Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

FORSVARER AVTALEN: Helseminister Bent Høie (H) mener administrerende direktør Herlof Nilssen i Helse Vest fortjener både lønn og alle tilleggsgodene.

FORSVARER AVTALEN: Helseminister Bent Høie (H) mener administrerende direktør Herlof Nilssen i Helse Vest fortjener både lønn og alle tilleggsgodene. Foto: Lasse Moe

Høie forsvarer lederavtalen

Helseminister Bent Høie (H):

- Dette er en gammel avtale som er et resultat av forhandling mellom partene innenfor de rammene som var den gangen

Annons:

Dagens Medisin har stilt Høie en rekke spørsmål knyttet til tilleggsavtalen Herlof Nilssen inngikk med sin daværende styreleder i 2014. Høie ønsker ikke å snakke med Dagens Medisin, men svarer skriftlig via pressevakten i Helse- og omsorgsdepartementet. Han svarer ikke på kritikken fra Toppe.  

- Mener du det er greit, og hvordan ser du for deg at det skal fungere, at en RHF-direktør har en garanti for videre jobb og alle betingelser også hvis RHF-ene legges ned, slik Herlof Nilssen har?

- Dette er en gammel avtale som er et resultat av forhandling mellom partene innenfor de rammene som var den gangen. En eventuell avvikling av de regionale helseforetakene ville medført en virksomhetsoverdragelse av oppgaver og ansatte slik det også ble gjort da staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene i 2002.

– Det er en tidligere stortingspresident fra Høyre som lager en ny avtale for Herlof Nilssen, fordi hans tidligere partikollegaer er i regjering og kan ende med å legge ned RHF-ene. Kommentar?

– Jeg oppfatter dette som en noe konstruert problemstilling. Som påpekt ovenfor ville en eventuell avvikling av de regionale helseforetakene medført en virksomhetsoverdragelse av oppgaver og ansatte slik det også ble gjort den gang staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene i 2002, sier Høie.

– Du har tidligere sagt at politikerne skulle ut av styrene. Det har jo skjedd også, etter hvert i din periode som helseminister. Men hva mener han om hvordan tidligere partikollega Oddvard Nilsen har opptrådt?

– Den konkrete avtalen er et resultat av forhandling mellom to parter innenfor de rammene som var den gangen.

– Hva synes du om at en med en så stor toppjobb som Herlof Nilssen også har så mange store, tunge styreverv?

– Dette er et spørsmål som må vurderes konkret i samråd med styreleder. Det er selvfølgelig et absolutt krav at en toppleder fullt ut kan ivareta sitt ansvar som leder. Jeg mener ingen kan stille spørsmålstegn ved at Herlof Nilssen ivaretar sitt ansvar som administrerende direktør på en god måte. Et engasjement i andre virksomheter med et annet perspektiv kan gi viktig kompetanse og gjøre ledere bedre. 

 

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Fastlege blir ny statssekretær

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!