Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Mer opptatt av monopolmakt enn av pasientene

Dersom Novartis allerede fra start hadde tilbudt en lavere pris og ikke vært så opptatt av å utnytte monopolmakten sin, kunne Aimovig ha vært tatt opp i blåreseptordningen på et langt tidligere tidspunkt.

Publisert: 2019-10-09 — 13.20
Bent Høie

Innlegg: Bent Høie (H), helseminister

VERONICA BARRABÉS OG Veronica Gundersen Gran i Novartis, som produserer migrenemedisinen Aimovig, liker ikke at jeg forsøker å presse ned prisen på migrenemedisin for at norske pasienter skal få den på blå resept. Derfor kommer de med flere misvisende påstander og tolkninger av mine utsagn i Dagens Medisin mandag 7. oktober.

Novartis Norge viser til at prisen står i et rimelig forhold til den verdien legemiddelet utgjør for pasient og helsevesen. Det er riktig at Novartis har kommet med et konfidensielt pristilbud for en begrenset gruppe pasienter som gjør at behandlingen av dem er kostnadseffektiv.

Totalkostnader for pasientgruppen med kronisk migrene vil likevel overstige fullmaktgrensen. Det vil si at den vil koste samfunnet mer enn 100 millioner kroner i året i minst ett av de første fem årene med refusjon.

INGEN AUTOMATIKK. Det er ingen automatikk i at regjeringen og Stortinget skal bevilge midler i statsbudsjettet til kostnadseffektive legemidler som overstiger fullmaktgrensen, siden dette kan gå på bekostning av andre gode tiltak.

Det er ingen automatikk i at regjeringen og Stortinget skal bevilge midler i statsbudsjettet til kostnadseffektive legemidler som overstiger fullmaktgrensen

Jeg har derimot tro på at med tre tilbydere av forebyggende migrenelegemidler, vil det være mulig å få prisene ytterligere ned. På den måten kan vi prioritere både migrenepasienter og andre som har behov for tjenester innenfor helsebudsjettet.

TOTALKOSTNADEN. Barrabés og Gundersen Gran sier de har tatt initiativ til en individuell refusjonsordning. Dette er også noe Legemiddelverket har vurdert. Selv med en individuell refusjonsordning via Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) for pasienter med kronisk migrene, er totalkostnaden for pasientgruppen for høy.

Legemiddelverket har også sett på om det kan settes strengere vilkår for å begrense refusjon til en mindre undergruppe der behandlingen i enda større grad er kostnadseffektiv, men har kommet til at det ut fra dokumentasjonen i metodevurderingen vil være vanskelig å skille ut en slik gruppe.

MONOPOLMAKTEN. Novartis etterlyser raskere grep for å sikre refusjonsordning til norske migrenepasienter. I et intervju i Dagens Medisin 4. oktober 2019 påpeker Novartis-leder Barrabés at det som i alle andre butikker er viktig å være først ute, og at forkjøpet nå forsvinner. Dersom Novartis allerede fra starten hadde tilbudt en lavere pris og ikke vært så opptatt av å utnytte monopolmakten sin, kunne Aimovig ha vært tatt opp i blåreseptordningen på et langt tidligere tidspunkt.

I samme intervju med Dagens Medisin påstår Novartis at de nordiske landene har godkjent og finansiert Aimovig. Ingen av de nordiske landene har innvilget refusjon til hele pasientgruppen som Aimovig har markedsføringstillatelse for. I Sverige er det gitt tidsbegrenset refusjon for pasienter med kronisk migrene med krav om ny dokumentasjon innen 30. juni 2020. I Danmark er det en liten pasientgruppe som har fått innvilget refusjon med strenge vilkår knyttet til forskriving av Aimovig. England og Nederland har for øvrig sagt nei til å innføre Aimovig.

FORHANDLINGENE. I september ga jeg Legemiddelverket og Sykehusinnkjøp i oppdrag å forhandle priser for å få ned totalkostnaden for pasientgruppen med kronisk migrene. Jeg har i dag fått vite at forhandlingene prioriteres høyt i Sykehusinnkjøp. Jeg håper leverandørene gjennom disse forhandlingene vil senke prisene slik at norske pasienter med kronisk migrene kan få behandlingen dekket på blå resept så raskt som mulig.

Hvert år bruker vi over ti milliarder kroner på legemidler gjennom blåreseptordningen, en ordning som kommer over 2,5 millioner brukere til gode. Å få ned prisene, vil være en løsning som gir norske pasienter tilgang til de nye migrenelegemidlene gjennom blåreseptordningen.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Anders Hansen 09.10.2019 16.01.49

  Helseøkonom

  Produsenten tilbyr et produkt til en pris SLV mener gir god verdi for pengene. Det er en ærlig sak at helseministeren ikke vil prioritere pasienter med migrene til denne prisen. Det er imidlertid underlig å legge ansvaret for dette på produsenten når produktet er vurdert kostnadseffektivt, selv uten å inkludere fravær av jobb i regnestykket. Mange nye legemidler har budsjettmessige konsekvenser både i samme og større omfang, så for noen pasientgrupper er altså ikke kostnaden for høy. Protonsentre som koster milliarder, med usikker kostnadseffektivitet, koster heller ikke for mye. Det er derfor uklart hvorfor akkurat denne totalregningen er for høy sammenlignet med mange andre helsetiltak i samme og større omfang (utover at det er fristende å kunne spare penger ved å presse prisen der det er mulig). I dette tilfellet går det utover migrenepasientene som kunne fått tilgang til effektiv og kostnadseffektiv behandling i overensstemmelse med prioriteringskriteriene Høie selv innførte.

Nyheter fra startsiden

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!