Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blant nye metoder og behandlinger som skal opp i Beslutningsforum på er MS-legemidler, behandling for hemofili A, samt kreftlegemidler og astmabehandling. Illustrasjonsfoto.

Blant nye metoder og behandlinger som skal opp i Beslutningsforum på er MS-legemidler, behandling for hemofili A, samt kreftlegemidler og astmabehandling. Illustrasjonsfoto.

Skal ta stilling til nye behandlinger

Beslutningsforum skal mandag avgjøre hvorvidt ni nye metoder kan tilbys av det offentlige.

Annons:

Blant annet skal Beslutningsforum behandle Folkehelseinstituttets rapport om MS-legemidler.

Off label-behandling med rituksimab er omdiskutert i det norske MS-miljøet, og fagfolk strides om hvorvidt man bør bruke dette, ettersom off label innebærer at man bruker legemidlet til en annen indikasjon enn det som er godkjente indikasjoner.

I april i fjor ba Bestillerforum om en fullstendig metodevurdering av MS-legemidler, inkludert bruken av Off label behandling.

I rapporten, som kom i august, presiserer Folkehelseinstituttet (FHI) de ikke kan konkludere entydig om hvilket preparat som er best.

Det er opp til Beslutningsforum å ta stilling til hvilke MS-legemidler, inkludert off label-behandlingen rituximab, som skal tilbys i det offentlige.

Mandag skal altså Beslutningsforum ta opp rapporten i sitt møte.

Totalt ni metoder skal opp i Beslutningsforum på dette møtet, og foruten MS-legemidler, skal også behandling for hemofili A, samt kreftlegemidler og astmabehandling opp til vurdering.

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Fastlege blir ny statssekretær

Helseministeren om IKT-kritikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!