Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Artikkelbilde
Sammenlignet med 2017 ble det totalt i 2018 rekvirert 63 400 færre definerte døgndoser benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler i Molde kommune. Foto: Innerdal/Molde kommune

Reduserte forskrivingen av vanedannede legemidler

I Molde kommune ble det rekvirert mindre benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler i kommunen, etter et prosjekt for å bedre forskrivingen.

Publisert: 2019-08-29 — 13.43
Cato Innerdal, kommuneoverlege i Molde.

Sammenlignet med 2017 ble det i Molde kommune totalt i fjor rekvirert 63 400 færre definerte døgndoser benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler.

Det viser data fra et prosjekt som kommuneoverlegen i Molde, Cato Innerdal, satte i gang høsten 2017.

– Jeg følger meg trygg på at et fokus for å sikre riktig bruk av disse virkningsfulle legemidlene vil bidra til økt kvalitet i helsehjelpen som tilbys pasientene, sier han til Dagens Medisin.

Som Dagens Medisin skriver, har leger og forskere nå slått alarm overfor helsemyndighetene, fordi de er bekymret for at opioidbruken skal øke ytterligere i Norge.

I Molde startet Innerdal med innsamling av data for 2017 og 2018 fra alle legekontorene og legesenter i kommunene, og tallene er korrigert for det økte antallet listepasienter i kommunen. Antallet listepasienter steg fra 29 840 i 2017 til 30 282 i 2018, forteller Innerdal.

 • For opioider var det en økning på 7,2 prosent fra 2017 til 2018. Samtidig var det en reduksjon på 20,0 % for rekvireringen av benzodiazepinlignende legemidler, 21,3 prosent for benzodiazepiner og 20,3 prosent for benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler samlet.

–  Resultatene har, etter min oppfatning, vært svært gode, sier han. 

– Jeg tror litt av nøkkelen har vært at alle legene har gjort det samlet, både på hvert legekontor i kommunen for øvrig. Det meste som er tungt er lettere å løfte når man gjør det sammen.

–  I tillegg var utarbeidelsen av brevmaler, hjelpeverktøy, felles rutiner avgjørende for at dette skulle være så likt som mulig over hele fjøla, og at arbeidet skulle være så «praktisk og enkelt» som mulig.

– Det er mer enn nok utfordringer på dette området om man ikke skal bruke tid på å skrive brev, lage nedtrappingsplaner og så videre.

– Hva tror du er årsaken til at opioid-forskrivningen gikk opp i perioden dere har undersøkt?

–  Vi tror det er snakk om normalvariasjon. Men det faktum at vi har tall og oversikt gjør at vi også er bevisste på dette., for det er nok ikke så mange som har tall på rekvireringspraksis, sier Innerdal til Dagens Medisin.

Arbeidet med å sikre riktig rekvirering av vanedannende legemidler ble igangsatt januar 2018. Prosedyrer med tilhørende journalnotatmaler for fastlegene og helsesekretærer ble innført og var lik for alle legekontorene/-sentrene i kommunen.

Ifølge Innerdal var det medarbeidersamtaler med fastlegene i kommunen høsten 2017 som utløste prosjektet. Legen ønsket å fokusere på rekvirering av vanedannende legemidler.

–  Det ble besluttet at fastlegene i samarbeid med meg, at vi i 2018 skulle fokusere på riktig rekvirering av vanedannende legemidler. Målet er å redusere risikoen for at personer blir avhengig av vanedannende legemidler eller å bidra til at personer som per i dag har problematisk legemiddelbruk kan komme ut av dette, sier Innerdal, som sier han er imponert over fastlegenes initiativ.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!