Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

SVARER UT: Helseminister Bent Høie svarer Fremskrittspartiet om sykehusutbyggingen i Oslo.

SVARER UT: Helseminister Bent Høie svarer Fremskrittspartiet om sykehusutbyggingen i Oslo. Foto: Vidar Sandnes

Svarer Frp om sykehusutbyggingen i Oslo

Frps strtingsgruppe har avkrevd svar fra helseministeren om en rekke spørsmål om ny sykehusstruktur i Oslo, inkludert spørsmål om tomt og ansattes medvirkning.

Annons:

Tirsdag stemte Helse- og omsorgskomiteen ned et forslag om å utrede Ullevål, men flertallet gikk samtidig langt i å uttrykke bekymring over planen om ny sykehusstruktur i Oslo.

Allerede samme dag som Helse- og omsorgskomiteen vedtok å ikke råde Stortinget til å utrede Ullevål, sendte Fremskrittspartets (Frp) stortingsgruppe et helt batteri av spørsmål til helseminister Bent Høie om dagens planer for sykehusene i Oslo. Nå har Frp fått svar. 

Skal innhente salgsverdi av Gaustad-tomten

Frp har stilt en rekke spørsmål om beslutningsgrunnlag knyttet til blant befolkningsvekst, reguleringsplaner og Ullevål-tomten.

Mye av diskusjonen rundt nye OUS har gått på salget av Ullevål-tomten som en forutsetning for å kunne bygge nytt. Et av spørsmålene til ministeren fra FrP er hvor vidt det er vurdert en salgsverdi av Gaustad-tomten.

– Anslag på salgsverdi på eiendommen på Gaustad vil innhentes i forbindelse med arbeidet med å belyse Ullevål som et alternativ for samling av region- og landsfunksjoner. Resultatene av dette arbeidet vil bli framlagt for styret i Helse Sør-Øst RHF i juni, skriver Bent Høie i sitt svar.

– Synd at fagmiljøene ikke oppfatter å bli hørt

Frp ber også blant annet om svar på medvirkning fra ansatte:

-‑ (…) Fagmiljøer hevder at de har hatt sterke innvendinger mot prosessen og resultatet som er ignorert. Hvilke tilleggsutfordringer medfører det at overleger, leger, sykepleiere, seksjonsledere og tillitsvalgte er motstandere av å nedlegge Ullevål og deles mellom Gaustad og Aker?

– Det er synd at fagmiljøene ikke oppfatter at deres synspunkter er hørt og tatt hensyn til. Helse Sør-Øst oppgir at det i arbeidet med idéfase og konseptrapport har vært gitt gode bidrag fra ansatte, tillitsvalgte, vernetjeneste og brukere, skriver Bent Høie i sitt svar.

– Forståelig at man kan være negativt innstilt til endring

Helseministeren henviser videre til flere enstemmige styrevedtak i Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus knyttet til prosessen, samt fokusgrupper og informasjonsmøter.

– Helse Sør-Øst RHF er kjent med at det er fagpersoner som har ytret seg kritisk til planene for videreutvikling av Oslo universitetssykehus. En del av de som arbeider ved Oslo universitetssykehus er flyttet fra Aker sykehus til Ullevål sykehus for få år siden. Den samme overflytning vil måtte gjøres tilbake til Aker sykehus for å sikre at fagfolk følger pasientene. Det er forståelig at man kan være negativt innstilt til endring. Det er nødvendig med å planlegge og tydeliggjøre virksomhetsinnholdet i Aker sykehus, slik styret i Helse Sør-Øst RHF har bedt Oslo universitetssykehus gjøre. Videre er det viktig at Oslo universitetssykehus starer opp med et organisasjonsutviklingsprosjekt med bred involvering, slik styret i Helse Sør-Øst RHF har bedt foretaket gjøre, skriver Høie.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Organdonasjons-striden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!