Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
Kommuneoverlegen i Molde, Cato Innerdal, mener fjerning av implantater før kremering er unødvendig, og myndighetene er muligens enige i det. Arkivfoto.

– Bortkastet tid å fjerne implantater før kremasjon

Myndighetene vil vurdere å endre utdatert forskrift.

Publisert: 2019-07-04 — 14.00
Denne artikkelen er over to år gammel.

Det er Barne- og familiedepartementet som  i dialog med Helsedirektoratet skal vurdere å endre gravferdsforskriften § 33. 

Den sier følgende:

 «Før kremasjon finner sted, skal hjertestimulator («pacemaker») og tilsvarende implantat være operert ut av kroppen. Proteser og liknende, som er operert inn i kroppen og som ikke brenner opp, skal skilles fra asken og graves ned under en grav på gravplassen eller gjenvinnes på en måte som krematoriemyndigheten finner forsvarlig.

Ved innføring av kiste i ovn skal minst to av krematoriebetjeningen være tilstede.

Det er mange «kokker» som forvalter regelverket
Cato Innerdal

Det var kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde som satte seg fore å undersøke hvorfor norske myndigheter egentlig krever at implantater skal fjernes.

Mye tyder på at forskriften ikke er oppdatert, og at det er bortkastet tid at helsepersonell skal fjerne implantater fra døde før kremering, mener han:

–  Det er avgjørende at helsevesenets begrensede ressurser brukes på en fornuftig måte. Det er sløsing med ressurser å bruke helsepersonell til å fjerne implantat som tilsynelatende ikke er nødvendig å fjerne, sier Innerdal til Dagens Medisin.

Har gjort «prøvebrenning»
I Sverige har det nemlig blitt gjennomført «prøvebrenning» av ulike hjertestimulatorer, altså pacemakere.

I en rapport vises det til at pacemakere fra 1970-og 80-tallet var mye større enn i dag, og oppførte seg som små «håndgranater» under brenning. Dessuten kunne dette gi opphav til arbeidsmiljøproblemer, mente man da:

«Under 1970-1980 talet började Pacemakers bli så pass små så det kunde appliceras innanför huden på vissa hjärtpatienter. Dessa Pacemakers var förhållandevis stora jämfört med dagens och batteriet i dessa var betydligt större än idag. Det inträffade att Pacemaker blev kvar i kroppen efter dödsfall och stoftet därefter transporterades till krematorium för kremering. Dåvarande Pacemakers uppförde sig som mindre ”handgranater” vid upphettning i kremationsugn. Ett flertal fall av bortglömda Pacemakers blev upphov till stora arbetsmiljöproblem, och även skador, vid krematorierna. Dåvarande yrkesinspektionen utfärdade då ett generellt vite till den huvudman som ansvarade för borttagande av Pacemaker. Läkare skulle också intyga att stoftet var fritt från ”implantat”. Den rutinen kvarstår än i dag», heter det.
Men rapporten, hvis avsender er Stockholm stads kyrkogårdsförvaltning, konkluderer med at moderne pacemakere ikke eksploderer:
«Utvecklingen av Pacemakers har under åren gått mycket långt.Pacemakers har genom den tekniska revolutionen av mikroteknik kunna reducerats i storlek och även genomföra vissa analyser avhjärtverksamheten. Batteritekniken har även den genomgått, och genomgår, stora tekniska framsteg. Batteritiden har kraftigt kunna förlängas och storleken på batteridelen i Pacemakers har minskat högst betydligt. Enl. muntliga rapporter från ett stort dansk krematorium sker ingen eller ringa explosioner när moderna Pacemakers upphettas vid kremation».

 

Det er Cato Innerdal som har gjort norske myndigheter oppmerksom på den svenske rapporten fra 2016, og han har stilt flere spørsmål til ulike etater, der han blant annet ber om redegjørelse for regelverket.

Innerdal har reagert på at fjerning av implantater skal gjøres av helsepersonell, men at det ikke er regulert i helselovgivningen hvilke implantater som skal fjernes og hvem som skal gjøre det.

Barne- og familiedepartementet fastslår at «implantater bare fjernes hvis det er nødvendig for å unngå forurensning eller skade på personer eller utstyr», og de skriver i et brev til Innerdal at de merker seg den svenske rapporten.

Innderdal sendte også brev til Helse- og omsorgsdepartementet om dette, som svarte at Helsedirektoratet måtte svare. Direktoratet viser i sitt svar videre til «Gravplassrådgiveren» for svar på hvilke implantater som skal fjernes før kremasjon.

Barne- og familiedepartementet, som altså er etaten som har ansvaret for gravferdsforskriften, skriver også at «det er et fornuftig utgangspunkt at det ikke bør kreves høyere fagkompetanse enn nødvendig for å utføre en oppgave. Samtidig bør det være en rimelig trygghet for at oppgaven utføres med den faglighet og verdighet som dens egenart tilsier. Kravet om at helsepersonell skal fjerne implantater, følger av regelverk vi ikke forvalter».


Helsedirektoratet opplyser til Dagens Medisin at det vil bli dialog med departementet om å endre gravferdsforskriften, slik departementet skriver

Innerdal påpeker overfor  Dagens Medisin at han mener det er mye som taler for at lovverket rundt dette er utdatert:

– Mange «kokker»
–  Men når det er så mange «kokker» som forvalter regelverket er det også vanskelig å få noen til å påta seg arbeidet med å endre det. Jeg har ikke tall på hvor mange implantater som fjernes hvert år. Men likevel: Én time brukt på dette er, jamfør det svenskene har funnet ut, bortkastet, sier han.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!