Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Hvor er krisetiltakene for medtek- og laboratoriebransjen?

Utslaget av ubalanserte vilkår for levering av utstyr for beredskap og laboratorier i helsetjenesten er åpenbare under Covid-19-situasjonen. Nå må myndighetene opprette krisetiltak også for den etablerte medtek- og lab-bransjen.

Publisert: 2020-03-29 — 12.59
Atle Hunstad

Kronikk: Atle Hunstad, administrerende direktør i Melanor

VI ANERKJRENNER den norske dugnadsånden og at nye initiativ må opp og frem for å støtte Helse-Norge under Covid-19-krisen. Samtidig må vi ikke glemme at vi har en etablert medtek- og lab-bransje som gjerne ønsker å bidra med leveranser av medisinsk utstyr, men som i dag får store utfordringer tilknyttet både leveranser og sviktende omsetning.

Selv om mange bedrifter bidrar i den nasjonale dugnaden og leverer det de kan av produkter og kompetanse, er det tøffe tider. Både for de som melder om nedgang i etterspørselen og de som har bidratt med økte leveranser av kritiske produkter. De etablerte bedriftene ønsker ytterligere å bidra med sin kompetanse og kontaktnett for å skaffe utstyr det er knapphet på. Men da må de få en tilbakemelding fra myndighetene om hva det ønskes fokus på.

KVALITETEN. Den etablerte medtek- og lab-bransjen i Norge har bidratt til at man har hatt en solid leveranse til helseforetak før denne krisen inntraff. Vi har rettet søkelys mot anskaffelsesordningene, og at Norge ikke har tilstrekkelig beredskap og utstyr. Nå som vi står midt i en krisesituasjon, vil vi påpeke noen kritiske problemstillinger bransjen står overfor.

I forbindelse med dugnadsarbeidet senkes naturlig nok kravet til kvalitet. Et eksempel på dette er at CE-merkingen forsvinner og at alternative produsenter av helt andre produkter begynner å levere medisinsk utstyr. Dette er vel og bra, men det finnes en etablert bransje med erfaring i ryggen og som står klare for å levere utstyr under koronakrisen.

Så langt det er praktisk mulig og forsvarlig, må man opprettholde best mulig kvalitet. Derfor berømmer vi Helse Sør-Øst som i disse dager har understreket betydningen av kvalitet, også i det medisinske utstyret som skal leveres under en krisetid.

En etablert bransje med erfaring i ryggen er klar for å levere utstyret vi trenger under koronakrisen. Men kontraktene er diktert av offentlige innkjøpere og legger urimelig stor risiko på leverandørene

URIMELIGE VILKÅR. Den etablerte medtek- og lab-bransjen i Norge får enorme utfordringer på grunn av eksisterende kontrakter som er diktert av offentlige innkjøpere. Disse kontraktene er ubalanserte og legger urimelig stor risiko på leverandørene.

Når helsetjenesten er eneste kunde i markedet, har imidlertid leverandørene vært nødt til å godta klart urimelige kontraktsvilkår.

I dagens ekstraordinære situasjon er utslaget av slike ubalanserte kontraktsvilkår åpenbare.

HOVEDUTFORDRINGER. For at den etablerte bransjen skal kunne bidra på best mulig måte under koronakrisen, er det viktig at vi påpeker tre hovedutfordringer:

 • Økte kostnader: Det må åpnes for prisjusteringer grunnet betydelige kostnadsendringer på for eksempel råvarer, innkjøpspriser og økte fraktkostnader på grunn av koronakrisen. Et eksempel er råvareprisen på munnbind, som vanligvis er på rundt 50 øre. Nå ligger prisen på rundt tre kroner.
 • Lav kronekurs: Det må åpnes for at leverandørene får valutajusteringer. Valutasituasjonen er nå ekstraordinær med historisk lav kronekurs, noe som gir høye kostnader for leverandører i eksisterende kontraktsforhold uten valutaklausul. Økte kostnader i kombinasjon med stor etterspørsel etter blant annet smittevernutstyr gir enorm belastning for mange.
 • Redusert likviditet: Dersom oppdragsgiver bruker leverandøren som bank og krever økt kredittid utover vanlige 30 dager, må dette gi leverandørene automatisk rett til å justere pris tilsvarende.

RASKE AVKLARINGER! Dersom det ikke foretas raske avklaringer på disse tre områdene, vil konsekvensene bli at en rekke av Melanors medlemsbedrifter får store økonomiske utfordringer og at de går over ende. Det er kritisk at myndighetene åpner for justeringer i alle kontrakter inngått mellom offentlige oppdragsgivere og leverandører.

Medtek- og lab-bransjen ønsker å skaffe medisinsk utstyr, og vil tilpasse seg behovene som har oppstått under Covid-19 krisen. Derfor er det viktig at vi sammen finner gode og smarte løsninger – og får til raske avklaringer som hindrer at etablerte leverandører mister fotfestet, noe som kan medføre svekket, eller i verste fall, bortfall av leveransesikkerheten til Helse-Norge.

Melanor krever at myndighetene oppretter krisetiltak som også gjelder den etablerte medtek- og lab-bransjen. Dette vil komme hele befolkningen og Helse-Norge til gode.

Disclaimer/interessekonflikt: Melanor er bransjeorganisasjonen for medtek og lab. Organisasjonen representerer om lag 150 medlemsbedrifter og 3000 medarbeidere i Norge, som blant annet leverer medisinsk utstyr under koronakrisen.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!