Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
FASTLEGENES ARBEIDSSITUASJON: Ett av fire hovedelementer i evalueringen av fastlegeordninge er fastlegenes arbeidssituasjon og rammebetingelser. Illustrasjon: Colourbox

Nå er det bestemt hvem som skal evaluere fastlegeordningen

Evalueringen vil koste 13, 5 millioner kroner og skal være klar 1. september 2019.

Publisert: 2018-10-18 — 06.00
Denne artikkelen er over tre år gammel.

Stortinget har besluttet at fastlegeordningen skal evalueres. Nå har Helsedirektoratet avgjort hvem som skal foreta evalueringen. Det er satt av 13,5 millioner kroner til evalueringen, som skal gjennomføres av Ernst & Young A/S i samarbeid med Vista Analyse.

Sluttrapporten skal foreligge 1. september 2019.

Målet med evalueringen er ifølge Helsedirektoratet er å få kunnskap om status og utfordringer for fastlegeordningen i dag, sett fra ulike ståsted og om dagens fastlegeordning samsvarer med nåværende og fremtidig behov for og forventninger til fastlegetjenestene.

Evalueringen består av fire hovedelementer:

- Fastlegenes arbeids­situasjon og rammebetingelser

- Kommunens rolle og hvordan de forvalter sørge-for-ansvaret

- Samarbeidspartneres vurdering av samarbeid med fastlegene

- Fastlegenes vurdering av samarbeidet med andre tjenester

Minst vekt på pris
Helsedirektoratet opplyser til Dagens Medisin at valget av Ernst & Young er foretatt ut fra følgende kriterier: Pris/kostnad, tilbudt kompetanse og oppdragsforståelse samt metode og kvalitet på gjennomføringsplan.

Prisen er ifølge direktoratet blitt vektet lavest.  Det er lagt vekt på at Ernst & Young har godt dokumentert kompetanse på prosjektledelse og styring av komplekse prosesser og god faglig bredde i prosjektet. Helsedirektoratet viser blant annet også til at selskapet svarer godt på sentrale elementer og har en realistisk vurdering av risiko, og god kvalitet på gjennomføringsplan, ifølge Prince II-prosjektmetodikk – samt har god styring på aktiviteter, milepæler og leveranser.

Fire la inn tilbud
Leder av Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, ser frem til resultatet av evalueringen.

– Vi er utålmodige, så det er viktig at Ernst & Young kan levere rapporten innen 1. september. Krisen i fastlegeordningen eskalerer med dårligere rekruttering samtidig som enda flere erfarne fastleger slutter, sier Øren til Dagens Medisin.

De som leverte inn tilbud på evalueringen var, foruten Ernst & Young, Serona AB,  Sintef avdeling helse og Uni Research Rokkansenteret.

Undersøkelsen om fastlegenes tidsbruk for Helsedirektoratet tidligere i år – etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, ble gjennomført av Uni Research Helse.

– Hva tenker du om at det ikke ble et mer tradisjonelt helseforskningsinstitutt som skal gjøre evalueringen?

– Vi forholder oss til det valget Helsedirektoratet har gjort og er spente på resultatene. Vi håper vi kan få noen delrapporter underveis. Selskapet skal selvfølgelig få jobbe uavhengig, men i den grad det er naturlig i prosessen, er vi veldig åpne for å bidra, svarer Øren.

Den delen av evalueringen som Ernst & Young er ansvarlig for skal ivareta kommune-, samarbeids- og fastlegeperspektivet. I tillegg skal Folkehelseinstituttet kartlegge brukernes erfaringer med ordningen og andre mål på kvalitet i tjenesten.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Tidl leder 18.10.2018 22.06.37

  Ny evaluering og nye private anbudsrunder i millionklassen av skattebetalernes penger er helseministerens sikkerhetsnett og svake forsvar. Handlekraft er fraværende, skylder på de andre og finner private aktører som skal ta ansvaret, problemet er løst for helseministeren. Tiden går og millionene ruller. Dette er definitivt ikke pasientens helsetjeneste. Helseministeren gjemmer seg bak nye utredninger og rapporter.

 • Hogne Sandvik 18.10.2018 14.42.24

  Det er påfallende at dette kommer som en nyhet mer enn to måneder etter at Ernst & Young fikk tildelt oppdraget. Ifølge kunngjøringen er startdato for kontrakten 10. august. Evalueringen må skje i en viss fart ettersom sluttrapport skal avleveres innen 1. september 2019. Store deler av tilbudsdokumentene er definert som «forretningshemmeligheter» og blir sladdet om en ber om å få innsyn. Dette er bekymringsfullt.

 • Sven Richard Haugvik 19.10.2018 17.40.46

  Bekymringsfulle trender som fra NPM til NPG engasjerer Ernst&Yong (EY)nettside. Som i debatten om hvilken retning corporate governance (NPG) bør utvikle seg videre fra NPM. EY identifiserer bla.participation constraint; en kontrakt som er utformet for å maksimerer oppdrags(arb)givers nytte. Ideen om «governance» er også inspirert av nettverksteori. Lovgiverne beveger seg mot stadig mer utøvende kontroll, og EY tilbyr samarbeide med oppdrags(lov)giver for å åpne den «sorte boksen» (FLO) og finne hvor principal–agent-problemer ligger. EY kan virksomhetsstyring, og har vært banebrytende innenfor bistand til LMI og publ.blytunge bransjerapporter. Aksjoner som «Gjør Kloke Valg» er muligens ikke så smart fra en fastlegebransje som skal saumfares av EY i ett år. Oppdragsgiver skal tekkes som verdensmester, og legenes forsøk på å ta tilbake ledelsen av egen virksomhet «clinical governance» vil bli frontet. (Vista Analyse best i øko.: klima, energi, samferdsel, næringsutvikling, byutv.velferd).

 • Bjarne Hansen 18.10.2018 12.09.00

  Utrolig hvor lett millionene sitter når man skal produsere rapporter som bare utsetter konkret handling.

 • Martin Skaret Mathisen 18.10.2018 12.06.09

  Det finner allerede to gode undersøkelser som sier mer enn nok om situasjonen og hva som må til. Vi trenger 2800 nye fastleger og 4 milliarder. Nå bli Det ikke tiltak over statsbudsjettet tidligst i 2020. Da vil Det ganske sikkert være for sent å redde fastlegeordningen. Vi fastleger orker simpelthen ikke mer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!