Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Det er tydelige interessekonflikter i OUS-prosessen

Den offentlige samtalen har godt av å bli kjent med at det eksisterer tydelige interessekonflikter i OUS-prosessen.

Jon Henrik Laake

Innlegg: Jon Henrik Laake, overlege dr.med. ved Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet

I DAGENS MEDISIN på nett 4. september 2019, under tittelen «Vi er OUS», gir Knut E. A. Lundin og Inger Nina Farstad oss et lite innblikk i hvordan enkelte sentralt plasserte leger i akademiske stillinger tenker rundt OUS-prosessen.

Den som har fulgt med, har lagt merke til at Universitetet i Oslo (UiO) støtter OUS-ledelsens planer om nybygg på Gaustad, ikke minst av hensyn til nærheten til Det medisinske fakultets laboratorium og undervisningsbygg samme sted, og det nylig påbegynte huset for Livsvitenskap i Gaustadbekkdalen.

KONFLIKTLINJER. De to forfatterne er anerkjente klinikere med et solid fotavtrykk i laboratorieforskning i ovennevnte omgivelser. Når de uttrykker sin støtte til ledelsens planer, er det derfor rimelig å spørre om det ikke er egeninteresse, eller i det minste hensynet til eget fagfelt som veier tyngst i argumentasjonen fra de to? Slik sett blir det lettere å forstå konfliktlinjene som er oppstått.

Karakteristikkene Lundin og Farstad benytter i omtalen av sine meningsmotstandere, er imidlertid lite tjenlig. Ingen har påstått at verden går under, og «dommedagsprofetier» er derfor like lite presist som beskrivelse av argumentene mot å legge ned Ullevål, som det er å karakterisere klinikkledere ved OUS som «nikkedukker». Resultatet er at ingen kjenner seg igjen i kritikken og at all dialog opphører.

BEST PÅ ULLEVÅL. Personlig er jeg enig med de to artikkelforfatterne når de påpeker at et fremtidig OUS ikke kan organiseres rundt et traumemottak. Til det utgjør traumepasientene en for beskjeden del av pasienttilfanget i OUS. Men nettopp av den grunn utpeker Ullevål-området seg som det best egnede.

“Problemet er at et stort antall klinikere, tillitsvalgte, pasientorganisasjoner og publikum mener at befolkningens interesser må gå foran”

Her er det plass nok til separate veier inn for akutt- og elektiv virksomhet, og samtidig rom for store arenaer til samhandling. Pasientbehandlingen og den kliniske forskningen – som vi har altfor lite av i Norge – vil utvilsomt være best tjent med en slik løsning.

LEGITIME INTERESSER. Den offentlige samtalen har godt av å bli kjent med at det eksisterer tydelige interessekonflikter i OUS-prosessen. Et tungt akademisk miljø på Gaustad, med én fot i klinisk virksomhet og én i laboratorieforskning, har legitime interesser av å bevare et tungt faglig miljø på Gaustad.

Problemet er at et stort antall klinikere, tillitsvalgte, pasientorganisasjoner og publikum mener at befolkningens interesser må gå foran.

Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren har i flere debattartikler, både i Dagens Næringsliv og i Dagsavisen, gitt klart uttrykk for at han er uenig i OUS-ledelsens planer om nybygg på Gaustad og selv går for Ullevål-alternativet.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 16/2019

 

Kommentarer

 • Guttorm Raknes 26.09.2019 12.02.53

  Lege

  Bosted og fremtidig vei til det ene eller andre alternativet, er det en interessekonflikt som bør flagges?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!