Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
LEDER: Beslutningsforum for nye metoder sa i dag ja til ni nye behandlinger. FV: Olav Slåttebrekk, Lars Vorland, Cathrine Lofthus, Stig Slørdahl, Inger Mette Milstad (leder av sekretariatet) Knut Hartvigsen (Brukerrepresentant), Herlof Nilssen Foto: Lasse Moe

Vurderte 11 behandlinger – 9 fikk ja

Beslutningsforum vurderte blant annet brystkreftbehandling og legemiddel mot opioidavhengighet i dag. De sa ja til alt unntatt 2 CAR-T-celleterapier.

Publisert: 2019-09-23 — 15.07
Denne artikkelen er over to år gammel.

GARDERMOEN (DAGENS MEDISIN): Beslutningsforum for nye metoder har i dag hatt 11 saker oppe til behandling.

 

Blant beslutningene på listen, var to CAR-T-celleterapier – nye former for genterapeutisk behandling. Les mer om den her.

 

Nye metoder har i dag også vurdert andre kreftlegemidler, behandlinger for ulcerøs kolitt og blant annet psoriasis.

 

Disse behandlingene fikk ja:

 • Enkorafenib (Braftovi) i kombinasjon med binimetinib (Mektovi) til behandling av voksne pasienter med ikke-operabelt eller metastatisk melanom med BRAF V600 mutasjon
 • Levometadon (Levopidon) til behandling av opioidavhengighet
 • Ustekinumab (Stelara) til behandling til ulcerøs kolitt
 • Hydrokortison granulat (Alkindi) til substitusjonsbehandling av binyrebarkinsuffisiens hos spedbarn, barn og ungdom
 • Burosumab (Crysvita) til behandling av X-bundet hypofosfatemi (XLH)
 • Abemaciklib (Verzenios) i kombinasjon med aromatasehemmer til behandling av hormonreseptorpositiv, HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft
 • Risankizumab (Skyrizi) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis
 • Gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg) i kombinasjon med kjemoterapi ved akutt myelogen leukemi (AML)
 • Budesonid smeltetabletter (Jorveza) til behandling av eosinofil øsofagitt

Disse behandlingene fikk nei:  

 

 • Tisagenlecleucel (Kymriah) til behandling av diffus voksne pasienter med residivert eller refraktært (r/r) diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) etter to eller flere systematiske behandlinger
 • Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) til behandling av diffust storcellet B-celle lymfom, primært mediastinalt B-celle lymfom og transformert follikulært lymfom
Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!