Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
KLAGE TIL ESA: Det europeiske overvåkningsorganet (ESA) har bedt norske myndigheter avklare hvorfor leger med dansk cand.med må ha gjennomført KBU for å kunne starte i LIS1. Foto: Skjermdump

ESA krever svar om LIS1 for leger utdannet i Danmark

Helse- og omsorgsdepartementet har brukt flere måneder på å svare ESA på spørsmål om forskjellsbehandling av nyutdannede leger med utdanning fra Danmark.

Publisert: 2018-09-26 — 08.08
Denne artikkelen er over tre år gammel.

Dagens Medisin har tidligere skrevet om medisinstudentene i Danmark som klager på at de må gjennomføre det de opplever som en «dobbel turnustjeneste», når nye regler for LIS-1 trer i kraft fra 2019.

Frem til 2019 får nyutdannede leger fra Danmark tilbud om en lisens for å jobbe i LIS1 i Norge, dersom de ikke har gjennomført den danske turnustjeneste (KBU), for å få autorisasjon til å jobbe selvstendig som lege.

Fra januar 2019 opphører altså denne ordningen, som ble opprettet som en overgangsordning for omlegging fra den gamle turnusordningen til den nye turnusordningen i 2012, som etterhvert har blitt til LIS1.

KLAGER:– Vi opplever at HOD ikke vil svare oss med en begrunnelse for hvorfor vi ikke lenger skal tildeles turnuslisenser med en cand. med. fra Danmark. Derfor har vi nå sendt en formell klage til HOD, sier Ole Christian Fredriksen, medisinstudent i Danmark på sjetteåret og medlem av Studentforeningen for en rettferdig turnusordning. Foto: Privat

I LIS1 er det et krav at legene har autorisasjon for at de skal kunne begynne spesialisering. I omleggingen fra det gamle til det nye systemet, fikk nemlig de som har cand.med fra Norge autorisasjon etter endt utdanning.

Etterlyste svar
I februar klaget flere av studentene i Danmark dette inn til Det europeiske overvåkningsorganet, ESA. I juli ba ESA Norge om å svare på ytterligere spørsmål.

Blant annet vil ESA ha svar på om det er korrekt at den norske medisinutdanningen er lik i lengde, innhold og ECTS-poeng – og om Norge kan forklare hvorfor de har endret sin praksis med å utstede lisensene. 

ESA ber også om en redegjørelse for hva som er forskjellen på personer som har gjennomført den norske turnustjenesten og slik sett er fritatt fra LIS1 - og personer som har en dansk cand.med og har gjennomført dansk KBU (dansk turnustjeneste). 

Har utsatt saken
Fristen for å svare ESA var 27. august. Norge og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har foreløpig ikke svart på ESAs henvendelse. HOD opplyser til Dagens Medisin at de har bedt om en utsettelse i saken.

Det er imidlertid ikke satt noen ny frist, ifølge HOD, som via sin kommunikasjonsavdeling sier til Dagens Medisin at de tar sikte på å besvare ESAs brev «snart».

ESA bekrefter ovenfor Dagens Medisin at norske myndigheter har fått en utsettelse på å komme med et svar, og at de forstår det slik at Norge planlegger å svare snarlig.

UENIG: – Når de siste av studentene som ble påvirket av regelendringen nå uteksamineres, er det naturlig at overgangsordningen avvikles som planlagt, sier leder Rannei Hosar i Norsk medisinstudentforening (Nmf) Foto: Privat

Har også klaget på HOD
Studentene i Danmark, som snart uteksamineres og må ta dansk turnus før de kan påbegynne LIS1, har også gått sammen om å sende en formell klage til HOD. 

Blant annet fordi de opplever å ikke få et godt nok svar fra norske myndigheter: 

– Vi opplever at HOD ikke vil svare oss med en begrunnelse for hvorfor vi ikke lenger skal tildeles turnuslisenser med en cand. med. fra Danmark. Derfor har vi nå sendt en formell klage til HOD – på saksbehandlingstiden og forvaltningsprosessen, sier Ole Christian Fredriksen, medisinstudent i Danmark på sjetteåret og medlem av Studentforeningen for en rettferdig turnusordning. 

Foreningen er startet opp av de norske studentene i Danmark som påvirkes av den nye endringen. Studentene håper at saken skal ta en annen vending før de er ferdig på skolen til neste vår. Fredriksen mener også dette vil påvirke andre medisinstudenter.

– Dette som Norge gjør, vil legge ekstra press på LIS-1 ordningen. Det vil komme et tonn leger hjem etter å hatt et års lønnet arbeid i utlandet – som vil stille sterkere enn medisinstudenter fra norsk utdanning, uten like mye arbeidserfaring. Slik sett blir det en skjev fordeling av stillingene og en tap-tap-situasjon for alle.

– Naturlig at overgangsordningen avvikles
– Nmf jobbet for innføringen av en tidsavgrenset overgangsordning fra 2012. Det er viktig å sikre at regelendringen ikke medfører urimelige konsekvenser for studentene som allerede hadde påbegynt sin utdanning under de gjeldende vilkårene før regelendringen i 2012, sier leder Rannei Hosar i Norsk medisinstudentforening (Nmf).

– Når de siste av studentene som ble påvirket av regelendringen nå uteksamineres, er det naturlig at overgangsordningen avvikles som planlagt, presiserer lederen.

Hosar forstår at situasjonen er vanskelig for studentene i landene det gjelder. Men hun påpeker at det lenge har vært kjent at ordningen avvikles i 2019.

– Det er veldig uheldig dersom noen av studentene har opplevd at informasjon om dette ikke har vært tilgjengelig.

– Viktig å skille
Hosar mener det er viktig å skille mellom LIS1, KBU og tidligere norsk turnus, som «ikke er det samme».

– Organiseringen av grunnutdanningen i medisin er ulik i ulike land i EU/EØS, og det er lokale myndigheter som avgjør når de gir autorisasjon til sine leger. Den danske KBU er obligatorisk praksis for å få autorisasjon, mens norsk LIS1 er første ledd i spesialistutdanningen, sier Hosar.

– Som hovedregel mener Nmf at leger skal gjennomføre LIS1 før videre spesialisering i Norge. Det gir trygge rammer og oppfølging til ferske leger, og erfaring fra norsk helsevesen. Dette er avhengig av at antallet LIS1-stillinger økes, slik at det svarer til behovet for legespesialister

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Heia ESA!! 30.09.2018 22.58.25

  Nok en gang så demonstrerer overnasjonale organer at de er mer på parti med enkeltindivider, enn hva representanter for lokaldemokratiet og deres teknokratiske organer er. Et lite tankekors?

 • Tilskuer 26.09.2018 22.45.07

  Systemet er blitt alt for rigid og teoretisk, og de gode løsninger faller igjennom når papiret skal se perfekt ut. Utdanning bør anerkjennes og Norge burde heller finne gode ordninger for å ivareta mennesker med profesjonsutdanning som kan være en stor ressurs for samfunnet. Hårreisende dansk medisinutdanning alene ikke gir arbeid i Norge. Det er sikkert fint på papiret, men meningsløst og problematisk i virkeligheten.

 • Proteksjonisme 26.09.2018 20.58.59

  Dersom norsk utdanning topper kvalitet i høyere utdanning i EØS område skulle jeg gjerne sett det dokumentert. Norge og HOD er inne på en farlig vei ved isolerende og proteksjonistisk holdning som nå vises mer og mer. Helseminister Høie må åpent gå ut og informere hva som skjer med unge mennesker som tar krevende profesjonsutdanninger utenfor Norge. Har HOD innført yrkesforbud i all stillhet, norsk er best i verden holdning.

 • Egil Solberg 26.09.2018 19.56.53

  Har selv god gammel dansk 18 mnd turnus fra 04, «ret til selvstændig virke» og gikk over i norsk LUS,senere LIS-stilling. Dansk turnus var da ikke forskjellig fra norsk. Argumentene som framføres er svekka av at KBU er 12 mnd og hvor en ikke lenger får dekka nødvendige emner. På grunn av denne svikten i utenlandske utdannelser mener jeg det er positivt at norsk turnus er avvikla, LIS1 blir obligatorisk spesialiseringsstart, og det forventes at virke som lege har spesialisering som hensikt. Jeg er bekymra for ESAs funksjon som synes å være å fremme at laveste kvalitet i Europa skal sette standarden for alle.

 • Ole Christian Fredriksen 26.09.2018 20.34.42

  Jeg er enig i at KBU på 12 måneder er en tynnere utgave av LIS1 på 18. Krev gjerne at vi gjennomfører én av tjenestene, men ikke begge. Dette handler på ingen måte om at KBU skal telle som LIS1, men at en dansk cand. med. er likeverdig en norsk, og skal gi de samme rettighetene og mulighetene uten å måtte gå to runder byråkratisk hinderløype og bli 2 år forsinket i spesialisering. Jeg kan ikke se hvem som tjener på det. Det blir urimelig, og er sannsynligvis heller ikke lovlig. For å si det sånn; hadde ikke EØS-avtalen eksistert ville jo en dansk cand. med. blitt anerkjent som jevngod med den norske (etter NOKUT-vurdering eller Hdir-tredjelandsvurdering), helt uten videre. Så her bruker HOD spennende regelakrobatikk i et forsøk på å både følge og bryte avtalen i proteksjonistisk hensikt, uten at det oppnår ønsket effekt for noen.

 • Dansk stud 26.09.2018 17.28.15

  Rannei Hosar tar feil. For det første får danske cand. med. «autorisation som læge» etter endt utdannelse, og ikke etter. Look it up. De får «ret til selvstendigt virke» etter KBU (som fortsatt heter «turnustjeneste» i det danske lovverket). For det har KBU og LIS1 helt lik hensikt, som er generell introduksjon til arbeidslivet som lege. KBU er den første delen av dansk spesialisering («det første element i den lægelige videreuddannelse»). LIS1 er like «obligatorisk» i Norge som KBU er i Danmark. Man kan velge å aldri ta KBU, men stadig inneha dansk autorisasjon. Det som har skjedd her, er at det trikses med ord og tolkninger, og NMF går fem på. Mon tro hva ANSA sier til dette, som har utenlandsstudentene mer i tankene?

 • LIS1 26.09.2018 11.03.49

  Hårreisende at leger utdannet i Danmark må gjennom så mye helv***, mens leger fra romania, ungarn og liknende tas imot med åpne armer.

 • Det er typisk norsk å være selvgod 26.09.2018 12.27.36

  Det er hårreisende at vi i Norge på generell basis skaper problemer for helsepersonell utdannet i andre land, fordi vi lever i illusjonen av at vi har spesielt gode utdanninger er hjemme. Vi verdsetter ikke leger, psykologer, sykepleiere, tannleger og annet helsepersonell som i de fleste tilfeller har bedre utdanning og kompetanse enn man får i Norge. Dette går på bekostning av pasienter i norsk helsevesen.

 • Tron 26.09.2018 10.19.56

  Jeg synes Prima Vera snart skal endre sin sang til: "For det er nordmenn som er bra, det er HOD som vet det best". Det ser ut som om det ikke bare gjelder nyutdannede leger i Danmark, det gjelder også Master psykologi studentene fra Ungarn. Norge - verdens navle - eller var det Norge, verdens største navlebeskuere?

 • ESA igjen. 26.09.2018 09.47.59

  Det er merkelig at myndighetene i dette landet stadig hevder at nordmenn bør studere i utlandet. Inntrykket er heller at myndighetene nå vil strupe inn inntaket av utdanning utenfor Norge. HOD og H.dir gjør iallefall alt de kan for å lage det mest mulig vanskelig for unge nyutdannede mennesker. Saksbehandlingstiden til HOD er skandaløs i off forvaltning.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!