Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Utvikling av digital helse må sette pasienten i sentrum

En helse-IT-løsning på tvers må – på en god måte – ivareta pasientens personvern og sikkerhet.

Publisert: 2019-10-26 — 05.20
Denne artikkelen er over to år gammel.
Ragnhild Bassøe Gundersen

Innlegg: Ragnhild Bassøe Gundersen, daglig leder i EkviMed AS

I DAGENS MEDISIN (18/2019) blir Akson-prosjektet karakterisert av flere aktører som «urealistisk og umulig å gjennomføre slik det er planlagt nå – blant annet fordi det er svært og komplekst». Jeg vil tørre å påstå at dersom prosjektet blir gjennomført, vil det heller ikke fungere. Ikke nødvendigvis fordi det er svært eller komplekst, men fordi man starter i feil ende.

Samtlige IT-prosjekter i helsesektoren tar utgangspunkt i hva det enkelte helseforetak eller den enkelte helseregion ønsker og trenger, og det er her det går galt. Det er på tide å spørre seg hva pasientene ønsker seg.

RÅDERETT. I Konseptvalgutredningen kommer det klart frem at pasientene ønsker mer råderett over egen helse. De er også opptatt av at alle behandlere har tilgang til helsedataene deres, fordi det både effektiviserer og gir en sikker behandling av deres helsedata: En helse-IT-løsning på tvers må på en god måte ivareta pasientens personvern og sikkerhet.

Pasientene er opptatt av at alle behandlere har tilgang til helsedataene deres

Med General Data Protection Regulation (GDPR) har pasienten rett til få en digital utskrift av sin journal.

API-er fra helseapper gjøres tilgjengelig. Dermed kan pasienten selv samle data fra ulike elektroniske pasientjournaler (EPJ) og helseapper i en løsning.

EIERSKAP. Det er bare snakk om når, og ikke hvorvidt, pasientene eier sin EPJ og sine helsedata. For at en slik løsning skal kunne fungere, må også helsepersonell, gjennom pasientens samtykke, gis tilgang til de delene av EPJ-en de trenger for å kunne gjennomføre nødvendig klinisk undersøkelse og eventuell behandling.

Da kan ulike spesialister, sykepleiere, fysioterapeuter osv., som har fått tilgang til pasientens EPJ, samarbeide om pasienten i en og samme EPJ.

TIDSBRUK. En slik løsning bør være problemorientert (1). Det må komme klart frem hvilke problemer pasienten har, og hvert problem må gi oversikt over journalnotatene som hører til problemet. Dette vil ikke bare gi en god oversikt over pasientens helsehistorie, det vil også medvirke til at det som skrives om pasienten, skrives kun en gang. Feil kan oppdages – og rettes – raskere.

Med en slik løsning reduseres arbeidet med administrative oppgaver – og helsepersonell får mer tid til pasienten.

Interessekonflikt/disclaimer: EkviMed er et selskap som arbeider for å gjøre klinisk beslutningsstøtte tilgjengelig for alle. Artikkelforfatteren er aksjonær i, og daglig leder av EkviMed, men ikke ansatt.

Referanse:
1) Bassøe C-F. Datahygiene. Tidsskr Nor Legeforen 1995;115:252-5.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 18/2019

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!