Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Mange ulemper med dobbel turnustjeneste

Selv om verken medisinstudiet i Norge eller Danmark endres drastisk fra og med 1. januar 2019, mister likevel medisinstudenter i Danmark retten til å søke en LIS1-stilling. En dobbel turnusordning vil ha mange negative konsekvenser.

Annons:
Hanna Flood

Innlegg: Hanna Flood, president i ANSA – Association of Norwegian Students Abroad

26. SEPTEMBER leste vi i Dagens Medisin om norske medisinstudenter i Danmark som blir pålagt å ta turnus i studielandet sitt ved endt studium før de får lov til å søke seg inn på en lege i spesialisering1-stilling (LIS1-stilling). Norsk medisinstudentforening (Nmf) sier det er naturlig at overgangsordningen fra 2012 blir avviklet.

Vi i ANSA mener på vår side at en slik overgangsordning i seg selv ikke burde være nødvendig.

MANGE LIKHETSTREKK. La oss først se på fakta. Medisinstudiet er harmonisert i hele EU og EØS, noe som gjør det til et av de mest homogene studiene i Europa. Det er veldig mange likhetstrekk mellom den norske og den danske medisinutdanningen. I begge tilfeller sitter man igjen med en cand.med.-grad og man har opparbeidet seg 360 ECTS-poeng.

Og hvis man fullfører graden innen 1. januar 2019, blir man ansett som kompetent nok til å søke seg inn på en LiS1-stilling i Norge.

“Det er lagt opp til en ordning der norske studenter i utlandet kommer dårligere ut av en utdanning som er likeverdig med å ta medisingraden i Norge”

MISTER MULIGHET. Selv om verken medisinstudiet i Norge eller Danmark blir endret drastisk fra og med 1. januar 2019, mister likevel medisinstudenter i Danmark retten til å søke seg inn på en LiS1-stilling.

Det er også viktig å påpeke at det aldri har vært studentenes intensjon å stå over LiS1, men forståelig nok ønsker de muligheten til å søke seg inn på LiS1-stillinger på lik linje som medisinstudenter i Norge og andre europeiske land som ikke er rammet av denne ordningen. En dobbel turnusordning vil ha mange negative konsekvenser. Studentene vil få en unaturlig forsinkelse i opparbeidingen av ansiennitet, bli forsinket i pensjonssparingen og få et avbrudd i den naturlige progresjonen samt i ansettelsesforholdet hos arbeidsgiver i den perioden man tar turnus i utlandet – ettersom svært mange arbeider i norsk helsevesen underveis i medisinstudiet. Dersom de av økonomiske og familiære grunner ikke har mulighet til å gjennomføre turnus i studielandet, har de ingen rett til arbeid i Norge.

TRYKKET ØKER. Et annet problem er presset, og mangelen, på LiS1-stillinger. En oppfatning er at det vil lette trykket dersom studentene må gjennomføre turnus i utlandet, noe som er feil. Det vil fortsatt være like mange som skal gjennom LiS-løpet, og en dobbel turnusordning kan forbedre situasjonen i et par år.

Etter endt turnustjeneste i Danmark (KBU) vil legene som er utdannet i Danmark, stille med ett år betalt arbeidserfaring mer en nyutdannede leger i Norge, noe som øker trykket på LIS-stillingene for studenter i Norge enda mer.

FORPLIKTELSE. Kilden til dette problemet er at man i Danmark ikke får det ekvivalente av norsk autorisasjon før etter endt KBU. Dette var det samme i Norge før 2013, da Norge flyttet autorisasjonstidspunktet sitt til etter fullført cand.med.-grad.

Etter EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv har man krav på autorisasjon i alle EU- og EØS-land dersom man har autorisasjon i sitt eget, men direktivet er ikke noe som skal være et hinder. Direktivet er noe som skal forplikte Norge til å anerkjenne utenlandsk arbeidskraft, og dersom kompetansen anses som lik, bør dette også tas i betraktning.

TAP AV ARBEIDSKRAFT? En reell konsekvens av ikke å åpne for ansøkning til LIS1-stillinger etter fullført cand.med.-grad, kan være at de ferdigutdannede legene blir boende i landet de er utdannet i. I likhet med LIS1 er KBU første del av videreutdanningen som lege, og dersom man ønsker å bli fastlege i Danmark, får man KBU avskrevet på spesialiseringen sin. Da vil Norge ha tapt dyrebar arbeidskraft, og i tillegg ha finansiert en utdanning som ikke kan brukes i Norge.

ANSA mener det er lagt opp til en ordning der norske studenter i utlandet kommer dårligere ut av en likeverdig utdanning, som dem som tar medisingraden sin i Norge. Det er ikke holdbart, og dette bør reverseres slik at studentenes faktiske kompetanse kan tas i bruk så raskt som mulig. Dette må skje i takt med en styrket finansiering av LIS1-stillinger.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kommentarer

 • Krev rettmessighet 04.10.2018 22.20.30

  Veldig bra innlegg. ANSA bør kreve en mye mer tydelig, forutsigbar og god informasjon fra sittende regjering og H.dir/HOD på utenlandsstudier. Nå endrer H.dir uten forvarsel godkjenning av utdanninger. Byråkratene fører norske ungdommer bak lyset, det anser jeg som alvorlig uakseptabelt. Eller driver H.dir/HOD en norsk fagforeningskamp i 2018.

 • Tilskuer 04.10.2018 19.35.55

  Dette belyser en problemstilling som kun finnes i Norge og som har opphav i et firkantet system. At ikke Norge kan ivareta leger fra utlandet med en 6-årig utdanning er uforståelig.

 • N.n 04.10.2018 17.25.56

  Da må dere også mene at danske cand.med kan slippe KBU hvis de ønsker å søke lis1. Men det skal kansje bare gjøres forskjell for norske cand.med fra Danmark?

 • Stud med 04.10.2018 17.40.32

  Ja, så klart. Slik har det vært i all tid. Cand. med. fra Danmark (uansett nasjonalitet) har alltid fått norsk turnustjeneste godkjent på lik linje med dansk. Eller sitter du på annen informasjon?

 • Hilde 04.10.2018 16.56.32

  Godt innlegg. Dette er et av mange tiltak helsedirektoratet nå gjør for å gjøre det mer uattraktivt å ta studier i utlandet. Også i psykologyrket ser man lignende proteksjonisme i ELTE saken. Nylig ble det og iverksatt ny forskrift som regulerer godkjenning av kvalifikasjoner utenfor EU. Her er det innført krav om å ta en rekke kurs (uavhengig av om de allerede har dokumentert å innha den kunnskapen) til en pris på 16.000 kr. Noe som vil være urealistisk fra de fleste land, og som effektivt setter opp en mur ingen gidder å klatre over. At Helsedirektoratet i rene trump-stilen for lov til å sabotere all utdanning i utlandet er et paradoks all den tid høyre er et parti som i høyest grad oppfordrer studenter til å reise ut for å studere. Byråkratene i Helsedirektoratet må byttes ut!

 • Norge stenger grensen 04.10.2018 20.45.57

  Så enig. Du påpeker det helt essensielle, Norge stenger grensen og tar strupetak på norsk ungdom som tar utdanning utenfor dette landet. Politisk proteksjonistisk villet politikk fra regjeringen i all stillhet. Rystende hvordan H.dir får lov å lage det mest mulig vanskelig for den kommende generasjon.

Nyheter fra startsiden

DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!