Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Stig Slørdahl, direktør for Helse Midt-Norge, er leder for Beslutningsforum, som forøvrig består av de tre andre RHF-direktørene. Arkivfoto.

Stig Slørdahl, direktør for Helse Midt-Norge, er leder for Beslutningsforum, som forøvrig består av de tre andre RHF-direktørene. Arkivfoto.

Skal avgjøre om 700 lungekreftpasienter skal få tilbud om ny behandling

Hvorvidt en ny kombinasjonsbehandling for lungekreft skal tilbys pasienter i det offentlige, skal avgjøres over helgen.

Beslutningsforum skal mandag ta stilling til om en ny kombinasjonsbehandling, som består av cellegift og immunterapi i førstelinjebehandling av den vanligste typen lungekreft, skal tilbys i det offentlige.

Dersom Beslutningsforum sier ja, vil rundt 700 pasienter i året være aktuelle for behandlingen.  

Statens legemiddelverk (SLV) har vurdert den til å ha god effekt.

I vurderingen fra SLV vises det blant annet til en studie publisert i New England journal of Medicine, som viser at ettårsoverlevelsen for dem som fikk kombinasjonsbehandlingen ligger på 69,2 prosent. Tilsvarende for dem som fikk cellegift alene var 49,4 prosent.

Legemiddelverket skriver i sin vurdering at siden pasienter med et PD-L1-uttrykk over 50 prosent allerede har tilbud om immunterapien pembrolizumab i førstelinje, så er analysen de har utført begrenset til pasienter med et lavere PD-L1-uttrykk, noe som altså utgjør rundt 700 pasienter i året.

PD-L1 er en biomarkør som vanligvis benyttes for å forutsi effekten av immunterapi.

Vanligvis vil svulster som har et såkalt høyt PD-L1-uttrykk svare bedre på slike behandlinger.

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!