millioner sykepleiere og jordmødre for å oppnå universell helsedekning innen 2030. I vårt land alene er det anslått å mangle 28.000 sykepleiere i 2035. En del av det internasjonale ansvaret vi må ta, er selv å sørge for vår egen kapasitet, heller enn å tappe fra andre land. Vi må selv ta ansvar for å sikre nok sykepleierkompetanse for fremtiden og bruke den klokt til det beste for pasientene våre.

Sykepleierforbundet og regjeringen skal jobbe sammen for å finne stadig nye måter å jobbe på, og la sykepleiere gjøre det sykepleiere kan best.

RESSURSER – OG EFFEKTIVISERING. Skal vi klare å håndtere utfordringene som koronapandemien fører med seg, må vi ha nok helsepersonell med riktig kompetanse, også i Norge. For å klare dette, er det satt i gang en rekke tiltak. Regjeringen har blant annet bevilget 40 millioner kroner for å lære opp helsepersonell i intensivbehandling.

Dette vil gjøre flere helsepersonell i stand til å håndtere kritisk syke pasienter. Det kommer til nytte i denne krisen, og det vil komme til nytte etter denne situasjonen også.

Krisen har satt fart i bruken av teknologiske løsninger. Det krever mer kompetanse, men gir også muligheter for effektivisering som avstandsoppfølging og samhandling.

OPPGAVEFORDELING. Vi må legge til rette for hensiktsmessig oppgavefordeling. Forsøkene med primærhelseteam er svært lovende. Her samarbeider leger og sykepleiere tett i pasientoppfølgingen, noe som ikke minst de med omfattende helseproblemer har glede av.

Vi skal jobbe sammen for å styrke sykepleierutdanningene ytterligere, blant annet gjennom å sikre bedre praksis. Det vil gi mindre frafall underveis i studiene. Vi vil rekruttere fra hele befolkningen – vi trenger flere menn.

Spesialistgodkjenning kan bedre rekrutteringen. Og nye spesialiteter, som avanserte kliniske sykepleiere, gir verdifull kompetanse i kommunene for å styrke fagmiljøene og kvaliteten. Vi skal også jobbe sammen for å sikre at hele stillinger skal være hovedregelen.

Vi skal jobbe sammen for å styrke folkehelsen, og sørge for en god start for barn og familier gjennom å satse videre på jordmortjenesten og helsesykepleierne.

SAMSPILL I KRISE. Sammen må vi sørge for få flere til å bli sykepleiere og beholde dem som er det. Og sammen skal vi komme gjennom koronakrisen. Samspillet mellom myndigheter, tjenester, helsepersonell og befolkning gjør at vi vil lykkes.

Beskjeden fra sykepleiere samsvarer godt med rådene fra helsemyndighetene, og følges av de langt fleste:

 • Vi går på jobb for deg – du holder deg hjemme for oss.
 • Nå trenger vi å se nasjoner som styrker helsetjenestene sine for fremtiden. For den globale helsens skyld.
 • Vi trenger et globalt sykepleierløft.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Hans Johan Breidablik 20.04.2020 12.32.31

  Lege

  Det er enkelt å skjønne at vi ikkje vil greie å utdanne så mange sjølve. Det er ei rekke personar med utenlandsk sjukepleieutdannelse i Norge som har for store barrierer mot å få denne godkjent, og det finst land som utdanner overskudd som vi kan hente hit om vi vil. Norge har henta et stort antall leger over mange år uten å få etiske bekymringer over dette.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!