Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Kan teknologi stoppe volden i sykehjem?

Dersom norske sykehjem hadde delt sine data om vold, ville vi ha stått bedre rustet til å forebygge hendelser mot både pleiere og pasienter.

Publisert: 2019-12-07 — 19.24
Denne artikkelen er over to år gammel.
Lars Ødegaard/Gunnar Mørne

Innlegg: Lars Ødegaard, direktør for offentlig sektor i Sopra Steria
Gunnar Mørne, direktør for helse i Sopra Steria

FOR DE FLESTE av oss har det vært opprørende å lese om sykehjemsvolden som herjer norske pleiehjem. Hvem husker ikke kniplingsdukene, kaffeduften og den rolige stemningen fra besøk til noen av sine nærmeste? Derfor ble det så ekstra nært, så ekstra overraskende at hverdagen i Sykehjem-Norge faktisk ikke bare består av stille ettermiddager med kaffe og wienerbrød. Historiene bak de 128.000 avvikene Aftenposten har avdekket, viser en hverdag ingen skal måtte jobbe under og ingen pasienter skal måtte oppleve.

Tre av fire voldsepisoder er mot ansatte, og det er avgjørende å starte arbeidet med å lete etter løsninger.

Gunnar Mørne

DATAANALYSE. Menneskelig sett er det vanskelig å se noe som umiddelbart kan løse utfordringene den enkelte sykehjemsansatte står i. Men datagrunnlaget Aftenposten har brukt tid på å hente inn, kan peke oss i noen retninger. Vi kan for eksempel bruke analyseverktøy for å lete etter mønstre der lite vold og få hendelser er fremtredende. Da kan man forsøke å gjenskape disse mønstrene på steder der det er mer vold og flere hendelser. Slike analyser kan gi en midlertidig effekt, men mister raskt sin relevans. Det er først når nye aggregerte data gjør at vi kan se hvor stor effekt de iverksatte tiltak faktisk har fått, at vi over tid kan følge realeffekten.

De gode nyhetene er at dette en utfordring med muligheter for forbedring: Ved hjelp av dataanalyse kan vi jobbe målrettet for å forebygge. Men som med de fleste andre samfunnsproblemer fordrer det at vi tenker bredt og legger til rette for samhandling.

SAMMENHENGER. Det handler fundamentalt sett om en menneskelig dimensjon og en teknologisk dimensjon. I dag står den enkelte pleier og det enkelte sykehjemmet ofte alene i situasjonen når noe skjer. Så rapporteres det tjenestevei og oppsummeres årlig, før det iverksettes tiltak som treffer den enkelte institusjon. De systemene som benyttes av kommunale og private aktører, er i stor del anskaffet hver for seg, og man har begrenset mulighet til å se sammenhenger mellom flere aktører.

Slike sammenhenger lar seg fremskaffe så lenge datagrunnlaget finnes der og noen får muligheten til å utnytte dem. Vi mener det er naturlig å plassere dette ansvaret hos Helsedirektoratet.

KUNNSKAP FREMMER TILTAK. Offentlig sektor har pålagt seg selv å benytte skytjenester der det er hensiktsmessig. Det vil si at virksomhetene benytter standardløsninger der data lagres sentralt, og vi drar nytte av felles utvikling og forbedringer. Om vi fremover velger skybaserte støttesystemer og bruker åpne programmeringsgrensesnitt (API-er) for å binde dem sammen, har samfunnet plutselig et økosystem for denne sektoren. I dette økosystemet vil data om avvik og vold kunne aggregeres til et nasjonalt nivå.

Teknologien i seg selv kan neppe stoppe volden i sykehjem, men teknologier et viktig verktøy for at vi kan spille hverandre gode

Dataene kan da analyseres proaktivt for å avsløre ønskede og uønskede mønstre. Tiltak kan så etableres tidlig, og være basert på faktisk kunnskap.

FORBEDRING. Teknologien i seg selv kan neppe stoppe volden i sykehjem. Dette viser blant annet tidligere rapporter fra Helsedirektoratet, som påpeker nødvendigheten av kontinuerlig forbedringsarbeid i hele helsesektoren når det kommer til avvik. Men teknologi er et viktig verktøy for å kunne spille hverandre gode.

I så fall må vi kunne håpe at når helsesektoren blir mer data- og analysedrevet, vil vi sjeldnere se slike store Aftenposten-avsløringer som vi har sett nå. Dette fordi vi vil avdekke problemene lenge før de vokser seg store. I tillegg legges det bedre til rette for verdighet hos pasienter, pleiere og pårørende.

Disclaimer: Sopra Steria er et ledende internasjonalt konsulentselskap med en av markedets mest omfattende tjenesteporteføljer innen digitalisering. Selskapet tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift. Sopra Steria bistår store private og offentlige organisasjoner i Skandinavia med å ta et digitalt lederskap innen sin bransje.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!