Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
MÅLES: Både tradisjonelle konsultasjoner hos fastlegen samt e-konsultasjoner skal nå måles og gjøres tilgjengelig for alle. Foto: COLOURBOX

Lanserer verktøy for å måle aktivitet hos fastleger

Fredag lanserer Helsedirektoratet et nytt verktøy som viser aktivitet utført av landets fastleger innen sju utvalgte områder.

Publisert: 2020-03-06 — 10.00

 

Senere vil disse visningene utvides og også tilby statistikk som viser aktivitet og pasientforløp på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten. 

Olav Isak Sjøflot, direktør for avdeling helseregistre i Helsedirektoratet

– De nye statistikkvisningene vil, etter hvert som de utvikles og berikes, gi fastleger, kommuner og nasjonale myndigheter et verktøy som vil bidra til kvalitetsutviklingen i allmennlegetjenesten og god forvaltning og kunnskap om tjenesten, sier Olav Isak Sjøflot, direktør for avdeling helseregistre i Helsedirektoratet. 

Les også: Fra tall til dialog

Måler sju aktiviteter
Statistikken som lanseres fredag viser tall for følgende aktiviteter: 

Statistikken bygger i første omgang på fastlegens takstbruk og er hentet fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Verktøyet er utviklet sammen med Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL) og Norsk forening for allmennmedisin (NFA).

– Vi har et godt samarbeid med Helsedirektoratet og føler oss trygge på at løsningen vil videreutvikles slik at den blir et verdifullt verktøy for den enkelte lege og legekontor i sitt arbeid med intern kvalitetsutvikling. Ivaretagelse av enkeltlegers vern og beskyttelse har stått sentralt, sier Torgeir Hoff Skavøy, nestleder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA).

Torgeir Hoff Skavøy, nestleder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA).

Bedre datagrunnlag om egen praksis
Statistikken som publiseres i dag representerer et utrykk for aktivitet i tjenesten, og er ikke å anse som noe form for kvalitative indikatorer, understrekes det fra Helsedriektoratet.

Målet med statistikken er at fastlegene skal få bedre datagrunnlag om egen praksis og at pasienter og pårørende får innsikt i aktivitet i allmennlegetjenesten i sitt fylke og sin kommune. Videre skal løsningen gi kommunale myndigheter en bedre oversikt over aktivitet i allmennlegetjenesten i sin kommune og nasjonale myndigheter vil få bedre tilgang til nasjonale data.

Utvider
Senere i 2020 vil det komme statistikk som viser aktivitet og pasientforløp på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten. I tillegg jobbes det videre med en påloggingsløsning der fastlegene kan logge seg på og se data for egen praksis og utvikling over tid. 

Ivaretagelse av enkeltlegers vern og beskyttelse har stått sentralt
Torgeir HoffSkavøy, nestleder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA).

Deretter ønsker man å gjøre tilgjengelig statistikk basert på sammenstilling av data fra KPR, Norsk pasientregister (NPR) og Fastlegeregisteret.

– Å sammenstille data fra ulike kilder vil gi oss muligheten til å følge pasienter på tvers av tjenestenivåene. Dette vil bidra til bedre innsikt i samhandlingen i helsetjenesten avslutter Olav Isak Sjøflot, direktør for avdeling helseregistre i Helsedirektoratet. 

Personvernet ivaretatt
Tall vises for Norge, fylkesvis og for hver enkelt kommune. Direktoratet presiserer at personvernet er ivaretatt og sier det ikke vil være mulig å knytte resultatene til verken individuelle pasienter eller leger. 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!