Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

BEKYMRET: – Vi har gått så langt som det er mulig å gå når det gjelder å uttrykke bekymring, sier Carl-Erik Grimstad om saken om planene for sykehusutbygging i Oslo som ble tatt opp i Helse- og omsorgskomiteen.

BEKYMRET: – Vi har gått så langt som det er mulig å gå når det gjelder å uttrykke bekymring, sier Carl-Erik Grimstad om saken om planene for sykehusutbygging i Oslo som ble tatt opp i Helse- og omsorgskomiteen. Foto: Per Corneliussen

– Saken er ikke avsluttet fra vår side

Flertallet i Helse- og omsorgskomiteen stemte i dag ned et forslag om å utrede Ullevål-tomten. Men komiteen er bekymret over sykehusplanene, sier saksordfører Carl-Erik Grimstad.

Tirsdag behandlet Helse- og omsorgskomiteen et representantforslag om å utrede fortsatt bruk av Ullevål-tomten og å prioritere arbeidet med Aker som nytt lokalsykehus for Groruddalen. Komiteens flertall stemte mot forslaget.

– Regjeringspartiene står sammen om dette. Vi har avvist forslaget og det kommer nok ikke som en overraskelse at vi avviser et forslag fra opposisjonen, sier saksordfører Carl-Erik Grimstad (V) til Dagens Medisin.

– Vi har gått så langt som det er mulig å gå når det gjelder å uttrykke bekymring. Denne saken er på ingen måte avsluttet fra vår side.

– Klart dette vekker harme

– Det er helt klart at en samlet komite uttrykker bekymring for investeringsnivået og den økonomiske siden av saken. Vi er opptatt av risiko knyttet til økonomi, regulering av fredete tomter og bygninger, naturvern-siden er også viktig. Det er klart at dette er noe som vekker harme. 76 meter er ti meter høyere enn Oslo rådhus, sier Grimstad med referanse til høyhusene som planlegges på Gaustad.

I komiteens redegjørelse står det flertallet tar til etterretning at Helse Sør-Øst har bedt om at Ullevål belyses som alternativ lokalisering, og avventer denne informasjonen.

– Vi setter dette på vent til forholdet er belyst av Helse Sør-Øst. Så må regjeringspartiene gå en runde og vurdere om belysningen er tilfredsstillende, sier Grimstad.

Kommentarer

 • Reidar Schwebs 10.04.2019 13.45.48

  Lege

  Idéskissen "Sykehus i Oslo, fremlagt 8. april 2019 er en bærekraftig belysning som vil være Helse- og omsorgskomitéen til stor hjelp!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!