Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Dialog – fremfor eksklusjon

Et kritisk blikk skal man alltid ha, men det er ikke særskilt akademisk å avfeie saklig diskusjon og ny kunnskap.

Publisert: 2019-05-05 — 10.08
Claude Guiron

Innlegg: Claude Guiron, kardiolog og Director Scientific Outreach I Philip Morris
Pia Prestmo, Manager External Affairs I Philip Morris

I DAGENS MEDISIN (05/2019), i sitt svar til vår kronikk om skadereduksjon innen tobakkspolitikken, endrer Unni Gopinathan fokus fra å diskutere hvordan skadene fra tobakksbruk skal kunne bli mindre, til å skrive at «i det tobakksforebyggende arbeidet, har tobakksindustrien ingen naturlig plass på laget – den bør knapt være til stede på tribunen».

Det kan selvsagt være interessant å diskutere industriens troverdighet, men dersom man ønsker konkrete folkehelseresultater, vil det nok være mer hensiktsmessig å oppdatere seg på hva som i dag er tilgjengelig teknologi og utviklingen i andre land.

Pia Prestmo

LAVERE HELSERISIKO. Norske røykere, som ellers ikke klarer å slutte å røyke, kan snart få velge bort sigarettene til fordel for røykfrie produkter, som ikke er uten risiko, men som har vesentlig lavere risiko enn sigaretter.

Andelen av dagligrøykere i Norge har stabilisert seg de siste årene: Tolv prosent i 2016, elleve prosent i 2017 og tolv prosent i fjor. De to nye kategoriene røykfrie produkter er e-sigaretter og såkalte «heat not burn». Begge er basert på at nikotin og smak leveres via damp i stedet for røyk. De er ikke risikofrie, men bærer en betraktelig lavere helserisiko enn sigarettene.

INFO OM HELSERISIKO. I Storbritannia anerkjennes skadereduksjon som en sentral del av folkehelsearbeidet. Her ønsker Department of Health and Social Care å redusere andelen av røykere i sin femårsplan: «We welcome innovation that will reduce the harms caused by smoking», og dersom produktene beviselig er mindre skadelige, å «maximize the availability of safer alternatives to smoking» – i tillegg til «providing clear communication about what is known and unknown about the short and long term risks of using different products relative to smoking».

Public Health England har produsert filmer for å opplyse befolkningen om forskjellen i helserisiko mellom sigarettrøyk og damp fra e-sigaretter.

Vi tror dette bør være av interesse for folkehelseminister Åse Michalsen, Unni Gopinathan og alle som er opptatt av folkehelse

HJELP TIL Å SLUTTE. Like før jul publiserte New Zealands helsemyndigheter en plan som inneholder en risikoproporsjonal regulering av røykfrie produkter for å støtte røykere med å bytte ut sigaretten med «significantly less harmful alternatives».

Planen har to målsettinger: Å forbedre «smokers’ access to quality vaping and smokeless products» samt å styrke «publicly available information on vaping».

I ENDRING. Det er altså produktutviklingen av røykfrie alternativer som er mindre skadelige enn sigaretter, som driver skadereduksjonen. Tilsvarende som i bilindustrien, foregår det hos oss et paradigmeskifte: Vi skal slutte å selge sigaretter så raskt som mulig og ta steget over til moderne, bedre alternativer for forbrukerne. I fjor kom 14 prosent av vår globale inntjening fra produkter med lavere risiko, og andelen stiger.

Vi tror dette bør være av interesse for folkehelseminister Åse Michalsen, Unni Gopinathan og alle som er opptatt av folkehelse. Et kritisk blikk skal man alltid ha, men å avfeie saklig diskusjon og ny kunnskap, er ikke særskilt akademisk.

Interessekonflikt/disclaimer: Philip Morris er et internasjonalt tobakkselskap som utvikler flere typer røykfrie produkter, med potensial til å redusere risikoen for røykrelaterte sykdommer sammenlignet med sigaretter.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 08/2019

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!