Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Pliktøvelser fra KS og Direktoratet for e-helse

Det er som forventet at KS kjemper for økte statlige overføringer til kommunene i Akson-prosjektet, og at Direktoratet for e-helse kjemper for sin prestisje.

Publisert: 2020-02-15 — 10.34
Susanne Monica Prøsch

LAKMUSTESTEN PÅ nivået av e-helsekompetanse er faktisk Akson-videoen. Kommuner med lav e-helsekompetanse vil sluke denne videoen rått og si ja til Akson: Som man roper i skogen, får man svar.

Jeg gjentar også at det er behov for å løfte e-helsekompetansen i kommunene for å gjøre dem i stand til å videreutvikle de løsningene de trenger. Men det vil koste en tiende-del av Akson. På kjøpet får vi økt innovasjon.

DÅRLIG SAMVITTIGHET? Det kan se ut til at KS har fått dårlig samvittighet etter å ha latt e-helse ligge mange år i stabilt sideleie. Heldigvis har kommuner som Oslo, og min egen kommune Sandefjord, gjort en stor innsats. Sammen med et 40-talls kommuner har de bestemt seg for ikke å vente på Akson, men tar nå i bruk Kjernejournal i sine pleie- og omsorgssystemer. Slik får helsepersonell tak i resept-historikk, epikriser og bilde- og prøvesvar.

Dette er lett tilgang til oppsummert informasjon som har verdi for helsepersonell. Kjernejournal som dokumentarkiv gir én opplevd journal.

EN PINLIGHET. EHiN-konferansen samlet 1500 deltakere fra landets ledende e-helsemiljøer i november i fjor. I paneldebatten stilte ordstyrer spørsmålet: Hva er det viktigste å få til i 2020?

Direktørene fra Direktoratet for e-helse, KS og FHI glemte helt bort Pasientens legemiddelliste. Pinlig! Da forsto de fleste til stede hvordan Pasientens legemiddelliste ble glemt bort i statsbudsjettet også. Det var en nedslående seanse.

FJERNT FRA BEHOVET. Kommunal helsetjeneste har sett frem til 2020 for å få i gang Pasientens legemiddelliste. Pasientens legemiddelliste er stjerneeksempelet på deling av oppsummert informasjon om en pasient i et pasientforløp.

Det er forstemmende at Helsedirektoratet har kapitulert totalt i møte med digitaliseringen i helsesektoren. Det er på tide å melde seg på i denne debatten

Hjemmesykepleierleder Donate Kittelsen og jeg ble, under EHiN-konferansen i 2017, lovet fra Direktoratet for e-helse at Pasientens legemiddelliste skulle være rett rundt hjørnet. Ikke nok med det: Multidosemeldingen skulle bli implementert nasjonalt slik at titusenvis av arbeidstimer for sykepleiere i hjemmesykepleien ikke lenger skal brukes til dobbeltkontroller av manuell tasting av legemidler og klipping av multidoseruller. I tillegg ville man spare tusenvis av fastlege-timer på manuelle kontroller av multidose-bestillingene.

Dette er nå altså utsatt på ubestemt tid.

FORSKJELLENE. Helse- og omsorgsdepartementet skal i disse dager gi sin godkjenning til forprosjektet Akson og kan derved utløse en milliardbevilgning på bekostning av kostnadsvarende, etterspurte nasjonale løsninger som raskt vil spare liv og mangfoldige arbeidstimer for helsepersonell. Verken statsråden eller Stortinget kan si at de ikke har blitt tilstrekkelig opplyst.

Mens jeg er i gang med å sparke oppover, tar jeg like godt med Helsedirektoratet også. Det er på tide at de melder seg på i denne debatten. Retningslinjene som renner ut fra Helsedirektoratet er en dråpe i havet for pasientsikkerheten sammenlignet med gevinsten av en implementert multidose-melding og Pasientens legemiddelliste.

VIRKELIGHETEN? Det har vært forstemmende å se på at vårt fagdirektorat har kapitulert totalt i møte med digitaliseringen i helsesektoren. Jeg håper de tar utfordringen nå.

KS-direktør Kristin Weidemann Wieland hevder i Dagens Medisin 31. januar 2020 at det jeg skriver, ikke stemmer med virkeligheten.

Mon det? Jeg har aldri hatt innboksen så full av heiarop.

Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren er leder av faggruppen for EPJ og elektronisk samhandling i Norsk forening for allmennmedisin (NFA)

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Roar Dyrkorn 17.02.2020 18.06.12

  Lege

  Her burde det være fullt av heiarop til Prøsch!! Vi får håpe at politisk ledelse har vett til å ta en time out og å lytte til kritikerne! Det er sløst vekk mange nok milliarder på IKT som ikke har blitt noe av, jeg bare nevner; politiet, NAV, skole! AT PASIENTENS FELLES MEDISINLISTE ER SATT PÅ VENT ER ET SVIK MOT SERIØSE HELSESRBEIDERE, og meget dyrt samt at det koster liv vi ikke har 10 år på å spare!😱

 • Arnulf Heimdal 17.02.2020 12.18.33

  Lege

  Takk til Susanne Prøsch for presis beskrivelse av den manglende kompetansen i Dir. for e-helse, KS og FHI. Dette vil gi gode og stabile inntekter til konsulentbyråene fremover, og sannsynligvis gode fallskjermer til de som over tid beviser sin inkompetanse. For pasientene og legene er dette bare trist.

 • regin hjertholm 16.02.2020 11.58.00

  Lege

  Norge har brukt mye ressurser på å lage kjernejournal og helsenorge, hvorfor ikke bygge videre på dette? Kjernejournal er et nasjonalt sted for deling av informasjon som er nødvendig for å realisere de gode intensjonene med "en innbygger en journal", men kjernejournal får ikke særlig ressurser lenger. Når skal vi lære å gjøre ting ferdig, gjennomføre noe skikkelig så det kan gi stor nytte. Kjernejournal kan gi oss bedre vaksineoppdatering, deling av laboratorie og røntgensvar (strukturert), deling av dokumenter, kritisk informasjon. Kjernejournal kan mer enn å vise info, mye er mulig å dele via API og dermed utveksles med ulike lokale EPJ. Nasjonale APIer (Application programming interface) vil kunne binde sammen ulike EPJ i et økosystem. Den nye oljen kan være en innovativ norsk ehelseindustri som jobber tett sammen med helsearbeidere. Jeg er redd amerikanske Epic i Midtnorge og Akson ellers vil kunne bremse norsk industri og innovasjon. Statlig byråkrati hemmer oss for tiden.

 • regin hjertholm 16.02.2020 11.38.57

  Lege

  Flere fine innlegg fra Susanne Prøsch i det siste. Jeg har vært allmennlege (fastlege) siden 1990 og jobbet med ehelse i over 25 år. Har aldri forstått hvorfor kommunene har valgt å ligge så lange etter på dette feltet, forstår ikke hvorfor de ikke for lenge siden har kjøpt norsk hyllevare med EPJ som ville bragt dem ut av grøften. Som fastlege er jeg så godt som papirfri, kommuniserer elektronisk med de fleste, opplever at ting blir bedre år for år. Mye av det kommunene klager over eller ikke vet er mulig, det har vi fastleger hatt lenge. Vi leger ønsker selvfølgelig enda bedre arbeidsflyt, bedre faglig støtte, gode data til forskning og bedre pasientsikkerhet. Vi har sammen med noske ehelseindustri billigere konkrete forslag til hvordan dette kan løses de nærmeste årene for millioner. Milliarder er sløsing med helseressurser. Akson stjeler fokus og penger fra gode ting vi kunne gjort nå.

 • Jon Aarbakke 16.02.2020 10.17.49

  Funksjonell arkitekt

  Det kanskje aller mest nedslående er at det ikke later til å være rom for en skikkelig diskusjon. Svarene fra KS og e-helse er svevende og generelle, og koker egentlig ned til "stol på oss/dere skjønner ingenting." Innvendingene er spesifikke og har tyngden som empiri gir: store prosjekter feiler. Lange forløp betyr utdaterte løsninger. Store monopolist-leverandører er døden for innovasjon og nytenkning. Ingen forstår hvorfor man skal ha 1 løsning for Halden og Kirkenes; eller 1 løsning for alle fagfelt. Ingen har kommet opp med arkitekturskisse eller forvaltningsmodell, eller finansieringsmodell. Erfaringen fra NHS burde skremme vannet av alle. Nøtten som heter "samhandling mellom nivåene" er delegert til en uspesifisert kommunikasjons/samhandlingsløsning. Pårørerende og pasienter står på sidelinjen - som nå. Personvern kan bli et mareritt med enorm risiko for verdien av investeringen. En pilot med pasienter, pårørende, helsepersonell og forskere kan stake ut en kurs. Do it

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!