Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Hva er grønn helsepolitikk?

Den viktigste skillelinjen i dagens politiske landskap går ikke lenger mellom rødt og blått, men mellom grønt og grått. Det er spesielt tydelig i helsepolitikken – der de store, grå partiene er enige om det aller meste.

Publisert: 2019-09-06 — 16.03
Kristoffer Robin Haug

Innlegg: Kristoffer Robin Haug, helsepolitisk talsperson, førstekandidat for Viken og stortingsvaramedlem for Miljøpartiet De Grønne

I SIN BLOGG i Dagens Medisin på nett (2. september 2019) etterlyser Tommy Skar en redegjørelse av grønn helsepolitikk. Når han også pakker utfordringen inn i en rekke konstruktive innspill, er det vanskelig å la være å svare på hva som skiller grønn helsepolitikk fra dagens grå ideologi. 

Vi i De Grønne har programfestet at vi skal lytte til helsefaglige råd fra de som jobber tett på pasientene. Vi vil vekk fra dagens tanke om at helse skal styres som en samlebåndsbedrift – eller en Rema-butikk – der pasienter blir en pakke medisterdeig som skal fortest mulig til disken.

GRÅTT SYSTEM. Det er styringsmodellen New Public Management (NPM) som danner grunntanken i regjeringens helsepolitikk, men det var AP-regjeringer på 1990-tallet som var selve arkitektene bak «Modernisering av offentlig sektor» (NPM) i sykehusene. Dette resulterte i Foretaksreformen i 2002 – rett nok under Bondevik 1-regjeringen, og som er videreutviklet under alle senere regjeringer.

Vi vil vekk fra dagens tanke om at helse skal styres som en samlebåndsbedrift – eller en Rema-butikk – der pasienter blir en pakke medisterdeig som skal fortest mulig til disken

Sykehusene ble overført til staten og ble selskaper med profesjonelle styrer som i næringslivet, utenfor lokal folkevalgt kontroll, og med markedsøkonomiske styringsmodeller. Bevilgninger knyttes til produksjon og resultat. Ord som pasient, medmenneskelighet, empati og omsorg, eksisterer knapt i dagens vokabular. Mennesker reduseres til liggedøgn og DRG-poeng –alt med økonomisk overskudd som mål. Det grå helsesystemet fortsetter i dag, godt vedlikeholdt av Høyre.

GRØNN RETNING. De Grønne er partiet som ikke viker unna de store krisene, og her er det nok å ta av i helsepolitikken. Norge går inn i både fastlegekrise og en katastrofal mangel på sykepleiere og hjelpepleiere. Vi trenger en ny, grønn retning i helsepolitikken.

Vi vil sikre et sterkt offentlig helsevesen som gir alle lik rett til god omsorg, sikker behandling av høy kvalitet der pasientens behov skal stå i sentrum – og at helsefaglige vurderinger veier tungt i beslutninger om styring og organisering.

SAMSPILL MED PROFESJONENE. Vi vil samarbeide med helseprofesjonene for å begrense rapportering og byråkrati. Vi vil opprettholde gode og fullverdige lokalsykehus med akuttfunksjon i tråd med den medisinske utviklingen og befolkningens behov.

Vi støtter bunadsgeriljaen og vil bevare dagens fødeavdelinger og fødestuer, og vi vil styrke tilbudet der avstanden og tilgjengeligheten er blitt svekket. Vi står på barrikadene og kjemper for Ullevål sykehus.

NASJONALT SENGELØFT. Miljøpartiet De Grønne vil gjennomføre et nasjonalt løft for å sikre tilstrekkelig antall sengeplasser både i somatiske og psykiatriske avdelinger til at beleggsprosenten blir forsvarlig. Vi vil utrede ny sykehusstruktur der fordyrende og unødvendige administrative mellomledd og byråkrati fjernes.

Men som Tommy Skar påpeker: Vi er avhengig av bidrag fra brukergrupper og fagmiljøer for å sikre gode detaljer i helsepolitikken vår. Vi inviterer herved til å komme med innspill til vårt kommende stortingsprogram.

Ingen øvrige oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Tanja Kalchenko 10.09.2019 12.39.42

  Lege

  Folkehelsemeldingen 2019 sier: "Eit plantebasert kosthald og auka inntak av fisk, men mindre innslag av kjøt, vil bidra til å nå både helsepolitiske og klimapolitiske mål" «6 Gode levevanar og helsevennlege val 6.1 NCD-utfordringane (ikkje-smittsame sjukdommar) For å skape fleire gode leveår og auke den forventa levealderen vil regjeringa føre vidare innsatsen for å redusere tilfelle av for tidleg død og helsesvikt på grunn av ikkje-smittsame sjukdommar (NCD), i tråd med dei globale måla til WHO, jf. omtale i kapittel 1.3.1. WHO definerte i 2012 dei ikkje-smittsame sjukdommane som hjarte- og karsjukdommar, kreft, kols og diabetes. Desse sjukdommane står for to av tre dødsfall i Noreg (sjå boks 6.1) og utgjer ein stor del av konsultasjonane i helsetenesta.» «På samfunnsnivå kan dei ikkje-smittsame sjukdommane i stor grad førebyggjast og utsetjast gjennom endringar i levevanar. Å leggje til rette for helsevennlege val er eit viktig prinsipp for folkehelsepolitikken." Bra MDG er i gang!

 • Tanja Kalchenko 10.09.2019 12.29.28

  Lege

  Jeg håper at De Grønne vil, ihht. sitt partiprogram, jobbe for at både sykehus og andre offentlige institusjoner halverer mengden kjøtt og serverer mer av sunn, mer plantebsert mat. Samt jobbe for å begrense reklame av usunn mat, som for eksempel kjøttpølser, bacon og annet bearbeidet kjøtt, i det offentlige: "Høyt kjøttforbruk er et problem for folkehelsa, dyrevelferden og klima. Derfor vil vi sette et mål om å halvere kjøttforbruket i Oslo i løpet av neste bystyreperiode, i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger." "...til å fremme plantebasert kosthold i barnehager og skoler, halvere kjøttforbruket og sikre at det som minimum alltid er et velsmakende og fullverdig vegansk alternativ i kommunens kantiner og institusjoner, og begrense reklame for kjøtt og usunn mat på kommunale flater." https://oslo.mdg.no/wp/files/2019/04/Oslo-Milj%C3%B8partiet-De-Gr%C3%B8nne-program-2019-2023.-FERDIG-.pdf

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!