Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Sp fremmer forslag om å stoppe nedleggelse

Fredag fremmer Senterpartiet forslag om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus.

Annons:
- Styret i foretaket skal ikke kunne legge ned Norges største akuttsykehus uten politisk kamp, sier stortingsrepresentant for Sp, Kjersti Toppe, som krever stans i planene om å legge ned Ullevål.
Foto: Lasse Moe

Torsdag vedtok Helse Sør-Øst at Ullevål sykehus legges ned. Det nye universitetssykehuset skal ligge på Gaustad, og det blir ett lokalsykehus på Aker.

Sp og helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe reagerer sterkt på at vedtaket kommer på tross av at akuttmiljøet ved Oslo universitetssykehus (OUS) har advart mot at planen vil gi dårligere akuttilbud og beredskap både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Hun frykter også at flere nye planlagte sykehus i Helse Sør-Øst kan bli satt på vent som følge av byggeplanene i Oslo.

– Vedtaket Helse Sør-Øst gjorde, er bygd på sviktende beslutningsgrunnlag. Det er ikke gjort en reell vurdering av Ullevål-alternativet, slik fagmiljøet har etterspurt. Vedtaket er dyrt og dårlig. Det vil få store konsekvenser for andre sykehusinvesteringer i Helse Sør-Øst, fordi det ikke vil være penger igjen til disse. Det er et paradoks at sykehus i regionen må betale regningen for et sykehus i Oslo som ingen vil ha, uttaler Kjersti Toppe.

Her er Senterpartiets forslag som fremmes i Stortinget fredag:

 «Stortinget ber regjeringen omgjøre vedtaket fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst 24. juni 2016, og sikre gjennom nytt foretaksmøte at sykehusutbyggingen i Oslo planlegges ut fra følgende sykehusstruktur:

 • Radiumhospitalet opprettholdes som spesialisert kreftsykehus
 • Ullevål sykehus bygges ut som stort akuttsykehus med traumesenter
 • Aker sykehus blir nytt lokalsykehus for hele Groruddalen
 • Rikshospitalet opprettholdes uforandret for lands- og regionsfunksjoner.
 • I senere faser samles regionfunksjonene på Ullevål.»


Den sykehusstrukturen Senterpartiet nå foreslår for Oslo, er lik den som Oslo legeforening presenterte som en løsning tidligere i vår, det såkalte «Parksykehuset Ullevål».

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

REGJERINGENS PLANER OM SAMMENSLÅING AV SYKEHUS I NORD

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!