Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Vi er OUS

Vi – som også er OUS – savner en balanse i debatten der kompleksiteten i moderne sykehusplanlegging verdsettes og erstatter et fiendebilde der en administrerende direktør fremstilles som «gigantoman» – og der man uttrykker mistillit som fører til hans avgang.

Publisert: 2019-09-04 — 15.51
Knut E. A. Lundin

Innlegg: Knut E. A. Lundin, overlege ved Oslo universitetssykehus (OUS) og professor i medisin ved Universitetet i Oslo (UiO)
Inger Nina Farstad, overlege ved OUS og professor i patologi ved UiO

I DISSE DAGER feirer Oslo universitetssykehus (OUS) tiårsjubileum, og bannere med «Vi er OUS» møter oss. OUS samler avansert medisin i hovedstadsområdet og i hele Helse Sør-Øst. OUS produserer helsetjenester på toppnivå i til dels uegnede, eldgamle bygninger. En klar politisk bestilling er å samle de regionale funksjoner og unngå doble vaktlag. Dermed er det naturlig å redusere antallet sykehus.

Det er nå i ti år planlagt nye sykehusbygg. Det nåværende Rikshospitalet skal bygges ut, Radiumhospitalet består som kreftsykehus, Ullevål SH nedlegges og det kommer et nytt sykehus på Aker.

Inger Nina Farstad

Universitetet i Oslo (UiO) støtter planene blant annet fordi man ønsker nærhet til Basalmedisin på Gaustad for undervisning og forskning.

MOTSTANDEN. Planene har møtt motstand, men hvilke sykehusplaner har ikke det? Motstanden ble tydelig i et særegent «debattmøte» nylig i regi av Oslo Legeforening. Særegent fordi det var stille da ledelsen for Helse Sør-Øst og OUS snakket, og trampeklapp da motstanderne kom med til dels agitatoriske dommedagsprofetier. Særegent fordi politikerne nesten unisont forlangte bevaring av Ullevål SH og straks-utbygging av lokalsykehus på Aker, altså å gjenopprette fire store sykehus.

Kun Høyre (H) og Arbeiderpartiet (Ap) prøvde å nyansere bildet. Særegent fordi møteledelsen ikke slapp til noen kommentarer fra salen. Særegent fordi «arrogant ledelse» og «samstemt fagmiljø» synes å være flere politikeres yndlingsord.

HVEM ER OUS? Meldingene fra våre – legenes – tillitsvalgte er heller ikke helt til å forstå. «For lite og for dyrt». «Må skille elektiv og akutt tjeneste» og «rasering av akuttmiljøet».

Det er på denne bakgrunnen vi diskuterer saken. Hvem er OUS? Er det et traumemiljø som har fått lov til å dominere debatten? Selv om denne virksomheten er i toppklasse, blekner antallet pasienter mot alle andre pasienter som behandles ved OUS. Eller er det akuttleger som hevder at delt løsning mellom Gaustad og Aker vil være farlig for pasientsikkerhet på grunn av oppsplitting av det akuttmedisinske miljøet?

Den endelige konsekvensen av dette måtte jo være å bygge ett gigantsykehus for hele Oslo? Flere pasientgrupper triageres til behandling «sentralt». Alle pasienter med akutt hjerteinfarkt kjøres forbi sitt lokalsykehus for å få åpnet blodårene til hjertet. Alle pasienter med akutt hjerneslag skal også kjøres forbi sitt lokalsykehus for å få fjernet blodproppen i hjernen. Men dette betyr ikke at all behandling skal skje på enda større sykehus.

Det må tas noen valg der fasit ikke finnes, men på et tidspunkt er det på tide å gå videre. Å mane frem skrekkscenarioer basert på deler av virksomheten, bygger ikke tillit i befolkningen

VI ER OUS. Vi – som også er OUS – savner en balanse i debatten der kompleksiteten innen moderne sykehusplanlegging verdsettes og erstatter et fiendebilde der en administrerende direktør fremstilles som «gigantoman» – og der man uttrykker mistillit som fører til hans avgang. Og med klinikkledere som omtales som «nikkedukker».

Vi – som også er OUS – har sittet i hundretall og på nesten like mange møter og vurdert aspekter opp mot hverandre for fremtiden, med minst mulig fokus på tradisjon.

Pasientbehandling på lokalsykehusnivå, regionalt nivå, landsnivå; bilde- og laboratoriediagnostikk, medisinsk toppforskning og undervisning av helsepersonell skal ivaretas. Det må tas noen valg der fasit ikke finnes (i hvilken prosess finnes den?), men på et tidspunkt er det på tide å gå videre. Da bygger det ikke tillit i befolkningen å mane frem skrekkscenarioer basert på deler av virksomheten.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!