Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Gir sosiale helseforskjeller

Dagens røykere har andre sosiale kjennetegn enn tidligere, blant annet lavere sosioøkonomisk status. Nikotinprodukter med lavere helserisiko bør derfor være av interesse for alle som ønsker utjevning av sosiale forskjeller.

Publisert: 2018-12-02 — 05.20
Claude Guiron

Innlegg: Claude Guiron, kardiolog og Director Scientific Outreach
Pia Prestmo, Manager External Affairs i Philip Morris

SOSIALE HELSEFORSKJELLER er et sentralt punkt i utarbeidelsen av den nye folkehelsemeldingen, som skal komme neste år. Et fremtredende trekk ved sigarettrøyking er at det korrelerer med omtrent alle mål på sosial ulikhet, som blant annet yrke, etnisitet, sosial status og ikke minst utdanning:

I Folkehelserapporten skriver Folkehelseinstituttet (FHI): «I en sammenligning mellom 22 europeiske land er Norge det landet som har størst forskjell mellom utdanningsgruppene når det gjelder andelen av dagligrøykere. Andelen er om lag fire ganger større blant dem med grunnskoleutdanning enn blant dem som har universitets- eller høgskoleutdanning».

FLERE RØYKER. FHI har utarbeidet tall på basis av data fra Statistisk sentralbyrå (SSB), og fant at bare seks prosent av menn i alderen 25–74 år med universitets- eller høyskoleutdanning røyker, mens i gruppen med grunnskoleutdanning er andelen på hele 27 prosent. Forskjellene er like store blant kvinner. Røyking er derfor en av de største årsakene til dødelighetsforskjellene i Norge.

Pia Prestmo

Ifølge SSB røyker 11 prosent i Norge hver dag, og ytterligere åtte prosent røyker av og til. Verdens helseorganisasjon (WHO) legger til grunn at det kommer til å være mer enn én milliard røykere  på verdensbasis i overskuelig fremtid. Andelen av røykere synker, men på grunn av befolkningsveksten er det likevel et økende antall personer som røyker.

INFORMASJON. I desember 2016 vedtok Stortinget at skadereduksjon for første gang skal være en del av norsk tobakkspolitikk. Dette innebærer en legalisering av e-sigaretter med nikotin, samt andre tobakksprodukter som for eksempel varmer opp tobakken i stedet for å forbrenne den. Det ventes at lovendringen implementeres i 2019, og detaljene i forskriftene vil avgjøre hvorvidt den vedtatte skadereduksjonen faktisk finner sted.

Dersom de nye produktene skal kunne få voksne røykere – som ellers ikke klarer eller ønsker å slutte – til å bytte ut sigarettene med produkter med lavere helserisiko, må røykerne nødvendigvis få informasjon om hvilke røykfrie alternativer som finnes.

SKADEREDUKSJON. Ny teknologi vil alltid ligge et hestehode foran lovgivningen. Men på samme måte som i andre bransjer – som sukker og petroleum – skyter skiftet over til mer moderne produkter fart først når industrien spiller på lag. Og ved å ta i bruk innovasjonskraften i tobakksindustrien, kan flere spille på lag i arbeidet med å realisere skadereduksjon.

I utarbeidelsen av den nye folkehelsemeldingen vil folkehelseminister Åse Michalsen gjøre klokt i å oppdatere seg på forskning og innovasjon i det private næringslivet

Skepsisen til industrien er forståelig. Siden Stortinget vedtok å innføre skadereduksjonsprinsippet, har imidlertid flere uavhengige instanser analysert aerosolen fra oppvarmede tobakksprodukter og e-sigaretter. Blant disse instansene er britiske Public Health England, i februar 2018 og tyske Bundesinstitut für Risikobewertung i oktober 2018.

SE TIL ENGLAND! Storbritannia er kanskje det landet som har kommet lengst i å realisere skadereduksjon innen tobakk. I august 2018 oppfordret en tverrpolitisk komite i House of Commons helsemyndighetene om i større grad å ta i bruk skadereduksjon som verktøy. Fra før har britiske helsemyndigheter produsert brosjyrer til helsepersonell med veiledning om hvordan de kan snakke med sine pasienter som ikke klarer å stumpe røyken. De har også produsert TV-innslag beregnet på røykere, som informerer om røykfrie alternativer.

I bekjempelsen av sosiale helseforskjeller kan skadereduksjon åpenbart spille en sentral rolle. Og i utarbeidelsen av den nye folkehelsemeldingen vil folkehelseminister Åse Michalsen (Frp) gjøre klokt i å oppdatere seg på den forskningen og innovasjonen som ligger i det private næringslivet.

Interessekonflikt/disclaimer: Philip Morris er et internasjonalt tobakkselskap som utvikler flere typer røykfrie produkter, med potensial til å redusere risikoen for røykrelaterte sykdommer sammenlignet med sigaretter.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 20/2018

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!