Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Dialog krever at man lytter

Å akseptere skadereduksjon som virkemiddel i folkehelsearbeidet, er ikke ensbetydende med å anse tobakksindustrien som en legitim partner.

Publisert: 2019-07-01 — 05.52
Unni Gopinathan

Innlegg: Unni Gopinathan, Harkness og Fulbright-stipendiat 2018/19 ved Harvard Medical School og førsteamanuensis i samfunnsmedisin og global helse ved Universitetet i Oslo (UiO)

DIALOG KREVER at man lytter. I mitt forrige innlegg i Dagens Medisin rettet jeg et kritisk blikk mot tobakksselskapenes engasjement for skadereduksjon og en røykfri fremtid.

I sitt motsvar velger representanter for Philip Morris (PM) å ignorere mitt hovedpoeng: At vi ikke kan akseptere tobakksindustrien, på bakgrunn av deres engasjement for skadereduksjon, som lagspiller her hjemme når de samtidig motvirker internasjonalt vedtatte befolkningsrettede tiltak andre steder i verden. Fremfor å imøtegå dette, påstår de at mitt innlegg avfeiet «saklig diskusjon og ny kunnskap» om skadereduksjon. Dette er urimelig.

SAMMENBLANDING. Mitt innlegg i Dagens Medisin understreket at den ikke drøftet kunnskapsgrunnlaget for skadereduserende produkter. Den henviste i stedet til kilder som fremførte positive og negative sider ved å gjøre skadereduserende produkter tilgjengelig (1–5). Innlegget tok derfor ikke stilling til nytteverdien av skadereduksjon.

Og her kommer vi til kjernen i problemet: Tobakksindustrien forsøker å blande to separate diskusjoner. Den ene er hvorvidt folkehelsepolitikken skal legge til rette for å tilgjengeliggjøre skadereduserende produkter. Dette kan eksempelvis være for å redusere risiko for tobakksrelaterte sykdommer og død blant personer som gjentatte ganger har mislyktes med røykeslutt. En slik vurdering bør baseres på den beste tilgjengelige kunnskapen om fordeler, ulemper og målgruppens preferanser, og utformes for eksempel av en uavhengig vitenskapelig komité, slik som i Canada.

Aktører som har store økonomiske interesser i hvordan folkehelsepolitikken innrettes, bør ikke gis rom for innflytelse

INNFLYTELSE. Den andre diskusjonen er hvorvidt anerkjennelse av skadereduksjon som prinsipp også skal innebære en aksept av industrien som en likeverdig partner. Jeg mener vi kan –dersom kunnskapsgrunnlaget tilsier det – gå god for det første uten å akseptere det andre. Aktører som har store økonomiske interesser i hvordan folkehelsepolitikken innrettes, bør ikke gis rom for innflytelse.

Jeg betviler ikke at individene som skriver på vegne av PM, kan ha gode intensjoner. De kan heller ikke lastes for selskapets overtredelser som skjer i andre deler av verden. Samtidig krever fremgang i det tobakksforebyggende arbeidet globalt at vellykkede tiltak som er iverksatt i én del av verden, også lar seg iverksette andre steder – uten industriens innblanding.

PÅVIRKNING. Mitt innlegg var derfor rettet mot det faktum at transnasjonale tobakksselskaper, som Philip Morris, aggressivt fremmer skadereduksjon og en visjon om en røykfri fremtid her hjemme, mens de andre steder motvirker befolkningsrettede tiltak som er anbefalt av Verdens Helseorganisasjons tobakkskonvensjon.

Dette rimer dårlig med at man ønsker å «slutte å selge sigaretter så raskt som mulig». Samtidig avdekkes det at PM anvender sosiale medier for å markedsføre sine nikotinprodukter med lavere risiko mot yngre aldersgrupper—til tross for egne lovnader om å ikke gjøre produktet attraktivt for dem.

Det er derfor legitimt å sette store spørsmålstegn ved PMs ønske om å ses på som en «lagspiller» (6). Industrien kan utvikle sine produkter for skadereduksjon. Men vurderingen av hvorvidt gevinstene veier opp for risikoen, og hvordan eventuelle produkter skal gjøres tilgjengelig, bør industrien ikke kunne påvirke.

Interessekonflikt/disclaimer: Artikkelforfatteren presiserer at synspunktene i dette innlegget er hans egne. og at de nødvendigvis ikke representerer de institusjonene forfatteren er tilknyttet.

Referanser:
1) Aavitsland P. Men, e-sigarettene virker jo ikke [Internet]. 2016.
2) Klepp K-I, Stoltenberg C. E-sigaretter: En fallitterklæring om vi erstatter et skadelig produkt med et annet [Internet]. 2016
3) Lund KE. E-sigaretter virker [Internet]. 2016.
4) Lund KE, Nord E. E-sigaretter: Damping sparer liv [Internet]. 2016. 
5) E-sigaretter hjelper flere å kutte røyken [Internet]. 2017.
6) Legg T, Peeters S, Chamberlain P, Gilmore AB. The Philip Morris-funded Foundation for a Smoke-Free World: tax return sheds light on funding activities. [Internet]. 2019.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 11/12–2019

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Full åpenhet om verdioverføringer

DM Arena Digital - Helseøkonomi

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!