Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Immunterapi bedrer overlevelsen for unge brystkreftpasienter

Rundt 10 måneders forlenget overlevelse for en gruppe unge kvinner med avansert brystkreft, er de foreløpige resultatene fra IMpassion 130-studien. Studien er den første fase 3-studien som viser effekt av immunterapi for en viss type brystkreftpasienter.

Publisert: 2018-10-21 — 13.03
Denne artikkelen er over fire år gammel.
FV: Else Støring i Kreftregisteret, og Åslaug Helland, overlege ved Oslo universitetssykehus. Foto: Lasse Moe

Saken er oppdatert

MÜNCHEN / ESMO 2018: Det er foreløpige interimsanalyser fra studien som kombinerer behandling med immunpreparatet atezolizumab (Tecenriq) og cellegiften nab-paclitaxel til kvinner med avansert lokal sykdom eller metastatisk trippel negativ brystkreft. Resultatene som viste best effekt var en undergruppe med mange unge kvinner som er PDL1-positive og som i utgangspunktet har en dårlig prognose.

Totalt 900 kvinnene er så langt med i hele studien hvor pasienter ved Stavanger universitetssykehus, Haukeland sykehus og Sørlandet sykehus også er inkludert. 

Overlege Marius Stensland ved kreftavdelingen på Stavanger universitetssykehus jobber mye med brystkreft og er en av legene som deltar med pasienter i studien.

Immunterapi står også sentralt i flere studier på lungekreft som presenteres på ESMO. Særlig en studie som kombinerer de to ulike immunpreparatene nivolumab (Opdivo) og ipilimumab (Yervoy) til pasienter med småcellet lungecarcinom gir grunn til forsiktig optimisme for en pasientgruppe med svært dårlig prognose i utgangspunktet. Det forteller overlege Åslaug Helland ved Oslo universitetssykehus/Radiumhospitalet.  

– Stadig flere pasienter lever med kreft og i langvarig behandling for sykdommen. Det er krevende for mange av dem som rammes og stiller krav til både informasjon og kontinuitet i behandlingstilbudet, påpeker spesialrådgiver Else Støring i Kreftforening.

 Hør mer fra ekspertene Marius Stensland, Åslaug Helland og Else Støring i videoen over.

Om brystkreftstudien IMpassion 130

Ifølge pressemeldingen om studien, reduserte kombinasjonsbehandlingen risikoen for sykdomsforværring med 20 prosent hos alle pasientene som var inkludert i studien, og 38 prosent i subgruppen som hadde PD-L1-ekspresjon.

I hele studiepopulasjonen var median progresjonsfri overlevelse 7,2 måneder med kombinasjon mot 5,5 måneder med kjemoterapi alene. I den PD-L1-positive gruppen var median progresjonsfri overlevelse 7,5 måneder med kombinasjon og 5 måneder med kjemoterapi alene.

I den foreløpige analysen (interim) hadde pasientene med PD-L1-positive svulster median overall survival på 25 måneder med kombinasjonsbehandling, sammenlignet med 15,5 måneder med standard kjemoterapi. For alle pasientene var overlevelsen 21,3 måneder med kombinasjon mot 17,6 måneder med kjemoterapi.

– Dette var ikke statistisk signifikant, antakeligvis på grunn av kort oppfølgingstid, heter det i pressemeldingen.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!