Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Farlig arroganse fra Bent Høie

Helseminister Bent Høie (H) har låst seg inn i en risikabel løsning for fremtidens sykehus i Oslo.

Publisert: 2019-09-06 — 09.58
Marit Kristine Vea

Innlegg: Marit Kristine Vea, Venstres andrekandidat i Oslo

HELSEMINISTER Bent Høie og Høyre vil, med støtte fra Arbeiderpartiet (Ap), bygge nye sykehus i Oslo til en prislapp på over 50 milliarder kroner. Høie vil legge ned sykehuset på Ullevål og splitte virksomheten mellom et nytt gigantbygg på Gaustad – dagens Rikshospital – og et nytt lokalsykehus på Aker.

Man skulle tro at et prestisjeprosjekt som dette ville vekke begeistring hos legene og sykepleierne som jobber ved sykehusene. I stedet vekker prosjektet unison uro og bekymring hos nær sagt alle andre enn Høie selv.

OPPSPLITTING. For et par uker deltok jeg i et folkemøte i regi av Oslo Legeforening, der både sykehusledelsen, ansatte og tillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus uttalte seg. Noe av det mest påfallende i denne saken er hvor ulik virkeligheten ser ut, avhengig av hvem du spør. Ledelsen i Helse Sør-Øst, ved viseadministrerende direktør Jan Frich, tviholder på at en oppsplitting av Ullevål vil gi et bedre pasienttilbud.

Problemet er at mange av dem som faktisk skal ta hånd om pasientene, altså sykepleierne og legene, er helt uenige. Nils Oddvar Skaga, fagansvarlig overlege i traumatologi, sa det slik i debatten: «Fagmiljøet har konkludert med at det den nye løsningen vil medføre svekket kvalitet for pasienter og befolkning, lokalt, regionalt og nasjonalt». Han viser til at Gaustad-planen legger opp til å bygge ned sentrale akutt- og beredskapsfunksjoner.

Mens prosjektledelsen hevder at prosessen må gjennomføres for å få en samling av regionfunksjoner, viser fagmiljøet til at deling av Ullevål innebærer en oppsplitting av både funksjoner og fag.

KONSEKVENSER. Dagens sykehus på Ullevål tar årlig imot 30.000 akuttpasienter, der 2000 av dem havner i traumemottaket. Dette gjelder ungen som har blitt påkjørt av en bil, eller syklisten som har kollidert med trikken. Det var også traumemottaket som tok hånd om de hardt skadde etter 22. juli. Fagmiljøet er tydelig på at for å redde disse pasientene, trenges det et stort og komplett akuttsykehus, slik som Ullevål er i dag. Der alle spesialiteter er tilgjengelige døgnet rundt, noe som er avgjørende i akutte situasjoner – og når katastrofealarmen går.

Ullevål scorer svært høyt på internasjonale rangeringer, så det er liten grunn til å tvile på at dette fungerer. Det er dette miljøet Bent Høie vil dele i to. Han vil flytte de høyspesialiserte funksjonene til Gaustad, mens Aker skal være et akuttsykehus uten spisskompetanse. Konsekvensen av oppsplittingen vil, ifølge fagmiljøet, medføre en stor ulempe for pasientene og befolkningen.

Jeg kan ikke forstå at helseministeren, med støtte fra Ap og Høyre, våger å gå videre med et prosjekt som flere fagmiljøer er så sterkt imot

KVALITETS-VARSKO. Det er ikke bare det medisinske fagmiljøet som roper varsko. Nestor i kvalitetssikring av store bygg, Eilif Holte, mener at ledelsen i Helse Sør-Øst står til stryk for prosessen som ligger til grunn for beslutningen om å splitte opp Ullevål. Han viser til at beslutningsgrunnlaget dels er både mangelfullt og uriktig.

Jeg kan ikke forstå at helseministeren, med støtte fra Ap og Høyre, våger å gå videre med et prosjekt som flere fagmiljøer er så sterkt imot. En god helsetjeneste er hjørnesteinen i velferdsstaten. Vi politikere har derfor et stort ansvar for å lytte når de som leverer tjenesten, advarer om at kvaliteten i tilbudet står i fare.

GAMBLING, NEI TAKK! Beslutningen om endelig sykehusstruktur i Oslo innebærer enorme kostnader og har konsekvenser for befolkningen i halve Norge. Da må både publikum, ansatte og politikere kunne forvente at prosessen og beslutningsgrunnlaget er av høy kvalitet.

Oslo Venstre vil ikke akseptere at beslutninger som dreier seg om befolkningens helsetilbud, blir fattet på mangelfullt grunnlag, og vi er ikke villig til å gamble med kvaliteten i det akuttmedisinske tilbudet i hovedstaden. Derfor har vi forpliktet oss til å stemme imot reguleringsplanene for nytt regionsykehus på Gaustad når de kommer til behandling i bystyret, og vi vil arbeide for at Stortinget setter Gaustad-planene på vent inntil et alternativ med et fornyet og utbygget Ullevål sykehus er utredet på en skikkelig måte.

UBEGRIPELIG ARROGANSE. I mellomtiden bør fremdrift i gjenoppbyggingen av Aker sykehus, som lokalsykehus for hele Groruddalen, prioriteres.

Kravet om en grundigere utredning av Ullevål-alternativet har samtlige partier i Oslo, utenom Høyre og Arbeiderpartiet, stilt seg bak.

At Bent Høie så langt blankt har avvist dette, er både arrogant og ubegripelig.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Gunnar Bentsen 09.09.2019 13.24.56

  Overlege

  Les gjerne Lundin og Farstad sin kronikk her i DM. Gunnar Bentsen

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!