Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

MÅTTE HJEM: St. Olavs hospital kalte tilbake en lege som skulle deltatt på kurs fra mandag. Årsaken var å unngå eventuell smittespredning.
MÅTTE HJEM: St. Olavs hospital kalte tilbake en lege som skulle deltatt på kurs fra mandag. Årsaken var å unngå eventuell smittespredning. Foto: St. Olavs hospital

Kalte lege hjem fra kurs på grunn av smittefare - de andre fikk bli

De andre sykehusene som sendte deltakere til utdanningskurset lot legene sine bli.

Publisert: 2020-03-13 — 16.34

Et basiskurs i frakturbehandling ble denne uken avholdt på Voss. Det så kalte «Vossakurset» er et av de første kursene for leger i spesialisering innen ortopedi og kan også tas av leger som spesialiserer seg i fysikalsk medisin og rehabilitering, generell kirurgi og plastikk-kirurgi.

Men ikke alle de 56 påmeldte møtte opp på kurset på mandag.

– En av deltakerne ble beordret hjem. Fagdirektøren i St. Olavs hospital kalte hjem en deltaker og tre foredragsholdere, sier overlege ved Haukeland universitetssjukehus og kurssekretær Randi Margrete Hole.

Kurset ble holdt i regi av Regionalt utdanningssenter Vest.

Hole oppgir at de resterende 55 deltakerne har vært på kurset som planlagt, med noen endringer i opplegget (se lengre ned i saken). Helse Bergen vil ikke oppgi hvem som deltok på kurset eller hvilke helseforetak legene tilhører, men Hole oppgir at det kom deltakere fra «de fleste helseforetakene i landet og alle de regionale helseforetakene».

– Føre-var-tiltak

Fagdirektør ved St. Olavs hospital Tom Christian Martinsen henviser Dagens Medisin til kommunikasjonssjef Marit Kvikne for svar på hvorfor sykehuset valgte å kalle legen tilbake.

– Dette var et føre-var-tiltak for å unngå eventuell smittespredning, sier Kvikne til Dagens Medisin.

Hun viser til at sykehuset på søndag gikk ut og frarådet ansatte å delta på større samlinger.

– De andre helseforetakene kalte ikke hjem sine studenter og forelesere. Mener du at det var uforsvarlig?

– Det har ikke jeg noen formening om, vi gjorde dette valget basert på et felles vedtak i Helse Midt-Norge.

– Kalte dere hjem deltakere på andre kurs, og i så fall hvilke?

– Det har vi gjort. Vi har for eksempel sagt at ansatte ikke skulle delta på Psykiatriveka som startet på mandag.

Psykiatriveka har blitt gjennomført i Trondheim denne uken med modifikasjoner som bruk av Skype for eksterne forelesere, men ble kansellert torsdag etter at regjeringen innførte nye tiltak torsdag.

– Kunne fått store konsekvenser

Tobias Solli Iveland, foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening ved St. Olavs hospital, støtter sykehusets avgjørelse.

– Jeg er ikke involvert i vurderinger av deltagelse på hvert enkelt kurs, men jeg synes at St. Olavs gjorde en rett vurdering i å prøve å hindre samlinger på tvers av foretak. Konsekvensene dersom en av deltagelse på et slikt kurs hadde vært smittet, ville vært store. Gitt dagens situasjon, tror jeg dette var en god vurdering. Så vil jeg ikke uttale meg om hva andre velger å gjøre, sier Iveland.

Dagens Medisin har vært i kontakt med deltakeren som ble kalt hjem. Legen ønsker ikke å kommentere saken, men støtter Tobias Solli Ivelands uttalelse.

– Har gjort endringer

Avgjørelsen om å avholde kurset ble diskutert internt i Helse Bergen, oppgir kurssekretær Randi Hole.

– Avgjørelsen er tatt av kursledelsen i samråd med smittevernoverlegen i Bergen og fagdirektøren i Helse Bergen.

– Hvorfor ble det bestemt å avholde kurset?

– Da kurset startet (mandag journ.anm) var det ingen innlagte på sykehus med koronavirus i Helse Bergen. Det var heller ingen kjente tilfeller i Voss-regionen, og helsepersonellet som skulle komme måtte en anta at var friske, ettersom de ellers ville vært i karantene.

Hole oppgir at kurset ble fullført frem til fredag med endringer som at eksterne forelesere holdt forelesning over Skype, avstand mellom stoler i lokalene og forkortede diskusjoner for at forelesere har skullet kunne dra raskere tilbake på jobb.

Varslet avlysning

Kurset på Voss ble gjennomført til tross for at de regionale utdanningssentrene har oppgitt at alle kurs for leger i spesialisering som er planlagt frem til 15. mai, og som ikke kan gjennomføres uten fysisk oppmøte, skal utsettes.

Dagens Medisin har kontaktet styringsgruppen for de regionale utdanningssentrene  for leger i spesialisering og bedt om svar på hvorfor det har blitt avholdt kurs etter at det ble oppgitt at alle kurs med fysisk oppmøte skulle avlyses. Styringsgruppen har per fredag ettermiddag ikke kommet tilbake med svar på henvendelsen. 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!