Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Tannhelsetilbudet må styrkes også for barn i barnevernet

Både helseministeren og barne- og familieministeren må svare ut om hvilke tiltak som kan bidra til en bedre samhandling mellom barnevernet, somatiske helsetjenester, psykisk helsevern og tannhelsetjenesten.

Publisert: 2020-01-10 — 05.12
Hilde Nordgarden

Innlegg: Hilde Nordgarden, leder i Norsk spesialistforening for pedodonti
Anne Rønneberg, nestleder i Norsk spesialistforening for pedodonti.
Begge på vegne av foreningens styre

I ET INLEGG i Aftenposten 17. desember 2019 skrev barneombud Inga Bejer Engh at barnevernet ikke vet nok om barna de plasserer utenfor hjemmet. 

Barne- og familieministeren svarte ombudet i et felles innlegg i Aftenposten (28.12.2019). Nylig sendte vi over et tilsvar som Aftenposten ikke tok inn, og vi har derfor ønsket å ta debatten videre i Dagens Medisin.

UDEKKEDE BEHOV. Forskning har vist at barn i barnevernet ofte har store udekkede behov, både når det gjelder helse, munnhelse, læring og sosial utvikling. Barneombudet etterlyser et bedre samarbeid mellom helsemyndigheter og barneverntjenesten – og at barna det gjelder – får rett til en grundig kartlegging av sin helse når de flyttes fra hjemmet.

Anne Rønneberg

Helseminister Bent Høie (H) og barne- og familieminister Ingolf Ropstad (KrF) svarte på Barneombudets innlegg 28. desember. De vil se nærmere på Barneombudets forslag, og de skriver at de allerede har igangsatt en rekke tiltak.

BEHOVET. Det er dessverre sånn i Norge i dag at det er nødvendig for Barneombudet å nevne munnhelse som et eget begrep, da dette fortsatt ikke en del av et helhetlig helsebegrep.

Ingen av de tiltakene som Høie og Ropstad beskriver at de har igangsatt, vil medføre et bedre og inkluderende tilbud innenfor tannhelsefeltet til disse barna.

Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) har ansvar for munnhelsen til alle barn og unge i Norge, og over 98 prosent av alle barn i Norge er registrerte brukere. Ingen annen helseinstans ser barna så regelmessig gjennom oppveksten. Dessverre er det ikke noen lovpålagt plikt til samhandling mellom tannhelsetjenesten, andre primærhelsetjenester eller spesialisthelsetjenester, noe det er behov for når man skal hjelpe de mest utsatte barna.

MANGLENE. Finansieringen av DOT skiller seg også fra finansiering av andre helsetjenester, og det er dessverre ansatt for få spesialister i tjenesten. Videre mangler det også infrastruktur for at barna som trenger omfattende behandling, kan få den raskt nok. Mange av disse barna har så store behandlingsbehov at de trenger å få dette gjort i narkose.

Det er viktig at barn som blir ivaretatt av barnevernet, følges opp med hensyn til deres munnhelse

I mange fylker er det mange måneders, og til og med års ventetid på slik behandling. Dette strider mot FNs barnekonvensjon.

BEKYMRINGSFULLT. Det er viktig at barn som blir ivaretatt av barnevernet, følges opp med hensyn til deres munnhelse. En svensk undersøkelse fant at hele 86 prosent av de barna tannleger meldte bekymring for til barnevernet, allerede var registrert i barnevernets registre (Kvist et al. 2016).

En ny studie blant tannleger og tannpleiere i Oslo viste at 70 prosent hadde meldt bekymring til barnevernet og 90 prosent hadde mottatt forespørsel fra kommunens barnevernstjeneste om opplysninger vedrørende et barn (Rønneberg et al. 2019).

HVA GJØR DERE? Norsk spesialistforening i pedodonti ønsker derfor å påpeke hvor viktig tann- og munnhelse er for en generell god somatisk helse.

Vi ser det som nødvendig å be Høie og Ropstad konkret svare ut hvilke tiltak de tenker vil kunne bidra til en bedre samhandling mellom barnevernet, somatiske helsetjenester, psykisk helsevern og tannhelsetjenesten.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!