Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

– Det er et kontinuerlig behov for å legge pasienter i korridor

–  Det er ikke slik at om vi får færre senger, så kommer pasientene ikke.

Publisert: 2019-09-16 — 13.19
Denne artikkelen er over to år gammel.
Kristin Utne, leder i Yngre legers forening. Foto: Ole Martin Wold

Det sier leder for Ynge legers forening (Ylf), Kristin Utne.

Helseminister Bent Høie (H) har flere ganger sagt at han har en nullvisjon om korridorpasienter på norske sykehus.

Som Dagens Medisin skriver, ble det i årets første tre måneder registrert over 16.000 korridorpasienter på norske sykehus.

Legeforeningen har i flere runder pekt på at sykehus bygges for små, dette gjelder både Ahus og Sykehuset Østfold – og de har også advart mot at det nye sykehuset i Drammen blir for trangt.

– Vi mener at sykehusene bygges for små, noe vi opplever at helseministeren ikke er med på, Ylf-leder Utne.

– Noen pasienter må faktisk på sykehus. Man kan godt gjenta at «er det en seng så blir den brukt», men uansett kommer disse pasientene til oss. Det er ikke slik at om vi får færre senger så kommer de ikke, sier Utne. 

– Kontinuerlig behov
– Jeg forstår at man i perioder ikke kan ha nok senger. Problemet er at det er et kontinuerlig behov for å legge pasienter i korridor.

Det er flere kritiske problemer med å ha en pasient i korridoren, påpeker hun

– Taushetsplikten overholdes ikke, og skal du gi pasienten en dårlig beskjed i korridoren? Skal vi rektaleksplorere på gangen?

Skal vi rektaleksplorere på gangen?
Kristin Utne

– Man sier at de som er veldig dårlige ikke skal ligge på korridor, men her må man huske at de fleste pasientene på sykehus er veldig dårlige. De som ikke er det håndteres utenfor sykehus.

–  Når man er veldig presset på plass må vi prioritere de sykeste, som betyr at det blir et press på å skrive ut folk for å få plass til dem som kommer inn.

– Det er da du får situasjonene vi ser i avisa, om at folk blir sendt hjem midt på natta. Dette skjer ikke fordi noen ønsker det, men fordi vi må, sier Utne.

–  For øvrig er det ingen som jobber for å ha friske pasienter på sykehuset, legger hun til. 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Sven Richard Haugvik 21.09.2019 12.11.55

  Lege

  Helseforetakene RHF snublet inn i LEAN-prinsippene i 2002; Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke og fikk SILO-organisering. Etter 10år kom Samhandlingsreformen, med det resultat at kvalitesindikatoren # korridorpasienter i RHF SØ økte til 1,7% pr. 1.tert 2019 (hele landet 2017 1,6% / 2019 1,5%) Korridorpas 2.+ 3.tert 2017 var 1,0%, mot 1,1% i 2016. Fordi når pasienten har behov for kommunal HO-tjeneste etter utskriving varsles IKKE fastlegen innen 24t e. innleggelse iflg. samarbeidsavtalene. Fastlegeordningen FLO ble fra 2011 strukturelt tvunget inn i LEAN. Et paradoks da FLO e.10år ble evaluert som det mest vellykkede i norsk helsevesen; Brukerne rapporterte flyt, effektivitet, tillit, rasjonalitet og stabilitet. HOD bestemte seg i 2012 for å fylle FLO med noe annet enn det kundevurderingene landet på. Pasientperspektivet ble erstattet av styringsperspektivet (LEAN), og styrking erstattet av kontroll (NPM) + ikke-reviderte samarbeidsavtaler hvor fastlegen simpelthen er utelatt.

 • Sven Richard Haugvik 21.09.2019 14.45.03

  Lege

  Kan korridorpasientproblematikken også forsterkes av at det for tiden faktisk eskalerer en krise i fastlegeordningen? Spørsmålet kommer opp fordi noen av oss lurer på om debatten er orientert og klar over det faktum at det er fastlegene som er premissleverandører for kundeporteføljen i pasienthandelen på sykehusbutikkene. Dessuten synes det åpenbart at sengene faktisk finnes, fordi det så betimelig er slått fast at kundene ikke ligger på gulvet i forretningslokalene for ISF/DRG-systemet.

 • astri.teien@getmail.no 16.09.2019 17.15.31

  I løpet av det siste året har jeg vært akuttinnlagt på sykehus ved to anledninger. En gang på Akershus Universitetssykehus (AHUS) og en gang på Kalnes, sykehuset i Østfold. Begge sykehusene er bygget for små for dagens behov, AHUS tar dessuten imot en stor del av Oslo sine pasienter, noe som ikke var planen i utgangspunktet. Som pasient og med erfaring fra helseledelse vil jeg likevel si det er stor forskjell på de to. Mens Kalnes er et travelt, men likevel trivelig sykehus er AHUS et katastrofeområde som sliter på både pasienter og personale.

 • Ivar Sønbø Kristiansen 16.09.2019 16.26.36

  Lege

  Korridorpasienter har Norge hatt i mange tiår. Det er også et vanlig fenomen i mange andre land. Noen har trodd at flere senger ville løse problemet, men erfaringen støtter ikke denne oppfatningen. Den amerikanske helseøkonomen Milton Roemer formulerte følgende "lov": A bed built is a bed filled. Min Tidsskrift-kommentar "To pasienter i sengen eller en på gulvet" er fortsatt aktuell. Jeg slutter ikke å undre meg over politikere som lover kortere køer og null korridorpasienter.

 • Øystein Fløtten 17.09.2019 15.24.44

  Overlege

  Kommentaren din het "To pasienter i sengen eller èn i korridoren". Men nyttig lesning likevel.

 • Sven Richard Haugvik 21.09.2019 15.46.24

  Lege

  Samhandlingsreformen (meld.st.47) slår fast at det er ulik forståelse av hva som er målet for tjenesten. Det står skrevet at dårlige koordinerte tjenester betyr dårlig/ lite effektiv ressursbruk, som er bakgrunnen for at regjeringen nå gjennomfører både en pensjonsreform OG en NAV-reform i tillegg til samhandlingsreformen. Regjeringen vil etablere en lovpålagt plikt til å sørge for at pasienter med behov for koordinerte tjenester får en PERSON som kontaktpunkt i tjenes­tene. Det statlige eierskapet innebærer at HOD har full styringsmulighet overfor RHF, hvis organisering er preget av vertikal tenk­ning og kompliserte henvisningsrutiner. (logistikk med) mer dagbehandling og poliklinikk skulle bety kortere liggetid, behov for færre senger og dermed mindre ressursbruk i sykehusene og gi mulighet for å behandle flere pas uten kostnadsvekst. Fra 2009 var det i tillegg til krav om økonomisk resultat, også stilt vesentlig strengere krav til bruk av driftskreditter i HF-butikkene.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!