Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
Regjeringen og Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) foreslår ytterligere midler til ALIS-Nord og ALIS-Vest.

Foreslår 38,4 millioner mer til rekruttering av fastleger

Under omdisponeringen av midler på statsbudsjettet 2019 settes det av 38,4 millioner kroner for å rekruttere til fastlegeordningen gjennom ALIS-Nord og ALIS-Vest.

Publisert: 2019-11-28 — 13.34

Dette skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

– Fastlegen er en svært viktig del av helsetjenesten i kommunene, men vi ser at ordningen er under press. Vi må gjøre mer for at flere unge velger å bli fastlege og for at de blir værende i jobben. ALIS gir tryggheten mange unge leger ønsker, og gjør det lettere for kommunene i Nord-Norge og på Vestlandet å rekruttere fastleger. Vi styrker nå ordningen med 23,4 millioner til ALIS-Nord og 15 millioner til ALIS-Vest, sier helseminister Bent Høie i pressemeldingen.

ALIS-Nord og ALIS-Vest er prosjekter for å rekruttere flere allmennlegespesialister i kommunehelsetjenesten – blant annet hvor kommunene prøver ut nye utdanningsmodeller som passer for både næringsdrift og fastlønn for legene som ansettes.

VIKTIG FORSLAG: – Vi mener det er veldig viktig å fullføre disse prosjektene med en evaluering av både næringsmodell og fastlønnsmodell, sier prosjektleder for ALIS-Nord, Svein Steinert. Foto: ALIS-Nord

Høie viser i pressemeldingen til at de også har flere tiltak på trappene. – Til våren legger regjeringen frem en egen handlingsplan for allmennlegetjenesten. Den vil inneholde ytterligere grep for å ruste fastlegeordningen for fremtiden. 

 

Hensikten med prosjektet
Tilskuddsforslaget på 38.4 millioner kroner kommer etter at det tidligere i år også ble bevilget 10 millioner kroner til opprettelse av fem ALIS-kontorer i Norge.

– Målet med prosjektene er å rekruttere og stabilisere i næring og fastlønn. Hovedarbeidet i prosjektet er å sikre at legene får et utdanningsløp i tråd med kravene til den nye spesialistutdanning i allmennmedisin som kom 1. mars 2019. ALIS-ordningen skal styrke kommunens rolle som ansvarlig for spesialistutdanningen. Slik at legene som går gjennom utdanningsløpet blir kompetente og ønsker å fortsette i kommunehelsetjenesten som fastleger, forklarer Svein Steinert, prosjektleder for ALIS-Nord og tidligere fylkeslege i Troms.

 

– Viktig finansiering
Bevilgningen er en delfinansiering for hele prosjektperioden på 5 år.

Steinert forklarer at ALIS-Nord søkte høsten 2018 på et femårig prosjekt på femti millioner.

– Så fikk vi sammen med Bodø kommune 15.6 millioner for 2019 og 2020. Det nå departementet har gitt, er at de fullfinansierer sitt bidrag på det femårige prosjektet, forklarer han.

– I tillegg skal vi få midler fra fylkesmennene og kommunene, så dette er en drahjelp for å gjennomføre prosjektet over fem år. Dersom forslaget går gjennom på statsbudsjettet betyr dette at ALIS-Nord og ALIS-Vest kan fortsette etter sine opprinnelige planer. Vi mener det er veldig viktig å fullføre disse prosjektene med en evaluering av både næringsmodell og fastlønnsmodell.

 

– Mange ønsker fastlønn
Steinert forklarer at de allerede ser at det store flertallet av unge leger ønsker fastlønn i utdanningsperioden.

– Samtidig kan de ønske seg å starte privatpraksis etter utdanningen. Vi ønsker å undersøke om de vil bytte fra fastlønn til privatpraksis etter at de er ferdigutdannet. Derfor er det fint at vi har fått et signal fra departementet om at vi skal fortsette prosjektet over fem år.

Næring eller fastlønn?
Prosjektlederen i Bodø forklarer at de nå er godt i gang med rekrutteringen i prosjektet.

– Vi er nå i ferd med å rekruttere 32 i ALIS-Nord. Sist vi gjorde oppsummering, i oktober, var 20 ansatt. Så vårt prosjekt kommer ikke fullt i gang før 1.1.2020. Disse legene vil vi følge med på. Hva er karriæreløpet? Av de tjue vi har ansatt nå er det bare fem som er i næringsavtaler. Vi ser en dreining mot fastlønn – selv om kommunene legger til rette for subsidiering av næringsavtaler.

Kommunene har frihet til å velge om de ønsker å ha nærings- eller fastlønnsordninger.

– Derfor er det interessant å se hva det koster for de kommunene som har en fastlønnsmodell. Blir dette dyrere enn å subsidiere gjennom å gi legene subsidiert lokalleie for eksempel? spør Steinert.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Sven Richard Haugvik 29.11.2019 09.24.34

  Lege

  Foreslår? En «plan»? Å styrke fastlegeordningen (FLO) er store ord. Prosjektbasert «styrking» over 5 år er ny-tale. Black Week med 80% rabatt på 32 stillinger i Nord, og noen i Vest. Hva om vi borer litt i realitetene som ligger i dette straks-tilbudet fra HOD. Redningsprosessen virker straks uforutsigbar og ad hoc preget, sukret med ny-tale og begrepsblanding: « Til våren legger regjeringen frem en egen handlingsplan for ALLMENNLEGETJENESTEN. Den vil inneholde ytterligere grep for å ruste ..». Tre-partssamarbeidet kan fremstå trumfet av lobbyisme. Dnlf med vårt milliardkrav kan ikke være involvert .. KS som allerede klager over 400 mill årlig FLO-sponsing har neppe klarert «statlig delfinansiering». Påslaget blir 20% kommunal medfinansiering på prosjektbasis, hvor utfallet går mot fastlønnsleger. Senere skal dette breddes - om 5 år. Det vi også vet er at hver profesjonelle fastlege må erstattes med 1,5 fastlønnslege. KS har estimert at fastlønnsleger koster komm. 300 mill ekstra / år.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!