Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

VIL HA SCREENING: Overlege og førsteamanuensis Siri Rostoft deltok i en egen seksjon om eldre kreftpasienter under årets ASCO-konferanse.

VIL HA SCREENING: Overlege og førsteamanuensis Siri Rostoft deltok i en egen seksjon om eldre kreftpasienter under årets ASCO-konferanse. Foto: Julie Kalveland

Vil ha obligatorisk screening av eldre kreftpasienter

Geriater Siri Rostoft mener at kreftpasienter i 70-årene bør screenes for «skrøpelighet» før behandling.

De fleste kreftpasientene er over 65 år.

– Jo eldre man er, desto større sannsynlighet er det for at man har andre sykdommer enn kreftsykdommen, og at andre aldersrelaterte faktorer kan påvirke behandlingsvalget, sier Siri Rostoft.

Hun er overlege ved Geriatrisk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS) Ullevål, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og deputy editor i Journal of Geriatric Oncology. Under årets ASCO-konferanse var hun med på å holde en case-basert sesjon om geriatriske pasienter.

– De gamle kan være veldig spreke eller veldig skrøpelige, derfor trenger man verktøy for å vurdere helsetilstanden deres, sier Rostoft.

Hun viser til at det finnes måter å teste eldre pasienter for «skrøpelighet» (frailty) og ønsker seg screening av eldre pasienter med kreft.

– Jeg tenker at det hadde vært nyttig å screene for skrøpelighet hos alle kreftpasienter over en viss alder, 70 eller 75 år, for å kunne vurdere om behandlingen kan tilpasses bedre, sier Rostoft.

– Mer enn bare alder

– Det er viktig at man ikke bare ser på alder i seg selv, men heller på pasientens totale situasjon, mener Rostoft.

– I noen tilfeller vil den mest aggressive kreftbehandlingen være det beste for pasienten, men ikke alltid. Avveiningen mellom nytte og risiko er ofte vanskeligere hos de skrøpelige eldre pasientene.

Hun mener det er behov for større vektlegging av onkologisk geriatri.

– Jeg tror det er en mangel på kunnskap om onkologisk geriatri. Hvis onkologene hadde fått mer undervisning i onkologisk geriatri, tror jeg flere ville ha blitt interessert i det.

Screener pasienter

Rostoft er involvert i screening av kateterbasert aortaklaffeimplantasjon (TAVI) ved OUS Ullevål.

– Det er mange skrøpelige pasienter som henvises til denne prosedyren, sier Rostoft.

Hun forteller at sykepleierne ved Hjertemedisinsk avdeling screener alle pasienter for skrøpelighet. Pasientene får undersøkt funksjonsnivå.

– Ganghastighet sier for eksempel mye om pasientens totale reserver. Pasientene tar også den såkalte «klokketesten», det vil si at de må tegne en klokke, sier Rostoft.

Dersom pasienten har tegn til skrøpelighet, foretar Rostoft en geriatrisk vurdering av pasienten, som så tas med i vurderingen av behandling.

– Det er godt dokumentert at å avdekke problemer som man ellers ikke ville ha avdekket med en vanlig medisinsk vurdering, ECOG-status og komorbiditetsvurdering, som onkologene utfører. Mange studier viser at man finner mye mer som får betydning for behandlingen når man leter etter det.

– Ikke bare et skjema

Geriateren skulle gjerne ha sett at screening av eldre pasienter ble et krav.

– Jeg tror det ville ha vært et godt startpunkt at screening av eldre pasienter blir obligatorisk, sier Rostoft, som legger til:

– Men det er klart at det må rigges på en god måte. Det er lettere å implementere et nytt medikament eller nytt medisinsk utstyr enn et nytt system for behandling og vurdering av pasientene. Dette krever en annen måte å tenke på.

Et nytt system for vurdering av pasientene vil også kreve nye ressurser.

– Skal man utføre en screening, må man ha noen å henvise til hvis screeningen er positiv, ellers blir det bare et nytt skjema å fylle ut.

Det er også viktig at helsepersonellet som gjennomfører screeningen, ser nytten, mener Rostoft.

– Min erfaring fra Ullevål er at sykepleierne har lært mer av screeningen og at de nå kan bruke kunnskapen og se etter redusert funksjon også hos andre pasienter enn dem som screenes.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!