Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
FØLGER NØYE: Direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet følger saken hvor fire sykehus tok i bruk en ny operasjonsmetode ved tykktarmskreft nøye og vurderer fortløpende om det skal etableres tilsynssak. Foto: Vidar Sandnes

Helsetilsynet vil vurdere tilsynssak

– Vi ser at både fagmiljøet selv og de regionale helseforetakene er i gang med å granske alle sider av saken. Når resultatene deres foreligger, vurderer vi om det skal opprettes tilsynssak eller ikke, sier Jan Fredrik Andresen, direktør i Helsetilsynet.

Publisert: 2019-03-18 — 12.43

Han opplyser til Dagens Medisin at Helsetilsynet har fulgt med på avisens mange artikler som har avdekket at flere norske sykehus har tatt i bruk en omstridt operasjonsmetode i behandling av endetarmskreft. Et samlet fagmiljø er enige om å stoppe bruk av metoden etter at ti pasienter har fått livstruende tilbakefall og to av dem er døde. Totalt er 156 pasienter operert med metoden i perioden 2014-2018. Nå skal fagmiljøet granske hvordan det har gått med pasientene.

Det er i landets største regionale helseforetak, Helse Sør-Øst RHF (HSØ) samt i Helse Vest RHF at flest pasienter er operert med den nye behandlingsmetoden. Fagdirektørene i de to RHF-ene, Jan Frich og Baard Christian Schem har begge opplyst til Dagens Medisin at de har forsikret seg om at all behandling er stoppet, og vil også følge opp alle sider av saken, inkludert hvordan pasientene følges opp videre.

– Det er tillitvekkende det Frich og Schem nå gjør. Og det er helt nødvendig, sier Andresen.  

Han legger til at det ser ut til at systemene for kontroll har fungert.

Må reagere
– Når det er berettiget mistanke om at behandlingen som gis ikke er god skal de ansvarlige reagere og finne ut hva som er skjedd. Det har de gjort i denne saken og det vil jeg berømme dem for, sier Andresen.

Han vil ikke spekulere i om behandlingen burde vært definert som forskning eller ikke, eller om de uforutsette tilbakefallene burde vært meldt til Fylkeslegen.

– Hver enkelt hendelse har kanskje ikke fremstått som varslingsverdig, men når det nå ser ut til å tegne seg et bilde er det annerledes, sier Andresen.

Mange spørsmål
Han mener mye fremstår som uklart knyttet til innføringen av den nye operasjonsmetoden og at mange spørsmål må besvares.

– Det må avklares om pasientrettighetene er ivaretatt. Det må redegjøres om dette er forskning eller ikke og hvordan man har vurdert behandlingen om mot de formelle krav som stilles til forskning. Ikke minst må det svares ut hvordan pasientene er ivaretatt, informert og fulgt opp. De må også belyse hvordan bruk av metoden er kvalitetssikret blant annet gjennom den enkelte kirurgs kompetanse og opplæring, sier Andresen.

Han påpeker at det fremstår som noe underlig at helseforetakene ikke har tatt inn over seg de nye retningslinjene til Helsedirektoratet som ble revidert i 2017.

I Nasjonalt handlingsprogram for diagnostikk og behandling av kreft i tykk- og endetarm er det anbefalt at TaTME bør brukes innen rammen av prospektive kliniske studier, med god informasjon til deltakende pasienter. Det legges også vekt på god opplæring av kirurgene.  

– Hvorfor tok man ikke inn over seg den klare føringen fra Helsedirektoratet og rigget seg deretter med søknad til REK og alt loven krever, spør Andresen.

Følger nøye
– Hva gjør Helsetilsynet nå?

– Vi følger saken nøye fremover og vil ha en dialog med de regionale helseforetakene om saken. Så får vi se hvilke svar som fremkommer av det arbeidet som nå gjøres. Avhengig av hva som kommer frem vil vi vurdere om vi skal gå inn i saken og etablere tilsynssaker, sier Andresen.  

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!