Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Nok en gang skal helseministeren i Stortinget for å svare for IKT-prosjektene i Helse Sør-Øst.

Nok en gang skal helseministeren i Stortinget for å svare for IKT-prosjektene i Helse Sør-Øst. Foto: Per Corneliussen

Skal redegjøre i Stortinget om mislykkede IKT-prosjekter

Helseminister Bent Høie (H) stiller for andre gang i år i Stortinget for redegjøre om Helse Østs IKT-prosjekter.

Annons:

Tirsdag kom Riksrevisjonen med svært skarp kritikk av Helse Sør-Østs håndtering av egne IKT-prosjekter.

Sprakk med 700 millioner
Fire av seks prosjekter i det såkalte «digital fornying» er enten er stoppet, forsinket eller nedskalert.

Riksrevisjonen fastslo også at de mente Stortinget ikke hadde fått informasjon om hvor dårlig det har stått til med prosjektene.

Til nå har de kostet 6,2 milliarder – og er dermed blitt 700 millioner kroner dyrere enn det først var lagt opp til.

“Jeg har tillit til styret i Helse Sør-Øst og gjennom det til Lofthus”

- Bent Høie

På spørsmål til helseminister Bent Høie (H) om hvorfor ingen har grepet inn tidligere, særlig sett i lys av den omfattende saken om IT-sikkerhet i Helse Sør-Øst i fjor, svarer han:

– Det er Helse Sør-Øst som region som har ansvaret for prosjektene. Jeg opplever at Riksrevisjonsrapporten kommer i etterkant av at det nå er gjort flere endringer som følge av dette. Jeg opplever at Helse Sør-Østs ledelse har tatt tak i dette, og at mange av anbefalingene som Riksrevisjonen kommer med er iverksatt, sier Høie til Dagens Medisin.

– Ikke mulig å lykkes
Riksrevisjonen har i tillegg gjort en egen gransking av ett av prosjektene, nemlig innføringen av et nytt radiologisystem, der Sykehuset Innlandet var testsykehus.

Til tross for at leger ved sykehuset i flere år varslet om risikoen ved å bruke systemet, tok det fem år - før man i april i år besluttet å avslutte, og si opp kontrakten med leverandøren.

– Hvorfor ventet man så lenge?

– Røntgenavdelingene var veldig klare på at det var utfordringer ved dette. Og det var ulike oppfatninger om dette blant de som jobbet der, om hvorvidt det var mulig å gjennomføre det eller ikke. Vi hadde flere runder med Helse Sør-Øst nettopp på bakgrunn av bekymringene, sier Høie.

– Helse Sør-Øst oppfattet at de hadde muligheten til å lykkes. Det viste seg at det ikke var mulig.

– Riksrevisjonen mener Stortinget burde vært informert om situasjonen med «Digital fornying»?

– Jeg hadde en omfattende redegjørelse for Stortinget i januar, sier Høie.

Han viser da til redegjørelsen om fjorårets IKT-skandale. I den saken ble det avdekket at utenlandske IT-arbeidere hadde hatt tilgang til sensitive personopplysninger ved norske sykehus. Dette prosjektet var en del av «Digital fornying».

Dette sa Høie i januar: – Det verste med IKT-saken er all den bortkastede tiden

– Jeg er opptatt av at Stortinget skal få en mest mulig fullstendig orientering om hva som er status. Men fram til nå har det manglet vesentlige brikker i hele bildet, blant annet knyttet til beregninger om hvor mye som har vært tap og hvor mye av investeringene som kan brukes videre.

Har fortsatt tillit til ledelsen i Helse Sør-Øst
– Helse Sør-Øst hadde nylig et styremøte der dette ble redegjort for, så nå er vesentlige brikker på plass. Jeg kan gi en mer fullstendig redegjørelse nå, enn om jeg skulle gjort det tidligere.

– Helse Sør Øst har tidligere vært lite villige til å fortelle hva ting har kostet?

– Dette handler om kompliserte beregninger, og om forhandlinger med leverandører, som ikke kan presenteres før forhandlingene er over. Og så er det andre vurderinger som handler om hva man skulle benytte videre. Jeg opplever ikke at Helse Sør-Øst har ønsket å holde tilbake informasjonen.

– Har du fortsatt tillit Helse Sør-Østs direktør Cathrine Lofthus?

– Jeg har tillit til styret i Helse Sør-Øst og gjennom det til Lofthus.

– Det hører med til historien at jeg jo har endret styresammensetningen i Helse Sør-Øst og vært svært bevisst på at de har behov for sterkere kompetanse på dette området. Så disse sakene har hatt ledelsesmessige konsekvenser i Helse Sør-Øst og også for styret i Sykehuspartner.

Det er foreløpig ikke satt noe tidsounkt for når redegjørelsen skal skje, ifølge Høie.

Kommentarer

 • Mett og god 07.11.2018 15.55.33

  I stedet for selv å anstrenge seg med å sette seg inn i alle detaljene i disse skandalesakene, så stolte toppledelsen i Helse-Sør Øst alt for lenge på de feilaktige rådene som de fikk fra "ekspertisen" i Sykehuspartner. De fikk TILLIT. Selv om advarslene var mange fra andre uavhengige IT-miljøer. Først når NRK rullet ut skandalen i alt sitt kostbare omfang, inkludert store og svært alvorlige brudd på pasientsikkerheten, våknet da toppledelsen i Helse-SørØst. Men da var det for sent. Hvordan ministeren fortsatt da kan ha tillit til en slik uansvarlig ledelse, er helt ubegripelig. Prosjektene var mildt sagt elendig planlagt, store feil og mangler ble ikke rettet eller informert om underveis og de ble først stoppet etter at alvorlige brudd på pasientsikkerheten ble varslet i media. Vi liker jo ikke å sammenligne oss med de mest korrupte land i verden. Men her tror jeg sannelig vi må dele første prisen. I manglende TILLIT. Til et system som fullstendig råtnet på rot (og rot...)

 • Svar 07.11.2018 16.26.21

  Dette er direkte kunnskapsløst. Det er ikke sykehuspartner som har drevet og besluttet i flere av disse prosjektene. Her er det beslutningstakerne som har reist på seminar, blitt snakket i senk og kjører på med løsninger som teknisk og funksjonelt ikke passer. Faktisk er det flere ting her som blir besluttet på tvers av råd, eller man bruker mye penger på løsninger uten å ha planlagt bruken etterpå. Outsourcing var også pålegg fra eier ved rhf. Fagmiljø i sp var bortimot unisont mot dette på den måten det ble gjort, men man ble avfeid for å mele egen kake.. det er bare å se hva nito med flere har kommet med i styremøtene så ser du at dette var en firkantet kloss noen prøvde hamre inn i ett trekantet hull.

 • Mett og god 13.11.2018 17.07.12

  Til Svar; Enig i at de ansatte sine organisasjoner i Sykehuspartner var i mot dette. Men ledelsen og styret derimot; https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/05/31/bytter-ut-styret-i-sykehuspartner/ . De ble jo til slutt kastet ut. Selv om det var altfor sent.. Så nå gjenstår det bare for helseministeren å skifte ut tilsvarende ledelsen i Helse-SørØst. Hvis han ikke selv må gå. For selv om det må være lov å feile noe, så spørs det om halv annen fregatt i tapte kostnader bør gi fortsatt seilingstillatelse. I lumske personvern-farvann...

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!