Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Vi trenger en plan for innbyggerne og et kompetanseløft for legene

For å endre dagens praksis med press, stress og tidsnød, trenger vi en legeplan for innbyggerne og et kompetanseløft for legene. Oslo er på ballen, men nå må helseminister Bent Høie på banen.

Publisert: 2019-10-30 — 05.51
Tone Tellevik Dahl

KOMMUNEHELSE-KOMMENTAREN: Tone Tellevik Dahl (Ap), tidligere byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo

FASTLEGEORDNINGEN ER under sterkt press. Nær halvparten av de spurte fastlegene rapporterer at arbeidsbelastningen nå er uhåndterbar. Den andre halvparten har kanskje ikke hatt tid til å svare? Til nå har vi sluppet delvis unna i Oslo, men vi lener oss ikke tilbake for å vente på den allerede forsinkede helseministeren.

Vi blir stadig eldre og lever lenger med ulike sykdommer. Samtidig bor vi hjemme lenger, og får dermed mer behandling hjemme. Fremover vil oppgaveoverføringen fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten bare øke: Kommunene skal både utrede, behandle og ivareta stadig flere pasienter.

VI TRENGER EN PLAN. Dette handler ikke om samhandlingsreformen i seg selv, men om den manglende oppfølgingen av en helt nødvendig retningsreform. Oppgaver er flyttet ut fra sykehusene og over i en lite forberedt eller økonomisk kompensert kommunesektor.

I Oslo jobber det over 700 leger. 200 av dem er fast ansatte leger i sykehjem, legevakt, ved kommunal akutt døgnenhet (KAD) og i rusomsorgen. Mer enn 500 er fastleger. Skal vi lykkes i vårt helseoppdrag, må fastlegen tettere på, ha tid til hjemmebesøk og til å være ute på de arenaene pasientene er.

For å endre på dagens praksis, der press, stress og tidsnød herjer, trenger vi en plan. Den planen har byrådet i Oslo nå laget. Legeplan for Oslo kommune 2020–2024 sendes i disse dager til behandling i Oslo bystyre.

INTEGRERING. Målet er at legetjenestene skal bli en mer integrert del av de øvrige helse- og omsorgstjenestene. Videre at fastlegene organiserer sin praksis slik at de er en del av et større fagmiljø som muliggjør tverrfaglig samarbeid til pasientenes beste og vi skal ha større kapasitet enn i dag

Det er behov for en tydeligere styring og ledelse av legetjenesten. I Oslo kommune tilbys nå alle leger en femårig spesialistutdanning

Bruk av digitale plattformer skal være en selvfølge, og pasientene skal oppleve å få den hjelpen de trenger samlet, og av en lege som har tid til å se dem. Vi kan ikke godta en utvikling frem mot en todelt tjeneste. Hvis de med mer ressurser velger seg en tjeneste som er tilpasset de få, skaper det et ytterligere press på den gode, felles helsetjenesten vi har bygget opp. Vi må sørge for at innbyggerne fortsetter å ha tillit til den offentlige helsetjenesten, rett og slett fordi den gir best hjelp. Vi er altså langt på vei med å gjøre den jobben som Bent Høie sier han skal begynne på. Mange år på overtid.

KOMPETANSELØFT. For å sikre rekruttering, må vi vise at vi satser på legene. Derfor gjennomfører vi et stort kompetanseløft for leger i Oslo, som går lenger enn statlige krav. Alle leger som er ansatt i Oslo kommune, får nå tilbud om en femårig spesialistutdanning.

Her i byen er det sterk konkurranse med sykehusene, men jeg oppfordrer legene til å se til kommunen når de er på jobbjakt. Det er uten tvil her de største og mest spennende endringene vil komme de neste årene og vi satser på tjenesten.

HVA MÅ TIL? Skal vi komme helt i mål, er det ytterligere tre punkter jeg vil påpeke som nødvendige.

 • Det er behov for en tydeligere styring og ledelse av legetjenesten. Da må kommunen få tilgang til nødvendig og relevant styringsinformasjon for å evaluere og følge opp kvalitet og måloppnåelse i legetjenestene. Bent Høie kan begynne med å sørge for at §29 i fastlegeforskriften om krav til rapportering fra fastlegene til kommunen endelig trer i kraft.
 • Vi trenger journalsystemer som kommuniserer digitalt. Fraværet av dette er en av de største utfordringene for å få til trygg og effektiv utveksling av viktig pasientinformasjon.
 • Blankholm-utvalget må følges opp. Kommunale helse- og omsorgstjenester trenger mandat og finansiering på samme måte som spesialisthelsetjenesten for å få den kunnskapen vi faktisk trenger. Da kan vi prioritere godt og riktig.

HØIE MÅ PÅ BANEN. Kommunene og allmennlegene håndterer 90 prosent av all behandling og utredning. Mens kostnader tilknyttet til fastlegeordningen i 2017 utgjorde omtrent ti milliarder kroner, var kostnadene til spesialisthelsetjenesten på 138 milliarder kroner. Siden 2010 har utgiftene til fastlegeordningen økt med tre milliarder kroner, mens utgiftene til spesialisthelsetjenesten økte med 36 milliarder. Dette holder rett og slett ikke.

Byrådet forventer mer enn noen millioner her og der. Den nye planen for allmennlegetjenester som skal legges frem første halvår 2020, må følges opp med finansierte tiltak.

Oslo er allerede på ballen. Nå trenger vi helseminister Bent Høie på banen.

Tilleggsinformasjon: Artikkelforfatteren skrev denne artikkelen før byrådsskiftet i Oslo kommune i forrige uke, da Robert Steen (Ap) overtok som byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 18/2019

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!