Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
KRITISK: OUS-legene Mette Kalager og Michael Bretthauer (innfelt) advarer i en lederartikkel mot å senke startalderen for tarmkreftscreening.

USA: Anbefaler å screene 45-åringer for tarmkreft

Norske eksperter advarer mot å senke startalderen for screening.

Publisert: 2018-07-11 — 06.00

De nye retningslinjene på screening for tykktarmkreft skapte overskrifter i amerikanske medier da de ble offentliggjort i mai. American Cancer Society (ACS) anbefaler nemlig at startalderen for screening settes ned fra 50 til 45 år. Slik vil flere liv reddes, ifølge de amerikanske ekspertene i ACS. Endringen innebærer at 22 millioner flere amerikanere nå er anbefalt å gjennomgå screening for tarmkreft.

I Norge og de aller fleste andre land er det anbefalt screening fra 50 år. I det norske, nasjonale tarmkreftscreeningprogrammet som skal starte opp i 2019, skal alle over 55 år motta invitasjon til screening.

– 99,9 prosent har ikke tarmkreft
I en lederartikkel i Annals of Internal Medicine advarer de norske legene Michael Bretthauer og Mette Kalager ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus mot endringene i USA.

– Forekomsten av tarmkreft i de yngste aldersgruppene er svært lav og selv om den er økende i USA de siste årene, er denne økningen på et svært lavt nivå. 99,9 prosent av mennesker under 50 år har ikke tarmkreft og kan derfor heller ikke reddes av screening, sier Bretthauer.

Les også: Frykter tarmkreftscreening vil gå på bekostning av andre pasienter

Økning blant yngre
Selv om det er påvist en relativ økning på 22 prosent i forekomsten av tarmkreft blant amerikanere i aldersgruppen 40-49 år, så er den absolutte forskjellen liten.

Forekomsten har økt fra 5,9 tilfeller til 7,2 tilfeller per 100.000 personår.

– Økningen blant unge personer kan paradoksalt nok ha sin enkle årsak i at flere amerikanere allerede har screenet seg. Innføring av screening vil forbigående føre til en økning av sykdomsforekomsten. Dette er et velkjent fenomen ved innføring av screening som vi også har sett i Norge tidligere, og betyr ikke en reell økning av sykdomsforekomst, skriver Bretthauer og Kalager.

Kostbar screening
I artikkelen påpeker de også at forsøket på å redusere tarmkreftforekomsten ved å screene 22 millioner amerikanerne i 40-årene, vil koste dyrt. Forfatterne presenterer et regnestykke som bygger på en kombinasjon av den dyre screeningmetoden koloskopi og den rimeligere varianten med avføringsprøve.

– Hvis en antar at screening koster 250 dollar per person, vil de direkte kostnadene for å forhindre 900 dødsfall årlig komme på 5,5 milliarder dollar eller cirka 6,1 millioner dollar per avverget dødsfall relatert til tarmkreft, skriver legene.

Etterlyser evidens
Selv om det kan være rimelig å anta at screening vil gi de samme fordelene for de under 50 som for de over, så er det ingen klare bevis for det, påpeker de norske legene. De mener derfor at endringen i de amerikanske retningslinjene er prematur, selv om den er velment.

– Optimalt ønsker vi kliniske forsøksdata før en endring utsetter millioner av presumptivt sunne, yngre amerikanere til regelmessige og i noen tilfeller invasive screeningtester, skriver Bretthauer og Kalager.

David Weinberg fra Philadelphia er medforfatter på artikkelen.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Kommentarfunksjonen er stengt.

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!