Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

ADVARTE: Tidligere klinikkleder ved OUS, Hans-Jørgen Smith, er en av legene som i lengre tid advarte mot radiologisystemet. Smith, som akkurat er pensjonert, er glad for at Riksrevisjonen påpeker konsekvensene det hele fikk. Samtidig understreker han at dte nå jobbes med å finne et nytt system.

ADVARTE: Tidligere klinikkleder ved OUS, Hans-Jørgen Smith, er en av legene som i lengre tid advarte mot radiologisystemet. Smith, som akkurat er pensjonert, er glad for at Riksrevisjonen påpeker konsekvensene det hele fikk. Samtidig understreker han at dte nå jobbes med å finne et nytt system. Foto: Vidar Sandnes

Uønskede pasienthendelser mer enn 20-doblet da Helse Sør-Øst forsøkte å innføre nytt røntgensystem

Måtte gi opp etter å ha forsøkt å innføre systemet i fem år.

Annons:

Røntgensystemet som Helse Sør-Øst i over fem år forsøkte å innføre, til massive protester fra legene, ga en voldsom økning i uønskede pasienthendelser mens prosjektet pågikk.

Som Dagens Medisin skriver, har Riksrevisjonen i sin gransking av IKT-prosjektene i Helse Sør-Øst også gjort en gransking av ett av prosjektene det gikk galt med: Det såkalte radiologiprosjektet.

 • I 2012 ble det meldt inn fem uønskede hendelser på radiologiområdet i forbindelse med pilotprosjektet for radiologisystemet i Sykehuset Innlandet HF.

 • I 2017, da radiologiløsningen var i produksjon, var antallet uønskede hendelser steget til 110.


For fem år siden, i 2013, inngikk Helse Sør-Øst en avtale verdt nær en halv milliard kroner for kjøp av et regionalt radiologisystem.

Selve planleggingen pågikk i syv år.

Hele syv ganger ble innføringen av systemet utsatt på grunn av mangler, før systemet til slutt, i september 2016, ble satt i gang ved Sykehuset Innlandet, som var pilot for prosjektet.

Kort tid etterpå ble det imidlertid avdekket vesentlige feil ved løsningen.

I april i år endte det med at Helse Sør-Øst avlyste den videre innføringen av en felles IKT-løsning for radiologi i regionen.

Riksrevisjonens hovedfunn er, foruten å konstatere at målet ikke ble nådd, at Helse Sør-Østs arbeid har gitt betydelige økonomiske tap – og kan ha ført til alvorlig svikt i pasientsikkerheten.

Og videre:

– Manglende vurderinger av regionens behov i forkant av, og underveis i forhandlingsprosessen, bidro til en radiologiløsning som egnet seg dårlig som felles regional løsning.

– Manglende beslutningsevne og risikostyring førte til at Helse Sør-Øst RHF verken klarte å heve kjøpet eller tilpasse produktet.

Riksrevisjonen har også funnet at forsøket på å lage en felles radiologiløsning er blitt utført på en slik måte at det har hatt negative konsekvenser for pasientbehandlingen – og at antallet brudd på pasientsikkerheten har økt.

– Situasjonen har skapt usikkerhet om resultatet av de radiologiske undersøkelsene og ført til behov for omfattende manuelle kontrollrutiner, heter det i rapporten.

Lege: – Bra at de påpeker konsekvensene

Klinikkleder Hans-Jørgen Smith ved OUS, var en av mange som i lengre tid hadde advart mot systemet.

Han ledet en faggruppe nedsatt av Helse Sør-Øst – som i april i år konkluderte med at det ikke var realistisk å implementere radiologiløsningen som en felles løsning i Helse Sør-Øst.

Hans-Jørgen Smith er selv blitt intervjuet av Riksrevisjonen, og sier at selv om det nå jobbes med saken og at man «begynner å se lyset» - så er det bra at Riksrevisjonen har sett på saken:

– De understreker poengene som klinikerne har prøvd å få frem underveis, og det er bra at de påpeker de store svakhetene og konsekvensene av dette, sier Smith til Dagens Medisin. Han understreker at det nå jobbes med å skaffe en ny løsning.

Konserndirektør Atle Brynestad uttaler at Helse Sør-Øst RHF ser alvorlig på kritikken fra Riksrevisjonen.

Om radiologiløsningen viser han til at Oslo universitetssykehus har fått i oppdrag å anskaffe en radiologiløsning som dekker foretakets behov.

– Etter at styret i Helse Sør-Øst i april 2018 vedtok å avlyse videre innføring av den planlagte felles IKT-løsningen for radiologi i regionen, har Oslo universitetssykehus fått i oppdrag å anskaffe en radiologiløsning som dekker foretakets behov. Avtalen skal også kunne benyttes av de andre sykehusene i regionen.

Brynestad understreker også at radiologiløsningen på Sykehuset Innlandet har medført store bekymringer knyttet til pasientsikkerheten.

– Tiltak er gjennomført forløpende for å ivareta unngå brudd på pasientsikkerheten og sikre forsvarlig behandling. Erfaringene fra arbeidet med å innføre en standardisert radiologiløsning på Sykehuset Innlandet blir verdifulle når en ny løsning nå skal anskaffes, sier han til Dagens Medisin.


Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

DM Arena-møter