Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
SKAL VURDERE: – Vi driver med løpende informasjonsarbeid om kjernejournal, og vi vil se på om dette bør forbedres ytterligere, sier juridisk direktør Birgitte Jensen Egset i Direktoratet for e-helse. Foto: Camilla Smaadal/Direktoratet for e-helse

– Kunne sikkert ha gjort mer for å informere helsepersonell om kjernejournal

Direktoratet for e-helse  vil evaluere eget informasjonsarbeid knyttet til kjernejournal.

Publisert: 2019-02-11 — 14.00
Denne artikkelen er over tre år gammel.

Nylig oppfordret hjertespesialist Steinar Madsen leger til å benytte kjernejournal oftere, spesielt for å få et overblikk over pasienters legemiddelbruk. 

Madsen bruker selv kjernejournal hyppig, men var inntil nylig uvitende om at han også har tilgang til kjernejournal uten å innhente samtykke fra pasienten først. Noe som betyr at han for eksempel kan forberede seg med å se på en nylig henvist pasients legemiddelbruk i kjernejournalen som forberedelse til første møte med pasienten.

Skal vurdere å bedre eget informasjonsarbeid

Direktoratet for e-helse har blitt forelagt intervjuet med Madsen. Direktoratet oppgir at jobbes kontinuerlig med å opplyse om kjernejournal, men at det nå vil gjøres en vurdering av direktoratets informasjonsarbeid.

– Vi driver med løpende informasjonsarbeid om kjernejournal, og vi vil se på om dette bør forbedres ytterligere, sier juridisk direktør Birgitte Jensen Egset i Direktoratet for e-helse.

– Både vi og virksomhetene som har innført kjernejournal kunne sikkert gjort mer for å informere helsepersonell, både om nytteverdi og tilgangen. Vi er glade for at Dagens Medisin omtaler kjernejournal, sier Egset.

– Konkurrerer om legenes oppmerksomhet

Egset hevder at det har blitt holdt kurs for å opplyse helsepersonell, men at det er vanskelig å nå ut til alle.

– Tilgangen til kjernejournal, med og uten krav om samtykke, ble belyst i kurs som ble holdt for helsepersonell i forbindelse med innføringen av kjernejournal. Det ble holdt kurs både på sykehus og i møter med privatpraktiserende, men slike kurs er jo frivillige og må konkurrere med mange andre som ønsker legenes oppmerksomhet, sier direktøren.

Egset trekker også frem at direktoratet har laget en egen veileder som er tilgjengelig på ehelse.no, som direktoratet kommer til å vurdere på nytt.

 – Vi vil se på om samtykkekravene og unntakene for disse bør bli enda tydeligere kommunisert, sier Egset.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • lege 12.02.2019 11.26.37

  En innbygger - en jouranl - blir for mye journaltekst. Men byråkratene, politikerne og enkelte helsepersonell har sett seg blind på at vi må ha en felles journal. Det ble advart i strenge ordelag fra en rekke instanser imot ny pasientjournallov - hvor pasientene ble fratatt retten til eksplisitt å samtykke til helsepersonells tilgang til virksomhetseksterne journaler. Å gjøre pasientenes rettigheter dårligere var første skritt på veien til himmelriket for de som tror man kan spare penger på tilgang til altfor mange opplysninger, som er gale, ufullstendige, utdaterte, bygget på synsing, fordommer osv. St. h. tilsyn advarte mot risikoen for at helsepersonell leter i gamle dårlige, feilaktige journaler- i jakten på noe relevant: hvor lenge skal jeg lete - og har jeg lett nok? Overtro på at gammel info er viktig, jf. st. h. tilsyn. Overlegeforeningen ville utvide kjernejournal med info om varige tilstander, bedre el. meldinger og IKKE frarøve pasientene vern mot spredning av unødv. info

 • lege 2 12.02.2019 13.32.23

  Ja, enig. En innbygger - en journal vil bli et vell av uvesentlige og dårlig kvalitetssikrede opplysninger. Jeg har sett nok journalmateriale og snakket med nok pasienter som fortviler - fordi gale opplysninger spres rundt i systemet- til at jeg har sluttet å stole på innholdet i journalene. Dette vil bli verre med en felles journal. Feil i journalen kaster lange skygger og koster liv og helse og gjør at pasienter til slutt ikke orker å søke hjelp av redsel for å bli forfulgt av gammel synsing. Det er faktisk bedre med en utvidelse av og- kvalitetssikring - av kjernejournalen slik at legene og annet helsepersonell vet at de finner de viktigste opplysningene der. Resten av info er det ikke medisinsk hast med å innhente - og kan utveksles elektronisk. Da kan pasienter som ikke ønsker spredning av ikke-relevante og kanskje gale opplysninger reservere seg mot kjernejournal, slik at respekten for enkeltmenneskets råderett over de mest sensitive opplysningene som finnes om dem, ivaretas.

 • Sykehuslege 11.02.2019 19.02.48

  Kurs og mer informasjon er en feilslått strategi. Gi oss heller pasiendata integrert i journalsystemene strukturert på en hensiktsmessig måte. Med er system for medikamenter, et for røntgebilder, et for Ekg, et for løpende journal så har jeg hverken tid eller ork til flere systemer. Det og finne ut om det er tatt en urinstix krever jo allerede 5 minutter med leting i systemene. Det er virker som om dagens paradigme er at jo mere data jo bedre blir diagnostikk og behandling. Det virker som om det er få som tar hensyn til at tid og oppmerksomhet er en begrenset ressurs. Har forsøkt meg på kjernejournalen et par ganger. Alt jeg finner er resepthistorikken. Det trenger jeg ikke. En oppdatert liste over faktiske legemidler som kan importeres direkte til sykehusets ordinasjonssystem ( gjerne med en analyse av interaksjoner) hadde vært bra.

 • Fastlege 11.02.2019 19.43.46

  Opplevelsen er tilsvarende i hverdagen som fastlege. For mye irrelevant informasjon som er problemet når man ikke har uendelig tid å bruke. Parallelle journalsystemer er svært uønsket. Er allerede en utfordring med journal fra tidligere fastleger, i elektronisk format, eller papir, samt PLO-systemet. Man har ikke mulighet til å pløye gjennom opptil hundrevis av notater for å se om det er noe på akkurat denne pasienten som er relevant for kontakten akkurat i dag. I den praktiske hverdagen inngår normalt ikke ledig tid til å «forberede seg» til hver konsultasjon. Det vil i tilfelle innebære at pasienten før fikk for liten tid. For fastlegen er det en fordel at sykehuslegen sorterer informasjonen og sender det viktigste i et oppsummerende notat. I tillegg er Kjernejournal bare er oppslagsverk. Journalnotater derimot er verktøyet, og grunnlag for fakturering til HELFO samt «ryggen fri-notater» i tilfelle klage.

 • Pasient 12.02.2019 09.09.28

  Løsningen er altså "én innbygger - én journal".

 • Sykepleier 12.02.2019 09.43.01

  Hva mener du med at du ikke trenger legemiddelhistorikken? Kjernejournal inneholder en oversikt og historikk på alle reseptbelagte legemidler tatt ut i norske apotek, uavhengig om resepten er elektronisk eller på papir + gyldige e-resepter. Man kan ikke få en bedre, sikrere og mer fullstendig oversikt over en pasients legemidler en hva du finner i kj i dag. Klart en oppdatert LIB-liste i sanntid ville vært det beste, men den må vi vente på i noen år.

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!