Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
Helseforetaket Nasjonal IKT foreslås lagt ned.Årsaken er blant annet "kjente utviklingstrekk og en erkjennelse av at Nasjonal IKT HF ikke har utviklet seg i tråd med det som var forventet ved etableringen i 2014".

Vil legge ned IKT-helseforetak

De regionale helseforetakene anbefaler at Nasjonal IKT HF legges ned.

Publisert: 2019-05-15 — 09.51

Det er i en felles styresak fremmet av de fire regionale helseforetakene at det foreslås å legge ned det nasjonale IKT-helseforetaket. Saken skal behandles i løpet av mai.

I styresaken heter det blant annet:

–  Med bakgrunn i kjente utviklingstrekk og en erkjennelse av at Nasjonal IKT HF ikke har utviklet seg i tråd med det som var forventet ved etableringen i 2014,har oppgaven til arbeidsgruppen vært avgrenset til å gjøre en vurdering mellom tre alternativer:

 • Å videreføre Nasjonal IKT HF på dagens nivå, å videreføre Nasjonal IKT HF med en ytterligere redusert aktivitet eller å initiere en styrt avvikling av helseforetaket.

Nasjonal IKT HF ble opprettet 1.januar 2014, og skulle være spesialisthelsetjenestens «hovedarena for samhandling innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi».

–  Dette gjaldt både samhandling mellom ulike helseforetak og de regionale helseforetakene, og samhandling med andre sentrale aktører som kommunehelsetjenesten, Helsedirektoratet, Norsk Helsenett og etterhvert Direktoratet for e-helse.

Styreleder i foretaket, Hilde Christiansen, uttaler følgende, ifølge Nasjonal IKT HF:

–  Nasjonal IKT har bidratt godt med kompetanse og koordinering på flere områder siden etableringen. Når de regionale helseforetakene nå foreslår en styrt avvikling av helseforetaket er det fordi en ser at andre samarbeidsformer framstår som mer egnet for å løse summen av de oppgavene en har på IKT-området i sykehusene i en nasjonal sammenheng.

Videre heter det om nedleggelsen at endringene i aktørbildet i sektoren har hatt stor innvirkning på Nasjonal IKTs rolle. Direktoratet for e-helse ble opprettet 1. januar 2016 på bakgrunn av behovet for sterkere nasjonal styring og bedre organisering av IKT-feltet i helse- og omsorgssektoren. Etableringen av Sykehusinnkjøp HF, også et felleseid selskap av helseregionene, gjør det aktuelt å legge felles IKT-anskaffelser som en oppgave til dette foretaket.

Det jobber i dag 17 personer i foretaket.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Full åpenhet om verdioverføringer

DM Arena Digital - Helseøkonomi

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!