Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
PRESENTERER: – Denne studien gir oss indikatorer på hvilke pasienter som kommer til å respondere best på strålebehandling, sier Ragnhild Habberstad, LIS ved St. Olavs hospital presenterte poster på lørdag under ESMO. Foto: Lasse Moe

Studerer smertestillende effekt av strålebehandling

Presenterer poster om behandlingseffekten av strålebehandling for kreftpasienter med skjelettmetastaser.

Publisert: 2019-09-28 — 13.17
Denne artikkelen er over tre år gammel.

BARCELONA/ESMO2019 (Dagens Medisin): Ragnhild Habberstad, LIS ved St. Olavs Hospital, presenterer sitt forskningsarbeid på oppfølging av kreftpasienter etter at de har fått stråleterapi, på en postersesjon under kreftkongressen ESMO. 

I studien, som inkluderte 565 pasienter er målet å se hvilken smertestillende effekt stråleterapi hadde for pasientene etter 8 uker.

Abstractet kan du lese her!

Forskerne undersøkte blant annet demografi, smerte, behandling, kreftdiagnose, depresjon og inflammasjon (CRP).

– Denne studien gir oss indikatorer på hvilke pasienter som kommer til å respondere best på strålebehandling, sier Habberstad til Dagens Medisin.

Undersøkte 424 pasienter
Så mange som 424 pasienter ble undersøkt for alle variablene i studien, og forskerne konkluderte med at studien støtter tidligere funn om at høy initial smerte predikerer god effekt av stråleterapi for å lindre smertene.

– Vi fant at enkelte kliniske faktorer kan si noe om hvilke pasienter med skjelettmetastaser som har bedre effekt av strålebehandling enn andre. Vi bekrefter funn fra to tidligere studier som viser at pasienter med god funksjonsstatus, bryst og prostata kreft og høyere smerteintensitet hadde best effekt av strålebehandlingen, sier Habberstad.

 

Hun forklarer at de også fant ut at pasienter med metastaser som i tillegg omfattet omliggende bløtvev, også hadde signifikant bedre effekt av strålebehandlingen.

– Inflammasjon, målt med CRP, var ikke assosiert med smerterespons, men pasienter som brukte steroider hadde dårligere behandlingseffekt.


Kan peke mot effekt
Habberstad forklarer at funnene kan gi et inntrykk av hvilke pasienter som har bedre nytte av strålebehandling ved smertefulle skjelettmetastaser, men påpeker at studien alene ikke er nok til å bestemme hvilke pasienter som bør tilbys behandling eller i hvilken pasientgruppe strålebehandling bør unngås.

– Det er få publikasjoner på området og vår studie er den første som inkluderer pasienter fra flere land i samme studie. Det at våre funn er i overenstemmelse med tidligere publisert litteratur er betryggende. Så vidt vi vet er vi de første som undersøker betydningen av tumorkarateristika og inflammasjon i samme modell, sier Habberstad og fremholder at flere studier på dette er nødvendig.

– Hva kan dere gjøre for disse pasientene? 

– Vår oppgave som leger er å sikre at pasienter med smertefulle skjelettmetastaser får så optimal smertelindring som mulig. Strålebehandling er en av flere modaliteter for å få dette til. Kun 41 prosent av pasientene i denne studien responderte og det er derfor viktig å ha en bred tilnærming til smertelindring i denne populasjonen.

Dagens Medisin dekker den europeiske kreftkongressen ESMO 2019 de neste dagene. Følg med på dagensmedisin.no for vitenskapelige nyheter og analyse fra norske forskere som er på kongressen. Her finner du alle sakene fra årets kongress.

https://www.dagensmedisin.no/nyheter/esmo-2019/

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!