Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Maktapparatets språk

Legeforeningen snubler fordi begreper som krise, styrking, dialog, forhandling og rekruttering ikke lenger er en del av maktapparatets vokabular.

Publisert: 2018-09-01 — 05.10

Kronikk: Sven Richard Haugvik, spesialist i allmennmedisin, fastlege i Larvik og lektor ved Universitetet i Oslo (UiO)

GEORGE ORWELL beskriver mange varianter av symbolsk vold i romanen «1984». Der bekjemper man ikke en motstander, man bemektiger seg bare hennes tanker. Nytalen er et aktuelt eksempel på vold mot språklige uttrykksmidler. Slik symbolsk vold skjer frivillig hos de ukritiske, men skaper et samfunn av mennesker med bøyde nakker. De tappes for krefter til å yte motstand.

Når fastlegeordningen ikke lenger har andre uttrykksformer til rådighet enn dem den har felles med styresmaktene, er vi beseiret. Legeforeningen (Dnlf) ble avvæpnet av KS med at «Det krever også mer enn penger alene». Rett etter kom den politiske opposisjonen med sin versjon av samme hyperaktuelle utsagn.

Les også: Hvorfor gikk det så galt?

FORVIRRING. Språkvolden ved bruddet i Normaltariff-forhandlingene handler om forståelsen av 180 millioner kroner i avstand mellom krav og tilbud. Staten mener at gapet skal fylles med mer dugnad fra fastlegeordningen. Stortinget innførte Samhandlingsreformen. Manglende gehør for konsekvensene, nemlig økt uhelse, parkerte håp om helseministerens tillit. Det var nesten analogt til «sykehus mot stat» under Spekter-striden.

Forskjellen er at fastlegen ikke har streikerett, og at sykehusstreiken overskygget vår krise. Dette får konsekvenser. Gjennom mekanismene ved nytale oppstår babelsk forvirring.

EN VRAKET LOGIKK. Dnlf snubler fordi begreper som krise, styrking, dialog, forhandling og rekruttering ikke lenger er en del av maktapparatets vokabular. Vår president strever med legitimitet på fastlegens vegne. Kun halvparten av medlemmene har gyldig spesialistgodkjenning, og 3,4 prosent begriper samfunnsmedisin.

«Penger» har derimot universell betydning. Et insentiv fastlegene ikke lenger skal få. Normaltariffen genererte penger som avtalefestet fastlegelønn. Logikken er vraket til tross for stabil dialektisk tilnærming fra våre tillitsvalgte. To mot én tok Høie og KS over, og Normaltariffen genererer nå penger som statens sparegris.

KAMPSPRÅK. Regjeringens språk er radikalt endret siden Bent Høies opposisjonsmanifest fra 2012: «Det er ironisk at regjeringen vektlegger fastlegenes rolle for å nå bedre samhandling, men at det er diktat og pålegg, ikke samhandling, som er midlet for å styrke fastlegetjenesten».

Statsråden syntes det mest graverende var fraværet av støttetiltak som bidrag til bedre resultater. Han flagget at partiet skjønte vårt kampspråk som å «styrke rekrutteringen til, effektiviseringen av og kvaliteten» i FLO. Det var veldig bra, og fortsatte behagelig korrekt: «Det gir også regjeringspartiene sjansen til å vise hva deres politikk for dette er – om den da finnes».

STYRINGEN. I dag runger statsrådens nye posisjonsdialekt i Primærhelsemeldinga: «Styrke» er byttet ut med «styre», og språkvolden dominerte forhandlingsbruddet. Det nye paradigmet lyder: «Utfordringene i fastlegeordningen kan ikke løses av kommunene, staten eller Legeforeningen alene».

Dnlf skjønner fortsatt ikke dette og møter ingen forståelse for alvoret i situasjonen. KS er litt overrasket over reaksjonen til legepresidenten. Samtidig ser vi at de vegrer seg mot å bruke positive insentiver for å nå forstandige helsepolitiske mål. Høies allierte oppfatter at de har hatt god nytale fra Babels tårn – i Gabriel Scotts ånd.

FAGLIGHETEN. Norges fundamentale helsepolitikk drives med basis i anonym byråkratmakt som skyr den offentlige debatt. Vårt mottiltak er utilslørt å sende fastlegen alene ut mot kommunen. Med hvilken agitasjon aksjonen skal utføres, sier ledelsen intet om. Det finnes også primitiv retorikk for fastlønn. Dette er feil medisin i vår kritiske tilstand. Delvis selvforskyldt har faglighet og kvalitet stagnert i fastlegeordningen. Ikke på grunn av strukturreformen. Kommunens ansvar for å legge til rette for – og støtte kvalitetsarbeidet – ligger brakk.

Slike kulturforskjeller utjevnes ikke over natta, men nysnakk kompromitterer raskt. Hensikten med Orwells nytale var ikke bare å skape et uttrykksmiddel for den verdensanskuelse og det tenkesettet som særpreget tilhengerne av Ingsoc, men å umuliggjøre alle andre måter å tenke på. Dette omskriver jeg til Høies «sosialisme» under New Public Management (NPM).

ÅRSAKER. Tidligere legepresident Hege Gjessing skisserte i 2012 en avtaleperiode der fastlegene skulle oppleve store endringer, og hvor Normaltariffen formodentlig skulle innrettes i forhold til nye arbeidsoppgaver og arbeidsmåter. Hun antok at det ville komme ny og viktig informasjon om en videre prosess i forskriftsarbeidet. Dette skjedde ikke, tross varsling. Legeforeningen satt på gangen i departementet ved utformingen av ny fastlegeforskrift. Den sittende president tapte vi av syne under sykehusstriden.

Oppsummert er dette noen oversette årsaker til vår fastlegekrise. Gjentatte symbolske overgrep mot den ukritiske fastlegen og syke folk i NPM-landet Norge.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Fastlege Sven Richard Haugvik 12.09.2018 16.51.55

  «Fuzzy-logikken» justeres i Legeforeningen med ankring fra KRIG til håp : «- Hør på oss Høie! Fagmiljøets stemme må bli hørt. - Selv om fastlegeordningen (FLO=fuzzy-sett) er i krise, tar ikke staten alvoret innover seg. - At fastleger jobber én hel arbeidsdag mer i uken, viser tydelig hvor underfinansiert FLO er. - Dnlf har brutt NT-forhandlingene. - KS og Stat gav FLO inntektsregulering på 2,8 % /2,9 %. - Dnlf varsler om at krisen i FLO kan få konsekvenser. - Det er ikke lenger samsvar mellom fastlegenes rettigheter og plikter. - Det er svært alvorlig at FLO, grunnmuren i hele helsetjenesten, nå slår sprekker». Kvalitet i Allmennpraksis lager "KVALLM" for B.Høie, og president M.Hermansen forklarer. I dag er appellene tonet noe NED. Dnlf biaserer kognitivt når statsbudsjettet for 2019 legges frem i oktober «- må regjeringen og Stortinget ta ansvaret for en ordning alle er enige om er i krise. Fastlegene forventer ikke at alt løses over natten. Men det er behov for optimisme og HÅP» (??

 • Fastlege Sven Richard Haugvik 05.09.2018 22.25.18

  Supplerer en utdyping av Bent Høies egen språkavklaring (litt om definisjonsmakta og litt om transparens i diskursen). Her er en sentral fortolkning av hans retorikk: småforbannet = litt sur => sur = forbannet. Se-og-les Journalen 2/2018 intervju med Norges lengstsittende helseminister og nestleder i Høyre Mr. Bent Høie i fri utfoldelse: « -På Legeforeningens landsstyremøte ble du småforbannet på Allmennlegeforeningen? - Nei, ikke på foreningen. Jeg var litt sur på lederen, Tom Ole Øren. Jeg forventer at når en sitter rundt bordet med meg og diskuterer disse utfordringene og kjenner godt til det arbeidet som er igangsatt, ikke holder et innlegg der det ser ut som om det ikke har skjedd noen ting og alt ser ut som det var for ett eller to år siden. Jeg forventer mer! /-jeg forventer ikke at alle fastlegene i Norge klarer å følge med på hva vi jobber med i departementet». Hvem kommer til å gjøre ministeren «SKIKKELIG sur» igjen, etter utblåsningen mot RHF-lederne i DM den 16.august?

Nyheter fra startsiden

Fastlegeleder kritiserer departement-utspill

GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN AVVIKLET

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!