Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Helseminister Bent Høie (H) og Karita Bekkemellem, administrerende direktør for Legemiddelindustrien (LMI) har møttes for å forsøke å avklare hvordan Compassionate Use-ordningen skal brukes.

Helseminister Bent Høie (H) og Karita Bekkemellem, administrerende direktør for Legemiddelindustrien (LMI) har møttes for å forsøke å avklare hvordan Compassionate Use-ordningen skal brukes. Foto: Vidar Sandnes

Arbeidsgruppe skal løse konflikt om medisin-regning

Helseministeren nedsetter en arbeidsgruppe for å løse konflikten mellom sykehus og industri, etter forslag fra Legemiddelindustrien (LMI).

Hvem som skal ta regningen når pasienten får et legemiddel før det har fått markedsføringstillatelse, skal en ny arbeidsgruppe nå finne ut av.

Vanligvis tilbys legemidler først etter at de har fått markedsføringstillatelse (MT).

Imidlertid kan noen pasienter, gjennom ordninger som «Compassionate use» og «godkjenningsfritak» likevel få tilgang til medisiner i en tidlig utprøvingsfase.

Det er få, men svært syke pasienter hvor legen er blitt kjent med en behandling som de mener kan gjøre at pasienten lever lenger, som har fått medisiner gjennom ordningene. Praksis har vært at selskapet tilbyr legemiddelet gratis frem til medisinen har fått markedsføringstillatelse.

Men i over ett år er bruken av disse ordningene blitt kraftig redusert, fordi sykehusene og legemiddelfirmaene krangler om hvem som skal ta regningen når leger vil gi legemidler som ennå ikke har fått markedsføringstillatelse.  

Resultatet er at pasientene ikke får tilgang til legemidlene, slik Dagens Medisin har fortalt.

Helseminister Bent Høie kalte nylig inn partene til møte.

– Nyttig og positivt, sier administrerende direktør i LMI, Karita Bekkemellem, som har foreslått en arbeidsgruppe som skal finne løsninger som «begge parter kan leve med».

Nå etablerer altså Høie en arbeidsgruppe med de fire fagdirektørene for de regionale helseforetakene, samt representanter fra LMI.

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!