Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
VIL FORSØKE Å LØSE PROBLEMET: Statssekretær Maria Jahrman Bjerke (H) svarer at hun er kjent med problemet som kommunene har nå, og vil vurdere mulige forskriftsendringer. Foto: Per Corneliussen

Kommuner varsler om vikarkrise – nå vil HOD vurdere å endre forskrift

Helse – og omsorgsdepartementet «jobber med å løse problemet».

Publisert: 2019-03-22 — 15.58

Som Dagens Medisin skriver, skaper nye regler om refusjonsrett til leger store problemer for enkelte kommuner: Etter 1. mars må leger ha gjennomført norsk turnustjeneste/LIS1 for å få refusjonsrett.

Dermed får særlig små kommuner problemer når de skal ansette legevikarer: I Molde kommune må kommuneoverlege Cato Innerdal si nei til tre av fire legevikarer han hadde tenkt å ansette.

I Gildeskål kommune i Nordland må kommuneoverlege Laila Didriksen forkaste 17 av 25 søkere til én stilling. Hun forteller også at hun ikke kan beholde vikaren de har hatt til nå i tre år – fordi over natten den 1. mars så mistet vedkommende refusjonsretten.

– Legger ytterligere press på fastlegeordningen
Ansvarlig for LIS 1 på Ahus, Grethe Kolloen sier til Dagens Medisin at hun ikke tror helsemyndighetene har tenkt på rekkevidden av forskriften, som hun mener kan presse en allerede utsatt fastlegeordning, og føre til mangel på vikarer.

Fredag ba helsepolitisk talsperson for Ap, Ingvild Kjerkol helseministeren svare i Stortinget på hvordan han vil løse dette.

Dagens Medisin har bedt både Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet svare på hva leger som allerede er i vikarjobb skal gjøre, når de nå plutselig har mistet refusjonsrett.

Statssekretær Maria Jahrman Bjerke (H) svarer at hun er kjent med problemstillingen som Dagens Medisin tar opp med referanse til kommuneoverlegen i Molde, og videre:

Skal vurdere forskriftsendringer
– Helse- og omsorgsdepartementet jobber nå med hvordan vi kan løse dette problemet på best mulig måte, og dette betyr også å vurdere mulige forskriftsendringer.

– Vi arbeider også med en handlingsplan for allmennlegetjenesten i kommunene og det vil være naturlig å løfte problemstillingen inn i dette arbeidet.

Departementet viser ellers til alle forskriftene som regulerer dette: Stønadsforskriften, Trygderefusjonsforskriften, Kompetansekravforskriften, Spesialistforskriften.

Videre skriver de i en epost:

– Helsedirektoratet har også nylig vurdert hvilke leger som har rett til trygderefusjon, og lagt ut informasjon om dette på sine sider. Helse- og omsorgsdepartementet gjennomgår Helsedirektoratets uttalelse for å vurdere om det faktisk er slik at enkelte leger har mistet refusjonsretten etter 1. mars.

På spørsmål fra Dagens Medisin om hva de mener med dette, svarer HOD:

– Vi mener ikke at direktoratet har tolket regelverket feil, men vi ser at dette er et komplisert regelverk, og har behov for å gå gjennom saken med sikte på å avklare de utfordringene som flere har tatt opp.

– Det er i tillegg et mål at regelverket blir så enkelt som mulig og forståelig for dem som skal bruke det, avslutter HOD.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Leif Anders Stuevold 29.03.2019 13.29.52

  Overlege

  Jeg er avdelingsleder for legetjenesten ved Trondheim legevakt, med en kvart million mennesker i legevaktdistriktet. Vi er som man vil forstå en ganske stor bedrift, med veldig mange leger i sving i vakttjeneste. Turnusplanleggingen er tilsvarende komplisert. Vi lyste ut sommervikariater for supervisert legetjeneste på daglegevakt på hverdager. Vi fikk er tredvetall søkere, men hvorav bare en hadde gjennomført LIS-1 tjeneste; vedkommende takket nei fordi jobbtilbud med mer varige utsikter dukket opp. Vi er store, og får det nok til på et vis hos oss, også under gjeldende regime. Men her har den sentrale helseforvaltningen nok gravd oss en felle som ikke kan få forbli stående åpen. Dette er ingen håndsrekning til en fastlegeordning og allmennhelsetjeneste som oppfattes å være i rekutterings- og kapasitetskrise. Og det er litt vanskelig å forstå hva slike begrensninger i mulighetene til å sette folk i jobb egentlig har for seg å skulle regulere.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!