Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde

Etterlysning: Norge trenger flere nyremedisinere

Kronisk nyresykdom seiler opp som en ny folkesykdom. Har vi nok spesialister til å håndtere det?

Publisert: 2020-03-11 — 15.42
Lars Skar

Kronikk: Lars Skar, leder av Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte
Jon Anker Lisberg Sarpebakken, kommunikasjonssansvarlig i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Marit Dahl Solbu, leder av Norsk nyremedisinsk forening

I ET INTERNASJONALT perspektiv ligger Norge godt an i behandlingen av kronisk nyresykdom. Likevel har vi de siste årene sett en urovekkende utvikling i antallet nyresyke. Transplantasjonslisten for nyre har doblet seg i løpet av de siste ti årene, fra 179 til 364 pasienter. Antallet dialysepasienter har økt med 70 prosent siden 2005.

Vi har ikke full oversikt over endringen i alvorlig nyresyke som ikke har dialysebehandling, men det er grunn til å anta at også dette tallet øker raskt. Samtidig ser vi at økningen i antallet nyremedisinere er svært beskjeden i forhold.

Jon Anker Lisberg Sarpebakken

Bakgrunnen for utviklingen i antallet nyresyke er sammensatt og skyldes delvis en økt forekomst av nyresvikt som følge av hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk og diabetes. En annen sentral faktor er at befolkningen stadig blir eldre, og at flere overlever annen alvorlig sykdom. I tillegg lever folk lenger med dialysebehandling i dag, sammenlignet med tidligere.

FOR FÅ SPESIALISTER? Totalt rammer kronisk nyresykdom over ti prosent av befolkningen, i mer eller mindre alvorlig grad. Forekomsten er betydelig og stadig økende.

Har vi nok nyremedisinere til å håndtere den betydelige oppgangen i antallet nyresyke? Har helsemyndighetene forstått alvoret? Norsk nyremedisinsk forening, nyrelegenes egen forening, erfarer at det skulle ha vært flere nyremedisinere for å ivareta alle de nyresyke.

Flere levende givere kan bli et av de viktigste bidragene for å få bukt med en stadig økende transplantasjonsliste

De fleste som rammes av alvorlig nyresykdom, har komplekse og sammensatte sykdomsbilder. God behandling og oppfølging krever høy kompetanse hos behandlerne. Ikke minst er det nødvendig for et godt behandlingsforløp at det blir avsatt tilstrekkelig med tid til hver pasient. Utviklingen av allerede etablert kronisk nyresykdom kan til en viss grad bremses med riktig behandling.

TETT OPPFØLGING. De uheldige konsekvensene av nyresvikten kan også reduseres dersom pasientene har tett oppfølging hos spesialist. Forberedelse av nyreerstattende behandling, det vil si dialyse og/eller nyretransplantasjon, krever oppdatert kunnskap, tilstrekkelig med tid og tett samarbeid med pasient, pårørende og annet helsepersonell. Godt forberedt behandling gir bedre utfall for den som skal behandles, men er tidkrevende.

Behovet for nyremedisinsk kompetanse kommer også til uttrykk i forbindelse med utredningen av levende givere av nyre til transplantasjon.

FLERE LEVENDE GIVERE! For hver transplantasjon som er utført med levende giver, blir det påbegynt utredning av tre mulige givere. Flere levende givere kan bli et av de viktigste bidragene for å få bukt med en stadig økende transplantasjonsliste, som talte rekordhøyde 364 mennesker ved inngangen til 2020.

Flere nyremedisinere vil ikke bare gi en mer overkommelig arbeidshverdag for nyremedisinerne. Det vil også bidra til at utredningen av giverne blir langt mer forutsigbar og effektiv. Dersom flere kan transplanteres med nyre fra levende giver, vil det korte ned transplantasjonslisten. På den måten kan også de som ikke har levende nyregiver ha nytte av tiltaket.

HVA ER ÅRSAKEN? Kronisk nyresykdom kan ha mange ulike årsaker, og bare i et fåtall av tilfellene ligger kun én enkeltårsak til grunn for sykdommen. Genetisk predisposisjon og en del betennelsessykdommer kan vi i dag ikke fjerne eller forebygge.

Fremdeles mangler vi kunnskap som gjør at vi med presisjon kan plukke ut alle med høy risiko for nyresykdom. Likevel vet vi i dag mye om forhold som forverrer risikoen for å utvikle nyresykdom og for tap av nyrefunksjon. Type 2-diabetes og høyt blodtrykk er de to faktorene som i den vestlige verdenen forklarer flest tilfeller av kronisk nyresykdom.

I all hovedsak sammenfaller rådene for god hjertehelse med forebyggende tiltak mot kronisk nyresykdom: En overveiende sunn livsstil uten tobakksrøyking med tilstrekkelig fysisk aktivitet og normal kroppsvekt, samt et sunt kosthold med lite salt, anbefales. God blodtrykkskontroll er viktig, og mange vil trenge medikamenter for å oppnå dette, i tillegg til livsstilstiltak.

MER KOMPETANSE! For de aller fleste er egne tiltak og oppfølging hos fastlege tilstrekkelig. Men dersom man ved en blodprøve får påvist fall i nyrefunksjonen, er henvisning til spesialist i nyresykdommer ofte nødvendig. For dem som får påvist nyresykdom, er det å bli møtt med kompetanse og kontinuitet i behandlingen vitalt.

Antallet praktiserende spesialister i nyresykdommer i de norske regionale helseforetakene er i dag på omkring 130. Tallet har økt noe de siste fem årene, men ikke på langt nær tilsvarende økningen av antallet nyresyke. At spesialister i sykehus i samme periode er tillagt flere andre oppgaver av administrativ art innen forskning, undervisning og veiledning, kommer i tillegg.

Etter endt medisinsk grunnutdanning tar spesialisering i nyresykdommer minst seks år. For å holde tritt med utviklingen i forekomsten av nyresykdommer, trengs derfor en snarlig økning i antallet utdanningsstillinger for spesialistkandidater i nyresykdommer over hele landet.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!